Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

Tapuda kayıtlı taşınmaz üzerindeki muhdesatların, davacı tarafından meydana getirilmiş olması sebebiyle; işbu muhdesatların davacıya aidiyetinin tespiti kararı doğrudur.
(Şerh No: 11913 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 10:22)

Davacı, açık artırma yoluyla dava dışı Hazineden zeytinlik vasfındaki taşınmazı satın alan davalıya; taşınmazdaki zeytin ağaçlarını kendisi diktiğinden bahisle sebepsiz zenginleşme davası ikame etmiştir. Açık artırmada söz konusu ağaçların da bedelini ödeyerek taşınmazı satın aldığını ileri süren davalı iddiası karşısında; hazine, açık artırmanın satış şartnamesinde ağaçların başkasına ait olduğunu belirtmişse yeni malik, belirtmemişse eski malik hazine sebepsiz zenginleşmiş demektir ve husu...
(Şerh No: 11912 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 10:22)

Taşınmazın tapu kaydında bulunan "muhdesat şerhi", TMK m.684'e sınırlama getirir ve muhdesat konusu ile arazinin bütünleşmesine engel olur; muhdesat sahibine, muhdesatı araziden ayrı olarak kullanma ve kullanmaya karşı üçüncü kişilerin haksız el atması varsa bunun kaldırılmasını isteme yetkisi tanır.
(Şerh No: 11911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 10:22)

 Bilgi  [TK. 252] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunun 194 üncü maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 252 nci maddesinde, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 537 nci maddesine açıkça gönderme yapılmasının, maddenin yorumunda ve uygulanmasında kolaylık yaratacağı düşüncesiyle bu yolda değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 11910 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:23)

 Bilgi  [TK. 251] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 193 üncü maddesini karşılayan bu hükümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 11909 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:22)

 Bilgi  [TK. 250] Gerekçesi
Madde 6762 sayılı Kanunun 192 nci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11908 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:21)

 Bilgi  [TK. 249] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 191 inci maddesi Tasarıya aynen aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 249 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11907 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:21)

 Bilgi  [TK. 248] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesinden ifadesi düzeltilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 248 inci maddesinin madde başlığında ve metninde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11906 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:20)

 Bilgi  [TK. 247] Gerekçesi
Belirsiz süreli veya süresiz şirkete ilişkin 6762 sayılı Kanunun 189 uncu Maddesi, dili amacına ve anlamına uygun bir şekilde düzeltilerek Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 11905 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:19)

 Bilgi  [TK. 246] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 188 inci maddesinden Tasarıya alınmıştır. Hükümdeki "protesto" kelimesi yerinde görülmeyerek amaca daha uygun olan "bildirim" ile değiştirilmiştir.
(Şerh No: 11904 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:19)

 Bilgi  [TK. 245] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 187 nci maddesini karşılayan haklı sebep hükmü kavramların tanımları yönünden bazı değişikliklere uğramıştır. İkinci fıkra anlamını ortaya koyar şekilde kaleme alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 245 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edi...
(Şerh No: 11903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:18)

 Bilgi  [TK. 244] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 186 ncı maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11902 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:17)

 Bilgi  [TK. 243] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 185 inci maddesini karşılayan bu hükümde bazı değişiklikler yapılmıştır. İlk olarak A)'nın başlığı "Sona Erme" olarak düzeltilmiştir. Bu düzeltme bölüm başlığında da yapılmıştır. Çünkü 6762 sayılı Kanun tüm sona erme hâllerini "infisah" olarak adlandırmış, fesih ile infisah ayrımı yapmamıştır. Bu düzeltme izleyen maddelerde de yapılmıştır.
(Şerh No: 11901 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:17)

 Bilgi  [TK. 242] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 184 üncü maddesini karşılayan bu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 11900 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:16)

 Bilgi  [TK. 241] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 183 üncü maddesini karşılayan bu hüküm aynen Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11899 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:16)

 Bilgi  [TK. 240] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 182 nci maddesini karşılayan bu madde, yoğun ve yerleşik bir uygulamayı haizdir. Bu sebeple maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 240 ıncı maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11898 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:16)

 Bilgi  [TK. 239] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 181 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 239 uncu maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11897 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:15)

 Bilgi  [TK. 238] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 180 inci maddesinden Tasarıya aktarılan bu madde, Ülkemizde yoğun uygulaması bulunan hükümlere yer verdiği ve hukukumuza özgü olduğu için hükümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 11896 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:15)

 Bilgi  [TK. 237] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinden alınmış olup, ortakların sorumluluğunun derecesini düzenleyen ilkesel nitelikte hükümler içermektedir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 237 nci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11895 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:14)

 Bilgi  [TK. 236] Gerekçesi
Kollektif ortakların sorumluluğu ilkesini koyan bu madde 6762 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 236 ncı maddesinin başlığında, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11894 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:13)

 Bilgi  [TK. 235] Gerekçesi
Tasarının bu maddesi yenidir. Çünkü, gerekli olduğu halde, 6762 sayılı Kanun temsil yetkisinin kaldırılmasına ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Tasarının 235 inci maddesi hükmü İsv. BK 565 inci maddesinden alınmıştır. Bu kanun boşluğu, hem öğretide eleştirilmiş hem de uygulamalarda bazı güçlüklere yol açmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 235 inci maddesinin son cümlesinde yer alan kayyımın atanmasına ilişkin karar ve bu kararın tescil ve ilân ettirilmesine ili...
(Şerh No: 11893 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:13)

 Bilgi  [TK. 234] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11892 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:11)

 Bilgi  [TK. 233] Gerekçesi
Tasarının bu maddesi, 6762 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin tekrarıdır. Buna karşılık 6762 sayılı Kanunun 175 inci maddesi Tasarıya alınmamıştır. Çünkü, 6762 sayılı Kanunun 175 inci maddesi, aynı Kanunun 160 ncı maddesine gönderme yaparak hem 6762 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi hükmü ile çelişiyor, hem de temsil kurumuna uymuyordu.
(Şerh No: 11891 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:11)

 Bilgi  [TK. 232] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 11890 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:11)

 Bilgi  [TK. 231] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11889 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:47)

 Bilgi  [TK. 230] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 172 nci maddesinden alınmış ve dili güncelleştirilerek Tasarıya konulmuştur.
(Şerh No: 11888 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:47)

 Bilgi  [TK. 229] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 171 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11887 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:46)

 Bilgi  [TK. 228] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 170 inci maddesini karşılayan bu hükümde ilk değişiklik kenar başlıkta yapılmıştır. Mevcut hükmün kenar başlığında yer alan "alacağı isteme hakkı" ibaresi metne nazaran dardır. Çünkü, hüküm alacağı değil çeşitli işlemleri içermektedir. Ayrıca doğru kullanılmayan bazı kavramların yerine tam karşılıkları konulmuştur.
(Şerh No: 11886 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:46)

 Bilgi  [TK. 227] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinin birinci fıkrasını karşılayan Tasarının bu hükmü modern muhasebe ve bilânço hukukuna uygun olarak düzenlenmiş ayrıca ortağın kâr payı daha kesin kurallara bağlanmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 227 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Toplantıya katılıp da olumsuz oy veren veya toplantıya katılmaları engellenen ortaklar" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Çünkü, bu ibarede yer alan şartlar anonim şirketlere özgü olup...
(Şerh No: 11885 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:46)

 Bilgi  [TK. 226] Gerekçesi
Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanun, ortakların oy haklarına ilişkin bir hükme yer vermemişti. Kanunda her ortağın oy hakkını haiz olup olmadığı ve oyun hangi kritere göre belirleneceği ve bazı ortaklara daha fazla oy hakkı tanınıp tanınamayacağı açık değildir. Tasarının 226 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü, bu eksikliği, kollektif şirketin niteliğine uygun bir şekilde gidermektedir. İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanun çeşitli maddelerinde kararların, "ekseriyetle" veya "ittifakla" alınacağını b...
(Şerh No: 11884 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:45)

 Bilgi  [TK. 225] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 167 nci maddesinden dili güncelleştirilerek Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11883 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:44)

 Bilgi  [TK. 224] Gerekçesi
Ortağın şirkete faiz verme borcuna ilişkin 6762 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi çeşitli boşluklar içeriyordu: (1) 6762 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, sadece şirketten alınan ödünçlere ait faizi düzenliyor izlenimini vermektedir. Oysa uygulamada yoğun olan, şirketten yetkisiz para çekilmesi ve bunun için faiz ödenmemesidir. (2) Faizin başlangıcı sadece ödünçlere göre ve şirketin aleyhine düzenlemiştir. Tasarı bu aksaklıkları düzeltmek amacıyla kaleme alınmıştır. Adalet Komisyonu Rapo...
(Şerh No: 11882 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:43)

 Bilgi  [TK. 223] Gerekçesi
Bu hüküm esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 165 inci maddesinin tekrarıdır. Sadece olağanüstü işlemlere ilişkin konular listesi zenginleştirilerek öğretideki tartışmalara son vermek amacı güdülmüştür. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 223 üncü maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 6762 sayılı Kanunun 165 inci maddesindeki hükümden aynen aktarılan kollektif şirket yöneticilerine tanınan sulh...
(Şerh No: 11881 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:42)

 Bilgi  [TK. 222] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinden alınarak Tasarıya yansıtılmıştır.
(Şerh No: 11880 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:41)

 Bilgi  [TK. 221] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 163 üncü maddesini karşılayan bu hükmün dili yenileştirilmiştir.
(Şerh No: 11879 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:41)

 Bilgi  [TK. 220] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 162 nci maddesinden aynen Tasarıya yansıtılmıştır.
(Şerh No: 11878 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:40)

 Bilgi  [TK. 219] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 161 inci maddesinden aynen alınan bu hükmün dili yenileştirilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 219 uncu maddesinin başlığında ve metninde geçen "sözleşme" ibaresi, diğer sözleşmelerden ayırmak amacıyla "şirket sözleşmesi" ibaresi kullanılarak açıklık ve kesinlik sağlanmıştır. Bu değişiklik gerekli olduğunda diğer maddelerde de yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 11877 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:40)

 Bilgi  [TK. 218] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesine karşılık gelmektedir. Söz konusu Kanunun 160 ıncı maddesi, şahıs şirketlerinin hâkim özden organ ilkesini öngörmektedir. Ancak yönetici ortakların şirket sözleşmesi ve kararıyla da atanabilmelerini düzenlemektedir. Ayrıca, 6762 sayılı Kanunda olduğu gibi ticarî mümessil ve vekillere ilişkin hükümler saklı tutulmuştur.
(Şerh No: 11876 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:39)

 Bilgi  [TK. 217] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 159 uncu maddesi, ortaklar arası ilişkilerde sözleşme serbestisini dolaylı olarak ifade etmekte ve ayrıca gereği olmadığı halde ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümlere gönderme yapmaktaydı. Tasarının 217 nci maddesi, ortaklar arası ilişkilerde sözleşme serbestisini vurgulamak amacıyla öngörülmüştür.
(Şerh No: 11875 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:39)

 Bilgi  [TK. 216] Gerekçesi
Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 158 inci maddesinden alınmıştır. Oldukça zengin bir uygulaması olan 216 ncı madde hükümleri sorumluluk hukukuna önemli katkılarda bulunmuştur.
(Şerh No: 11874 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:38)

 Bilgi  [TK. 215] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 157 nci maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11873 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:38)

 Bilgi  [TK. 214] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 156 ncı maddesini karşılayan bu hükümle ilgili olarak değişikliği gerektirecek herhangi bir gereksinime rastlanmamıştır.
(Şerh No: 11872 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:38)

 Bilgi  [TK. 213] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 155 inci maddesini karşılayan bu maddede sadece dilin güncelleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 213 üncü maddesinin (d) bendi, şirketin işletme konusunun, şirket sözleşmesinde yazılma şekli ile ilgili olarak anonim ve limited şirketlerde kullanılan lafız ile uyumlu hâle getirilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle gereksiz hâle geldiği için maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi Tasarı metninden çıkarılmıştır. Yapıl...
(Şerh No: 11871 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:38)

 Bilgi  [TK. 212] Gerekçesi
Kollektif şirket sözleşmesine ilişkin bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 154 üncü maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11870 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:36)

 Bilgi  [TK. 211] Gerekçesi
Bu tanım hükmü, 6762 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11869 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:36)

Boşanma davasının Yargıtayda ve derdest olması, kararla birlikte verilen tedbir nafakasının arttırımını istemeye engel değildir.
(Şerh No: 11867 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-07-2011 10:53)

Dava dilekçesindeki talep, her ne kadar tedbir ve yoksulluk nafakasının artırılması şeklinde ifade edilmiş ise de; boşanma kararı kesinleşmemiş olduğundan boşanma davasında takdir edilen yoksulluk nafakası da hüküm ifade etmez. Davacının bu talebinin, (boşanma davasının kesinleştiği tarihe kadar hüküm ifade eden) tedbir nafakasının artırılması talebi olarak anlaşılması ve nitelendirilmesi gerekir.
(Şerh No: 11868 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-07-2011 10:53)

5941 S.Yasa’nın 5. Madde (1) Numaralı Fıkrasının Birinci ve İkinci Cümleleri(üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur,ancak,hükmedilecek adlî para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.)Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir: a)Madde gerekçesinde...
(Şerh No: 11866 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-07-2011 15:53)

3. şahıs bankaya 89/1-1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, bankanın sorumluluğu haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihteki mevcut durumla sınırlı olup, daha sonra hesaba gönderilecek para ile ilgili bankanın sorumluluğu bulunmamaktadır.
(Şerh No: 11863 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 13-07-2011 22:57)

 Ses Dosyası  [MK. 624] MK. 624 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11862 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 12-07-2011 23:18)

 Ses Dosyası  [MK. 623] MK. 623 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11861 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 12-07-2011 23:13)

 Ses Dosyası  [MK. 622] MK. 622 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11859 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 12-07-2011 23:06)

Taraflar arasında akdedilen 01.10.1997 tarihli sözleşme ile taahhüdünde olan miktarda malın Irak şirketine teslimini ifa etmeyen davacının, Irak savaşının force-majeure niteliğinde olmasından mütevellit, ifa garantisi için verdiği teminat mektubunun iadesi talebi ile ikame ettiği davada; davacının, sözleşme tarihinden önce husule gelen olayları gözönüne alması gerektiğinden, bahse konu olayın force-majeure olarak değerlendirilemeyeceğine mesnetle davayı reddeden yerel mahkeme kararı onanmıştır.
(Şerh No: 11858 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-07-2011 18:00)

Ailenin Türkiye'de dava konusu taşınmaz haricinde başka bir ekonomik varlığının bulunmadığı belirlenmiştir.Davalının taşınmazı eleden çıkarmak istediği tanık ifadeleri ile kanıtlanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 199. maddesi gereğince hüküm kurmak gerekir.
(Şerh No: 11857 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2011 11:26)

5941 S.Yasa’nın 5. Madde (1) Numaralı Fıkrasının Birinci ve İkinci Cümleleri(üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur,ancak,hükmedilecek adlî para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.)Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir: a)Madde gerekçesinde...
(Şerh No: 11856 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-07-2011 14:16)

The validity of a contract is not subject to a specific form, unless otherwise provided by law. Where the law requires a specific form for a type of contract, it is generally a validity condition. A contract shall be considered invalid if concluded in default of the form required by law.
(Şerh No: 11853 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 21:52)

Delivery of goods that are not ordered does not connote to an offer.The respondent is not under obligation to keep or return the goods as such delivered.
(Şerh No: 11848 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 21:26)

Where a fixed term for acceptance is stipulated in the offer, such offer is binding for the offeror until the expiry of this period. The offer lapses if the acceptance fails to reach to the offeror in the fixed period.
(Şerh No: 11842 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 13:02)

A contract is concluded in case both parties mutually declare their concurring assents. Declaration of Assents may be either express or implicit.
(Şerh No: 11839 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 12:59)

A proposal is not binding if the person making the offer expressly indicates that he is not to be bound by it or if the nature of the business or other circumstances indicate that he is not intending to be bound. Any display of goods with a price indication or sending tariffs, price lists or alike shall be deemed to be an offer, unless the opposite is expressly and simply understood.
(Şerh No: 11849 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 11:59)

A contract should be considered as concluded unless an offer to another party is rejected in a proper period of time, providing an explicit acceptance is not required due to the circumstances of the case, law or the characteristics of the business.
(Şerh No: 11845 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 11:21)

Davacı şirket, idarenin açtığı yemek alımı ihalesinde, sunduğu teklif mektubunun içinde bir adet şikayet dilekçesi ve 56 adet boş A4 kağıdı bulunması sebebiyle ihale dışı bırakılmış ve bu eylemi 4734 sayılı Yasa'nın 17/a kapsamında "yasak fiil ve davranış" niteliğinde olduğu gerekçesiyle bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmıştır. Davacı şirketin eylemi, 4734 S.K. m.17/a'da belirtilen nitelikte olmadığından, bu gerekçeyle verilen yasaklama karar...
(Şerh No: 11847 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-07-2011 15:25)

Davacı şirket hakkında, hile yaptığı iddiası ile 2886 S.K. m.84 uyarınca, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmiştir. Yasaklama kararının hukuka aykırı olduğu yargı kararıyla belirlenmekle; davacı şirketin işbu yasaklama kararı sebebiyle, ticari itibarının ve saygınlığının zedelendiğinin, manevi zarara uğradığının kabulü gerektiğinden manevi tazminatın ödenmesi yönünde hüküm kurulması gerekirken; ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin işlemin idarenin olağan işlemlerinden olduğu v...
(Şerh No: 11846 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-07-2011 15:05)

Where a fixed term for acceptance is stipulated in the offer, such offer is binding for the offeror until the expiry of this period. In case the acceptance fails to reach to the offeror in the fixed period, then it becomes unbinding for the offeror.
(Şerh No: 11841 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 07-07-2011 14:05)

TTK m.806 uyarınca taşıyıcı, yolcuları, gidecekleri yere sağ-salim ulaştırmakla, toplu taşıma hizmetleri gereği de gerekli tedbirleri alarak güvenli yolculuk ortamı sağlamakla yükümlüdür.
(Şerh No: 11838 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 07-07-2011 10:22)

İİK 71.Maddesine göre Ödeme Taahhüdü Süresince Zamanaşımı İşlemez.
(Şerh No: 11837 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-07-2011 22:22)

01.01.2002 tarihinden önce; eşlere arasında yasal mal ayrılığının olduğu dönemde, eşlerden birinin ev işi yapması ve çocuklara bakmış olması nedeniyle, katkı payı karşılığı tazminat isteyebilmesi mümkün değildir zira katkı payı karşılığı tazminat isteyebilmesi için mutlaka parasal bir katkıda bulunmuş olması gerekir.
(Şerh No: 11833 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 05-07-2011 13:20)

 Bilgi  [ÇekK. 5] "Yönetim organı" kavramının tanımı
Karşılığı bulunmayan ve tüzel kişi adına imzalanan çeklerde kimin sorumlu olacağı 3167 sayılı Yasa’da ve 5941 sayılı Yasa’da gerçekten de farklı şekilde düzenlenmiştir. 3167 sayılı Yasa, çeki tüzel kişi namına imzalayan gerçek kişiyi fail olarak kabul etmekte iken (m.16), 5941 sayılı Yasa, tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin bu suçun faili olacağını hükme bağlamıştır...
(Şerh No: 11836 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 05-07-2011 10:41)

CHAPTER III Firm name and name of the undertaking A) Firm name I – Obligation to use a firm name 3. In general ARTICLE 41.- Every merchant shall carry on the transactions concerning his commercial undertaking under his firms name and sign instruments and other documents concerning his undertaking under the said firm name. The registered firm name shall be written on the entrance front of the undertaking so as to be easily visible by everyone.
(Şerh No: 11835 - Çeviren: Av.Beyza GERGER - Tarih : 04-07-2011 12:40)

Dava dilekçesinde, davanın açıldığı tarihe kadar davacı kadının güven sarsıcı davranışlar sergilediğini gösterir bir olayın varlığı da ileri sürülmemiştir. Bu itibarla, dava tarihinden sonra üstelik salt tanık beyanıyla beliren maddi bir olgunun değerlendirilmesi ve hükme esas alınması olanaklı değildir. Bozma ilamında sözü edilen, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesinin 3. fıkrası uyarınca eşlerin birbirine karşı sadakat yükümlülüğünün ihlali olgusunun, ancak boşanma davasından ö...
(Şerh No: 11834 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-07-2011 12:07)

 Bilgi  [TK. 210] Gerekçesi
Birinci fıkra: Madde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına şirketlere ilişkin düzenleme yetkisini açık ve net bir şekilde vermektedir. SPK ve BDDK gibi özerk kuruluşların kural koyma yetkisini kanunla tanırken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bu yetkiyi tanımamak hem doğru olmaz hem de yapısal bir çelişki yaratılmış olur. Birinci fıkra geleneğe uygun olarak Bakanlık düzeyinde yapılan ve daha çok mevzuatın doğru uygulanmasına odaklanmış olan denetlemeyi de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına vermiştir. İkinci...
(Şerh No: 11832 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:29)

 Bilgi  [TK. 209] Gerekçesi
Türkiye bu hüküm ile, Avrupa öğretisinde çoğunluk tarafından savunulan güven kavramının önemli bir uygulamasını oluşturan ve İsviçre Federal Mahkemesinin Wibru/Swissair kararı (BGE 120 II 331) ile kabul edilen şirketler topluluğunun (konzern'in) toplumda veya tüketicide yarattığı güvenden doğan sorumluluğu kanunen düzenleyen ilk ülkedir. Sorunun özel ve dar bir şekilde görünüşü "patronaj açıklaması"dır. Hükmün amacı bir şirketler topluluğu bağlamında hâkim şirketin toplumda veya daha dar bir çev...
(Şerh No: 11831 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 208] Gerekçesi
Bu hüküm şirketler topluluğuna ilişkin Forum Europeum'un önerisinden esinle­nerek kaleme alınmıştır. Amaç, bir şirketin sermayesinin ve oy haklarının yüzde doksanbeşinin uy­gun gördüğü bir kararın alınıp uygulanmasına çoğu kişisel çeşitli sebeplerle karşı çıkan ortakla-rın/paysahiplerinin şirketi bunaltan ve engelleyen davranışlarına son verip şirket içi barışı sağla­maktır. Kötüye kullanmalara ve özellikle pay bedelinin ödenmemesi tehlikesine engel olmak ama­cı ile karar mahkemeye bırakılmış, p...
(Şerh No: 11830 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 207] Gerekçesi
Bu hüküm Tasarının tam hakimiyete ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesini sağ­lamak amacıyla öngörülmüştür.
(Şerh No: 11829 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 206] Gerekçesi
Birinci fıkra: Tam hakimiyet halinde hâkim şirket bağlı şirketin kaybını denk­leştirmek zorundadır. Aksi halde şirket alacaklıları hem hâkim şirketi hem de hâkim şirketin yöne­tim kurulu üyelerini dava edebilirler. Bu davaya 553, 555 ilâ 557, 560 ve 561 inci madde hükümle­ri uygulanır. Bu maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. İkinci fıkra: İkinci fıkra davalıların sorumluluktan hangi hallerde kurtulabileceğini düzenlemiştir.
(Şerh No: 11828 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 205] Gerekçesi
205 inci madde, 203 ve 204 üncü maddeleri tamamlamaktadır. Hüküm, sorum­suzluğu sadece 203 üncü madde şartlarına uyan talimatlara özgülemiştir. "Sorumlu tutulabilecek di­ğer kişiler" ibaresinin yorumu öğreti ve içtihatlarla yapılacaktır. Ancak ibarenin 553 üncü ve deva­mı maddeler ile birlikte değerlendirilip sonuca varılması gerekir.
(Şerh No: 11827 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 204] Gerekçesi
Bu madde, iki yönden 203 üncü maddenin istisnasını oluşturur. Hüküm (1) tali­mata uyulma gereğinin (2) uyulmuşsa yönetim kurulu üyelerinin sorumsuzluğunun istisnasıdır. Başka bir deyişle yönetim kurulu 204 üncü maddeye rağmen bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan veya tehlikeye düşürebilecek ya da önemli varlıkların yitirilmesine sebep olabilecek talimata uymuşsa 205 inci maddeye dayanamaz. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Tasarının 204 üncü maddesinde şirketin "ödeme gücünü açıkça aşan ......
(Şerh No: 11826 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 203] Gerekçesi
Tam hakimiyete ilişkin bu ilk hüküm, somut olay gerçeğinin gereğine uygun ola­rak, mevcut hukukumuz da dahil bir çok hukukta varolan gerçek düzen ve dogmatik düzen çelişki­sini ortadan kaldırmaktadır. Bir şirket doğrudan veya dolaylı bir şekilde bir diğer şirketin paylarına ve oy haklarının yüzde yüzüne sahipse bağlı şirketin yönetim kurulu "tam bağlı" bir yönetim kuru­ludur. Tam bağlı yönetim kurulu, hâkim şirketin veya şirketler topluluğunun politikalarına ve tali­matlarına uymak zorunda bulun...
(Şerh No: 11825 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 202] Gerekçesi
Hakimiyet, hâkim şirkete bu gücü bağlı şirketlere karşı hukuka aykırı olarak kul­lanması hakkını vermez. Her hukuka aykırı kullanmada olduğu gibi, buradaki hukuka aykırı kullan­maya da sonuç bağlanmıştır. Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılmasının belirlenmesi ve hükümle­rinin gösterilmesi Türk hukukunda yenidir. Düzenleme Türk sorumluluk hukukuna yeni ufuk ve bo­yut kazandırmakta, hukuka bağlılığı vurgulamaktadır. 202 nci madde hükmü, büyük bölümü itibarıyla özgündür. Hakimiyetin hukuka aykırı o...
(Şerh No: 11824 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 201] Gerekçesi
Tasarının 201 inci maddesi Alm. POK'nın 328 inci paragrafından kısmen esin­lenilmiş olmakla beraber ondan tamamıyla farklı özgün bir maddedir. Bu farklılık ne ayrıntıda, ne de söylemdedir. Düzenlemelerin amaçları aynı ancak hükümleri değişiktir. Amaç, temelde köken­leri aynı olan payların yönetime etkilerini sınırlamaktır. Tasarıda kullanılabilecek oyların saptanma­sında yavru şirketin oyları esas alınmış, yoksa ana şirketin toplam oylarına göre oy hakkı sınırlan­dırılmak yoluna gidilmemiştir. İ...
(Şerh No: 11823 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 200] Gerekçesi
Bu madde hâkim şirketin paysahibinin bilgi alma hakkını bağlı şirketleri kapsayacak tarzda genişletmek amacıyla öngörülmüştür. Bu bilgi alma hakkının adresi hâkim şirket yönetim kurulu ve bilgi alınacak yer ise genel kuruldur. 199 uncu maddedeki ölçüler bu hükümde de tekrarlanmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 200 üncü maddesi kapsamına, yöneticiler de dahil edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş, ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır...
(Şerh No: 11822 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:04)

 Bilgi  [TK. 199] Gerekçesi
Birinci fıkra: Birinci fıkra Alm POK 312 nci paragrafından alınmıştır. Bağlı şir­ketin yönetim kurulu her yıl "bağlılık raporu" diye adlandırılan bir rapor hazırlar. Bu rapor bağlı şir­ketlerin kendi aralarındaki ve hâkim şirketle aralarındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin kayıp/yarar olarak sonuçlarını açıklar. Raporun hazırlanmaması cezaî yaptırıma bağlanmıştır. Rapor yarar/kayıp sonuç­larını açıkladığı için, 202 ve devamı hükümleri, özellikle kayıp ve denkleştirme davaları yönünden önem taşır....
(Şerh No: 11821 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:02)

 Bilgi  [TK. 198] Gerekçesi
Hüküm iki konuyu içerir: (1) Bildirim; (2) tescil ve ilân yükümlülüklerini. İkin­ci konu içinde özellikle hukukumuzda düzenlenmemiş bulunan hakimiyet sözleşmelerinin tescil ve ilânına ilişkin yükümlülük bir geçerlilik kuralıdır. Bu suretle hakimiyet sözleşmenin yazılı olarak yapılması zorunluğu öngörülerek ilişki kayıt altına alınmak ve kamuya tanıtılmak istenmiştir. Bil­dirim yükümlülükleri, katılma ilişkilerinin, özellikle karşılıklı katılmaların açıklanması, bu yolla kamunun aydınlatılması, s...
(Şerh No: 11820 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 14:00)

 Bilgi  [TK. 197] Gerekçesi
Hüküm hukukumuzda yenidir. Sermayenin sulandırılması (köpük sermaye), bilânçonun gerçekliğinin tereddüt yaratması gibi sorunları önlemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple 197 nci madde karşılıklı katılmayı geçersiz saymamakta, fakat karşılıklı katılmanın hakimiyet ve çoğu kez karşılıklı hakimiyet ilişkisini kurarak, bu durumdaki şirketlerin hâkim ve bağlı şirketin yü­küm ve sorumluluklarına tâbi olacağını açıkça hükme bağlamakta ve sınırlamaları da beraberinde getirmektedir. Sınırlamalardan biri 201 i...
(Şerh No: 11819 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:59)

 Bilgi  [TK. 196] Gerekçesi
196 ncı madde, hakimiyetin varolup olmadığının saptanmasında pay ve oy mik­tarlarının hesaplanmasının yöntemini ve yorumunu belirleyen emredici nitelikte bir hükümdür. Hüküm, 195 inci maddenin uygulanmasında kilit role sahiptir. Hükmün esin kaynağı Alm. POK 16 ncı paragrafıdır. Ancak Alman sistemi işletme esasına dayalı olduğu için 16 ncı paragrafı sermaye şirketi dışındaki olasılıklar için de hükümler öngörmüştür. Birinci fıkra pay, ikinci fıkra oy oranlarının hesabına ilişkindir. Birinci...
(Şerh No: 11818 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:58)

 Bilgi  [TK. 195] Gerekçesi
Birinci fıkra: Birinci fıkra "kontrol" ölçütüne uygun olarak hakimiyet olanaklarını araçlarını saymaktadır. Sayılan araçlardan herhangi birinin varlığı halinde fiili şirketler topluluğu meydana gelir. Bu, sözleşmesel şirketler topluluğundan farklı bir topluluğu ifade eder. Birinci fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde oy haklarının ve yönetim organı üyelerinin çoğunluğu ve oy sözleşmeleri ile sağlanan çoğunluk ifade edilmiştir. Fıkranın sermayenin çoğunluğuna sahip bulun...
(Şerh No: 11817 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:57)

 Bilgi  [TK. 195] (195 ilâ 209 uncu Maddelerle İlgili Genel Açıklamalar) Sermaye şirketleri, özellikle anonim şirketler hukuku, uzun yıllardan beri ekonomik yaşam gerçeğine yabancı bir hukukî varsayımda ısrar etmektedir. Bu varsayımın veya başka bir deyişle temel hipotezin yanlışlığı gün geçtikçe daha da belirgin hâle gelmektedir. Bu hipotez, bir şirketler topluluğu içinde yer alsa, bağlı şirket konumunda bulunsa bile bir şirketin, dolayısıyla bir sermaye şirketinin bağımsız olduğudur. Bir şirket başka bir şirket...
(Şerh No: 11816 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:50)

 Bilgi  [TK. 194] Gerekçesi
Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle birleşmesi veya bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi ihtiyacı doğabilir. Oysa Tasarıda bu konuda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Alt Komisyon, muhtemel birleşme veya tür değiştirme durumunu göz önüne alarak, bu boşluğu doldurmak amacıyla Tasarıya, "Ticarî işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme" başlığı altın­da, yeni 194 üncü madde eklemiştir. Alt Komisyonca eklenen bu yeni 194 üncü madde Ko...
(Şerh No: 11815 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:41)

 Bilgi  [TK. 193] Gerekçesi
Hüküm, 553 üncü maddeye benzer bir şekilde sorumluluğu özel olarak düzenle­mektedir.
(Şerh No: 11814 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:40)

 Bilgi  [TK. 192] Gerekçesi
Maddenin kaynağı; İBirK'nın 105 inci maddesi ile 78/855 sayılı Yönergenin 22 (1) inci maddesidir. Birinci fıkra: Bu hüküm, özel bir iptal davasını düzenlemektedir. İptal sebebi birleşmeye, bö­lünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin hükümlerin ihlâlidir. İkinci fıkra: Hüküm, AET Yönergesine uygun olarak düzeltme olanağını sağlamaktadır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Tasarının 193 üncü maddesi Alt Komisyonca 192 nci madde olarak kabul edilmiş, birinci fıkra­da 191 inci maddeye yapılan atıf...
(Şerh No: 11813 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:40)

 Bilgi  [TK. 191] Gerekçesi
Maddenin kaynağı İBirK'nın 104 üncü maddesidir. Hem birleşmede hem bölünmede hem de tür değiştirmede ortağın önceki şirketteki ortaklık (ortak olma) durumunun, devralan veya yeni tür şirkette devam etmesi, yani şirketin devamlılığı il­kesi birinci derecede önemi haiz olup her üç değişikliğe ilişkin koruma mekanizmalarının merkezi­ni oluşturur. Ortaklık, devralan şirkette veya yeni türde devam etmiyorsa ortak kanunun izin verme­yeceği bir haksızlığa, dolayısıyla zarara uğramış demektir. Çünkü,...
(Şerh No: 11812 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:40)

 Bilgi  [TK. 190] Gerekçesi
Alacaklıların ve çalışanların korunmasını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 191 inci maddesindeki "kişisel" ibaresi "şahsî" şeklinde değişti­rilmiş ise de bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmeyerek "kişisel" ibaresi tercih edilmiştir. Ayrıca, Tasarının 190 ıncı maddesi, Alt Komisyonca 189 uncu maddenin ikinci fıkrası hâline getirildiğinden, Tasarı...
(Şerh No: 11811 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:29)

 Bilgi  [TK. 189] Gerekçesi
Tür değiştirme kararını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. m.190 "tescil" gerekçesi: Ticaret siciline tescili düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 189 uncu maddesi, Tasarının 190 ıncı maddesi ile birbirini tamamlayıcı işlemler olması nedeniyle birleştirilmiş, bu de...
(Şerh No: 11810 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:27)

 Bilgi  [TK. 188] Gerekçesi
İnceleme hakkını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünme­ye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır.
(Şerh No: 11809 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:23)

 Bilgi  [TK. 187] Gerekçesi
Tür değiştirme plânının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesini düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya ba­kılmalıdır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 187 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, 147 nci maddede yapı­lan değişikliğe paralel düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 11808 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:23)

 Bilgi  [TK. 186] Gerekçesi
Tür değiştirme raporunu düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bö­lünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 186 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "kişi­sel" ibareleri "şahsî" şeklinde değiştirilmiş ise de; Komisyonumuzca bu değişiklik kabul edilmeye­rek "kişisel" ibaresi tercih edilmiş; ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır.
(Şerh No: 11807 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:22)

 Bilgi  [TK. 185] Gerekçesi
Tür değiştirme plânını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bö­lünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır.
(Şerh No: 11806 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:21)

 Bilgi  [TK. 184] Gerekçesi
Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde geçerli olan kural, cüm­lenin ilk kısmında tekrarlanmıştır. Cümlenin ikinci kısmı ise kolaylık sağlamaktadır. İkinci fıkra: 144 üncü maddede verilen açıklamaya bakılmalıdır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 184 üncü maddesi 79 uncu maddedeki değişiklikle paralellik sağ­lamak amacıyla değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 11805 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:21)

 Bilgi  [TK. 183] Gerekçesi
Maddenin kaynağı, İBirK'nın 56 ncı maddesidir. Hüküm, ortaksal konumun de­vamı ilkesi bağlamında, payların ve hakların korunmasını amaçlamaktadır (Ayrıca 180 inci madde ile ilgili açıklamaya bakılmalıdır.). Hükmün iki ilkesi vardır. Birincisi pay ve ortaklık haklarının ko­runması, ikincisi ise eşit değerlilik ilkesidir. Birinci fıkra: Birinci fıkra ilkeyi koymaktadır. İlke iki alt ilkeyi içerir: (1) Tür değiştirmede mevcut katılma hakkı yani ortaksal konum ve (2) ortaklık hakları korunmalıdır...
(Şerh No: 11804 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:20)

 Bilgi  [TK. 182] Gerekçesi
Birinci fıkra: Birinci fıkra bir kollektif şirketin bir komandit şirkete dönüşmesi­nin yöntemlerini iki seçenek halinde sunmaktadır. Bunun için ya kollektif şirkete bir komanditer or­tak alınmalı veya mevcut kollektif ortaklardan biri komanditer ortağa dönüştürülmelidir. Bu suret­le bir komandit şirket için gerekli olan iki çeşit ortak sağlanmış olur. İkinci fıkra: Komandit şirketin kollektif şirkete dönüşebilmesi için, ya şirketteki komandi­terlerdin şirketten çıkması ya da bunların komandit...
(Şerh No: 11803 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2011 13:20)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,15447807 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.