Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

4320 S.lı Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Son Eklenen Şerhler

4320 S.lı Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Son Eklenen Şerhler

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasanın 2/4 maddesindeki özel gerçek içtima hükmü uyarınca, hem 4320 sayılı yasa hükümlerine göre verilen koruma kararına aykırı davranma, hem de T.C.Y.'nın 232/1 maddesine uyan kötü muamele suçlarını oluşturduğu gözetilerek her iki yasa ile ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurulması gerekir.
(Şerh No: 13052 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 10-02-2012 15:45)

 Bilgi  [AKDK. 1] Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması konulu genelgesi.
T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-154-2011 18/10/2011 Konu : Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanması GENELGE No: 18 Toplumun vazgeçilmez temel birimi olarak kabul edilen ailenin; güçlenmesi, gelişmesini sağlayabilmesi ve toplum içindeki fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sosyal ve ekonomik yönlerden olduğu kadar, hukuki bakımdan da korunması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik ...
(Şerh No: 12337 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 25-10-2011 15:33)

 Ses Dosyası  [AKDK. 4] AKDK. 4 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6675 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:04)

 Ses Dosyası  [AKDK. 3] AKDK. 3 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6674 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:03)

 Ses Dosyası  [AKDK. 2] AKDK. 2 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6672 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:02)

 Ses Dosyası  [AKDK. 1] AKDK. 1 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6671 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 22:57)

Boşanmış Kadının Korunma İsteği Karşısında Devlet Ve Yargı Eylemsiz Kalamaz
(Şerh No: 6164 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 10-07-2010 18:17)

 Bilgi  [AKDK. 3] Madde Gerekçesi
MADDE 3 - Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir.
(Şerh No: 5135 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010 12:44)

 Bilgi  [AKDK. 4] Madde Gerekçesi
MADDE 4 - Yürütme merciini belirlemektedir.
(Şerh No: 5134 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010 12:44)

 Bilgi  [AKDK. 2] 5636 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 2. Madde Gerekçesi
MADDE 2 - 4320 sayılı Kanunun uygulanmasında zabıta görevli kılınmış ancak bu göreve bir açıklama getirilmediğinden uygulamada tereddütler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tedbir kararının genel kolluk kuvvetlerince uygulanacağına ilişkin maddede değişiklik yapılmıştır. 4320 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa yapılan atfa; 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 inci...
(Şerh No: 5133 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010 12:39)

 Bilgi  [AKDK. 2] 2. Maddenin değişiklik öncesi hali
Madde 2 - Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararının uygulanmasını zabıta marifetiyle izler. Koruma kararına uyulmaması halinde zabıta, mağdurların şikayet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir. Cumhuriyet başsavcılığı koruma kararına uymayan eş hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar. Bu davanın duruşması yer ve zaman ...
(Şerh No: 5132 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010 12:37)

 Bilgi  [AKDK. 1] 1.Maddenin değişiklik öncesi hali
Madde 1 - Türk Kanunu Medenisinde öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, Aile Mahkemesi Hakimi re'sen meselenin mahiyetini gözönünde bulundurarak aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere de hükmedebilir: Kusurlu eşin; a) Diğer eşe veya ç...
(Şerh No: 5131 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010 12:34)

 Bilgi  [AKDK. 1] 5636 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1. Madde Gerekçesi
MADDE 1 - Ülkemizde aile içi şiddeti sadece eşler arası şiddet olarak algılamamak gereği ortaya çıktığından, ayrıca, aynı çatı altında yaşamayan; boşanma veya ayrılık nedeniyle ayrı konutlarda bulunan bireyler de aile içi şiddete maruz kalabildiklerinden, 4320 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “Kusurlu eşin” ibaresi “Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin” şeklinde, “diğer eş ve çocuklar” ifadesi “aile bireyleri” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, aile içi şiddete maruz kalan eşin bu şid...
(Şerh No: 5130 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010 12:33)

Hakkında verilen tedbir kararından sanığın haberdar olup olmadığı araştırılmalıdır.
(Şerh No: 5120 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-04-2010 19:43)

4320 sayılı kanun uyarınca oluşturulan kararlar, hakimin tayin ettiği süre ile geçerli ve temyiz incelenmesine tabi bulunmayan geçici tedbir niteliğindedir.
(Şerh No: 5113 - Ekleyen: Av.Pınar GÜRSOY - Tarih : 14-04-2010 15:43)

4320 Sayılı Yasa, yakın yaşam arkadaşlığında kadına yönelik şiddeti önlemek için çıkarılmıştır, yasada koruma kapsamının resmi evlilikle sınırlandırıldığına ilişkin bir anlatım bulunmamaktadır. Tarafların yakın yaşam arkadaşı olarak uzun süredir bir arada yaşadığı, sosyolojik anlamda bir aile kurulduğu ve kadının bu nedenle şiddete uğradığı anlaşıldığından tedbir kararı verilmesi kabul edilmiştir.
(Şerh No: 2483 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 13-12-2009 11:37)

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa uyarınca korunma istemine ilişkin olup yasa uyarınca koruma kararı verilmesi için istekte bulunmak yeterli olduğundan, B.Y.'nin, eşine şiddet uygulamaması için aşağıdaki tedbirler uygulanarak uyarılmasına karar verilmiştir
(Şerh No: 209 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 13-12-2009 11:27)

Yasanın amaç, kapsam ve ruhu gözetilerek, boşanmış olsalar bile kimi zaman eski kocaların bazılarının boşandıkları eş ve velayetleri altında bulunmayan çocukları üzerinde baskı ve şiddet uygulama eğilimini taşıdıkları bilinmekle tedbir isteminin kabulüne karar verilmiştir.
(Şerh No: 2482 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 13-12-2009 11:13)

 Bilgi  [AKDK. 1] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Aile İçi Şiddetle İlgili (Opuz) Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Aile İçi Şiddetle İlgili (Opuz) Kararı Özetleyerek çeviren: Feride Eroğlu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 2. AİHM kararı 1 2.1. Davanın Arka Planı ve Gelişimi 1 2.2. Kararın Yasal Dayanakları 2 2.3. Kabul Edilebilirlik Kararı 4 2.4. AİHS 2. Maddesinin (Yaşam Hakkı) İhlali, Başvurucunun Annesinin Öldürülmesi 4 2.5. AİHS 3. Maddesinin (İşkence ve Kötü Muamele Yasağı) İhlali, Başvurucunun Kötü Muameleye Maruz Kalması 6 2.6. AİHS 14. Maddesinin (...
(Şerh No: 2368 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009 19:22)

 Bilgi  [AKDK. 1] B.M. Ve Kadınlara Karşı Namus Adına İşlenen Suçlar
B.M. Ve Kadınlara Karşı Namus Adına İşlenen Suçlar Elli-yedinci OturumÜçüncü Komite Günden maddesi 102 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Andora, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Benin, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Cape Verde, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Gana, Guinea-Bissau, Güney Afrika, Gürcista...
(Şerh No: 2367 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009 19:15)

 Bilgi  [AKDK. 1] B.M.19.Nolu Genel Tavsiye Kararı
GENEL TAVSİYE NO:19 (11.oturum,1992) Kadınlara Yönelik Şiddet Arkaplan 1-Cinsiyete dayalı şiddet,kadınların erkeklerle eşit temelde hak ve özgürlüklerden yararlanma becerisini ciddi şekilde kısıtlayan bir ayrımcılık şeklidir 2-1989 yılında, komisyon,devletlere,değerlendirmek üzere sunulan raporların şiddet ve önlemler hakkında bilgi içermesi gerektiğini tavsiye etmiştir. 3-1991 yılındaki 10. Oturumda,11.oturum 6 maddenin ve kadın sömürüsü,cinsel suiistimal ve kadına karşı şiddet ile ilgili ...
(Şerh No: 2366 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009 19:11)

 Bilgi  [AKDK. 1] Kadınlara Yönelik Şiddet,Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Genelge
Kadınlara Yönelik Şiddet,Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Genelge ________________________________________ 4 Temmuz 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26218 GENELGE Başbakanlıktan: KONU: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler. GENELGE 2006/17 Kadın ve çocuklara yönelik şiddet insanlığın gündemindeki yerini korumaktadır. Bu tür şiddetin en acımasız biçimi kamuoyunda “töre cinayeti” olarak t...
(Şerh No: 2365 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009 19:01)

 Bilgi  [AKDK. 1] 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
1 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26803 YÖNETMELİK Başbakanlık (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü)’tan: AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla şiddet uygulayan aile bireyleri hakkında alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam MADD...
(Şerh No: 2364 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009 18:41)

4320 sayılı yasa gereğince verilen bu karar kusurlu eşin saldırılarına son verilmesinin kendisine ihtarından ibaret kısa süreli bir tedbir niteliğindedir. Nihai nitelikte olmayan bu kararların temyizi mümkün değildir.
(Şerh No: 173 - Ekleyen: Av.Gülsüm SEZEN - Tarih : 30-11-2009 10:57)

4320 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle verilen tedbir nitelikli uzaklaştırma kararını ihlal eden eşin cezasının belirlenmesinde, her ihlalin ayrı suç olarak kabul edilmesi yanlış olup, tüm eylemler bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olduğundan TCK. m. 80 uyarınca cezanın arttırılması gerekir.
(Şerh No: 2169 - Ekleyen: Av.Emine ÇELİK - Tarih : 28-11-2009 16:25)

 Türkçe  [AKDK. 2] (Değişik madde: 26.04.2007-5636 s.y./2. m.) Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın uygulanmasını genel kolluk güçleri aracılığıyla izler. Koruma kararına uyulmaması durumunda genel kolluk güçleri, baskıyla karşı karşıya olanların yakınma dilekçesi vermesine gerek kalmadan kendiliğinden soruşturma yaparak ilgili belgeleri en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırır. Cumhuriyet Başsavcılığı, koruma kararına uymayan eş ya da diğer aile bireyleri ile ilgili olarak sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar. Eylem başka bir suç oluştursa bile koruma kararına aykırı davranan eş ya da diğer aile bireyleri, ayrıca üç aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılır. Bu yasanın uygulanmasına ilişkin konular yönetmelikle düzenlenir.
(Şerh No: 2139 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-11-2009 14:00)

 Türkçe  [AKDK. 1] (Değişik madde: 26.04.2007-5636 s.y./1.m.) Türk Yurttaşlar Yasasında öngörülen önlemlerden ayrı olarak, birlikte yaşayan ya da ayrı yaşama hakkına dayanarak ya da eylemli olarak ayrı yaşayan ya da haklarında ayrılık kararı verilen eşlerden biri, çocuklar, aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri aile içi baskıyla karşı karşıya olduğunda bu kişilerin ya da Cumhuriyet Başsavcılığının bildirimi üzerine aile mahkemesi yargıcı, olayın niteliğini göz önünde bulundurarak aşağıda sayılan önlemlere ya da uygun gördüğü benzeri başka önlemlere kendiliğinden karar verir. Yukarıdaki fıkraya göre baskı uygulayan eş ya da aile bireyinin a)Aile bireylerine karşı baskıya ya da korkutmaya yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına, b)Ortak konuttan uzaklaştırılarak bu konutun diğer aile bireylerine özgülenmesine, bu bireylerin birlikte ya da ayrı yaşadığı konuta ve işyerlerine yaklaşmamasına, c)Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesine, ç)Aile bireylerine iletişim araçlarıyla zarar vermemesine, d)Varsa silah ya da benzeri araçlarını genel kolluk güçlerine teslim etmesine, e)Alkollü ya da uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak baskıyla karşı karşıya olanın yaşadığı konuta ya da işyerine gelmemesine, bu yerlerde bu maddeleri kullanmamasına, f)Bir sağlık kuruluşuna sağlık durumunun belirlenmesi ya da sağaltım için başvurmasına karar verilebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda belirtilen önlemlere aykırı d...
(Şerh No: 2138 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-11-2009 13:59)

 Türkçe  [AKDK. 4] Bu yasayı Bakanlar Kurulu yürütür.
(Şerh No: 2141 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 22:11)

 Türkçe  [AKDK. 3] Bu yasa, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
(Şerh No: 2140 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 22:10)

 Bilgi  [AKDK. 2] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 2- Tasarının ikinci maddesine göre, koruma kararının bir örneği sulh hukuk mahkemesince Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunacak ve kararın uygulanması zabıta marifetiyle izlenecektir. Koruma kararına uyulmaması halinde, zabıta, kadının şikâyet dilekçesi vermesine gerek koşmadan re'sen Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına eş hakkında sulh ceza mahkemesinde kamu davası açacaktır. Söz konusu davanın duruşmanın Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne tabi tutulması suretiyle yargılamanın süratl...
(Şerh No: 1875 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 15:54)

 Bilgi  [AKDK. 1] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 1- Tasarının birinci maddesiyle, kadının aile içi şiddete maruz kaldığını bizzat kendisinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, sulh mahkemesince Türk Medeni Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak bu maddede sayılan koruyucu tedbirlerden biri veya birkaçına birden hükmedilecektir. Örneğin: Kocanın eve içkili gelerek kadın ve çocuklara karşı şiddet eylemlerinde bulunduğu hallerde mahkemece sadece "alkollü vaziyette eve veya işyerine yaklaşmama", "kadının eşyalarına zar...
(Şerh No: 1874 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 15:52)

 Bilgi  [AKDK. 1] GENEL GEREKÇE
Anayasanın 41. Maddesinde belirtildiği gibi toplumun temelini aile oluşturmaktadır. Bireysellikten toplumsallığa geçişin en küçük birimi olan ve karşılıklı rıza ile oluşan ailenin sağlıklı yapılanması ve yürütülmesi toplumun varoluşunu ve yarınlara güçlü bir biçimde uzanmasını doğrudan etkilemektedir. Ülkemizin büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve torunların birlikte yaşadığı geleneksel geniş aile sisteminden hızlı sanayileşme ve buna paralel olarak şehirleşmeyle birlikte çekirdek aile tipi d...
(Şerh No: 1873 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 15:50)

 Bilgi  [AKDK. 2] 1 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26803 YÖNETMELİK Başbakanlık (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü)’tan: AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla şiddet uygulayan aile bireyleri hakkında alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam MADD...
(Şerh No: 212 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 25-10-2009 10:45)

 Bilgi  [AKDK. 1] T.C. ANKARA 8. AİLE MAHKEMESİ DEĞİŞİK İŞ KARAR ESAS NO: 2009/66 D.İş KARAR NO: 2009/ HAKİM: ERAY KARINCA 26084 KATİP : SEZER CÖMERT 47242 DAVACI :N.Y. - DAVALI: B.Y.- TALEP TARİHİ: 01/06/2009 KARAR TARİHİ: 02/06/2009 Mahkememize tevzii edilen dava dilekçesi mahkememiz Değişik İş defterinin yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Tedbir isteyen kadın özetle, eşinin kendisine sözlü ve fiili olarak şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini, çocuklarının yanı...
(Şerh No: 208 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 24-10-2009 19:44)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. "Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir" (HUMK. md. 427). Şu halde incelenen kararın niteliği ortaya konularak öncelikle kararın temyizinin kabil olup olmadığının çözümlenmesi gerekmektedir. 4320 sayılı kanun ile aileyi koruyucu tedbirlerin Aile Mahkemesi Hakimi tarafından (47...
(Şerh No: 174 - Ekleyen: Av.Gülsüm SEZEN - Tarih : 23-10-2009 09:29)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03456306 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.