Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) - Son Eklenen Şerhler

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [BK. 47] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 39 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 47 nci maddesinde, temsil olunan tarafından, yetkisiz temsilcinin yaptığı hukukî işlemlerin onanmamasının sonuçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 39 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İcazetin bulunmaması" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Onamama hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde k...
(Şerh No: 10142 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:52)

 Bilgi  [BK. 46] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 38 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 46 ncı maddesinde, yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemi, adına sözleşme yapılan kişi tarafından onanması durumu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 38 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Salâhiyetin fıkdanı / 1. İcazet" şeklindeki ibareler, Tasarının 46 ncı maddesinde, "II. Yetkisiz temsil / 1. Onama hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda tek ...
(Şerh No: 10141 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:52)

 Bilgi  [BK. 45] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 37 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 45 inci maddesinde, yetkinin sona erme ânı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 37 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "d. Salâhiyetin hangi zamandan itibaren nihayet bulacağı" şeklindeki ibare, Tasarının 45 inci maddesinde, "d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi" olarak değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "...on...
(Şerh No: 10140 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:51)

 Bilgi  [BK. 44] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 36 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 44 üncü maddesinde, yetki belgesinin geri verilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 36 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Salâhiyeti havi olan senedin iadesi" şeklindeki ibare, Tasarının 44 üncü maddesinde, "c. Yetki belgesinin geri verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "mahkemeye" şeklinde...
(Şerh No: 10139 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:50)

 Bilgi  [BK. 43] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 35 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 43 üncü maddesinde, temsil olunanın veya temsilcinin ölümünün, ehliyetsizliğinin ve diğer durumların temsil ilişkisi üzerindeki etkileri düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 35 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Ölüm ve ehliyetsizliğin ve sairenin hükümleri" şeklindeki ibare, Tasarının 43 üncü maddesinde, "b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar" şeklinde değiştirilmiştir....
(Şerh No: 10138 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:49)

 Bilgi  [BK. 42] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 34 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 42 nci maddesinde, temsil yetkisinin sınırlanması ve geri alınması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 34 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Hukukî muameleden neşet eden salâhiyet / a. Salâhiyetin tahdidi ve ref i" şeklindeki ibareler Tasarının 42 nci maddesinde, "2. Hukukî işlemden doğan yetki / a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 ...
(Şerh No: 10137 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:48)

 Bilgi  [BK. 41] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 33 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 41 inci maddesinde, temsil yetkisinin kapsamı düzenlenmektedir. 8Î8 sayılı Borçlar Kanunu’nun 33 üncü-maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Salâhiyetin derecesi" şeklindeki ibare. Tasarının 41 inci maddesinde, "b. Temsil yetkisinin kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun iki cümleden oluşan 33 üncü maddesinin birinci fıkrası, Tasarıda tek cümleye dönüştürülmüştür...
(Şerh No: 10136 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:47)

 Bilgi  [BK. 40] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 32 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 40 inci maddesinde, yetkili temsilde genel olarak temsilin hükmü düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 32 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "G. Salâhiyete müstenit temsil / I. Umumiyet itibariyle / 1. Temsilin hükümleri" şeklindeki ibareler, Tasarının 40 inci maddesinde, "H. Temsil / I. Yetkili temsil / 1. Genel olarak /a. Temsilin hükmü" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı ...
(Şerh No: 10135 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:47)

 Bilgi  [BK. 39] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 31 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 39 uncu maddesinde, irade bozukluğu sonucunda bir sözleşme yapan tarafın, bu sözleşmenin onanmış sayılmasının koşulları ile aldatma sebebiyle veya korkutulma sonucunda sözleşme yapan tarafın tazminat hakkı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 31 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Akde icazet ile rızanın fesadı (nın) bertaraf edilmesi" şeklindeki ibare, Tasarının 39 uncu m...
(Şerh No: 10134 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:46)

 Bilgi  [BK. 38] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 30 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan- oluşan 38 inci maddesinde, korkutmanın koşulları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 30 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İkrahın şartları" şeklindeki ibare, bir Önceki maddenin kenar başlığının "III. Korkutma" şeklinde olduğu göz önünde tutularak, Tasarının 38 inci maddesinde, "2. Koşulları" şeklinde kısaltılmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 30 uncu maddesinin ikinci f...
(Şerh No: 10133 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:45)

 Bilgi  [BK. 37] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 29 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 37 nci maddesinde, taraflardan birinin veya üçüncü kişinin korkutması sonucunda yapılan bir sözleşmenin hükmü düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 29 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. İkrah / 1. Akdin inkızası" şeklindeki ibare, Tasarının 37 nci maddesinde, "III. Korkutma / 1. Hükmü" olarak-değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasında kullanılan "kendi hakkında lü...
(Şerh No: 10132 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:44)

 Bilgi  [BK. 36] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 28 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 36 ncı maddesinde, taraflardan birinin ve üçüncü kişinin aldatması sonucunda kurulan sözleşmenin bağlayıcı olmadığı durumlar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 28 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Hile" ibaresi, Tasarının 36 ncı maddesinde, "II. Aldatma" şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, üçüncü kişinin aldatması sonucunda kurulan sözleşmen...
(Şerh No: 10131 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:44)

 Bilgi  [BK. 35] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 26 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 35 inci maddesinde, yanılmada kusurlu olan tarafın, tazminat sorumluluğu ve kapsamı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun kenar başlığında kullanılan "4. İhmal yüzünden hata" şeklindeki ibare, Tasarıda "4. Yanılmada kusur" olarak değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan "mukavelenin bu suretle feshinden mütevellit z...
(Şerh No: 10130 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:43)

 Bilgi  [BK. 34] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 25 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 34 üncü maddesinde, yanılmada dürüstlük kurallarının etkisi ve işlevi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 25 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Hüsnüniyet kaidelerine muhalif hareket davası" şeklindeki ibare, Tasarının 34 üncü maddesinde "3. Yanılmada dürüstlük kuralları" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre:...
(Şerh No: 10129 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:42)

 Bilgi  [BK. 33] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 27 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 33 üncü maddesinde, irade açıklamasının yanlış iletilmesinin sebep olduğu yanılma durumunda uygulanacak hükümler düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 27 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "5. Bir vasıtanın hatası"' şeklindeki ibare, Tasarının 33 üncü maddesinde, "c. İletmede. yanılma'' şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 27 nci maddesinden farklı olarak...
(Şerh No: 10128 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:41)

 Bilgi  [BK. 32] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 32 nci maddesinde, saikte yanılma düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 24 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan ;"2. Hata halleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Saikte yanılma" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak saikte yanılmanın ayrı bir maddede düzenlenmesi uygun görülmüştür. Çünkü, "işlem iradesi" ile "açıklanan irade" ...
(Şerh No: 10127 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:40)

 Bilgi  [BK. 31] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 24 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 31 inci maddesinde, açıklamada yanılmanın esaslı olduğu beş durum ile basit hesap yanlışlıklarının sözleşmenin geçerliliğine etkisi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 24 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Hata hâlleri" seklindeki ibare. Tasarıda :'2. Yanılma hâlleri"' şeklinde değiştirilmiş ve "a. Açıklamada yanılma" şeklinde yeni bir alt başlık eklenmiştir. 818 s...
(Şerh No: 10126 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:39)

 Bilgi  [BK. 30] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 23 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 30 uncu maddesinde, sözleşmenin kurulduğu sırada esaslı yanılmaya düşen tarafın o sözleşmeyle bağlı olmayacağı düzenlenmektedir. Esaslı yanılma hâllerine ilişkin Tasarının 31 inci maddesinden de anlaşılacağı gibi, esaslı yanılma, sözleşmenin geçerliliğini etkileyebilen bir irade bozukluğudur. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 23 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "F. Rızadaki Fesat / I. Hata...
(Şerh No: 10125 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:38)

 Bilgi  [BK. 29] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 22 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 29 uncu maddesinde, bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmelerin geçerli olduğu belirtilmekte ve önsözleşmenin şekli düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 22 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Akit yapmak vaadi" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Önsözleşme" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre ...
(Şerh No: 10124 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:38)

 Bilgi  [BK. 28] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 21 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 28 inci maddesinde, aşın yararlanma koşulları, zarar görenin bu koşullar gerçekleşince, ifa ettiği edimi nasıl ve hangi süre içinde geri alabileceği ile söz konusu sürenin başlangıç anı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 21 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Gabin" şeklindeki ibare, Tasarının 28 inci maddesinde, "III. Aşın yararlanma" şeklinde değiştirilmiştir. 818 ...
(Şerh No: 10123 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:37)

 Bilgi  [BK. 27] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 20 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 27 nci maddesinde, sözleşmenin kesin hükümsüzlük sebepleri ve sözleşmenin bazı hükümlerinin hükümsüz olması durumunda, kısmî hükümsüzlük yaptırımının uygulanacağı kuralı ile bu kuralın istisnası düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 20 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Butlan" şeklindeki ibare, Tasarının 27 nci maddesinde, "II. Kesin hükümsüzlük" şeklinde değiştirilmiştir. ...
(Şerh No: 10122 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:36)

 Bilgi  [BK. 26] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 19 uncu maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 26 nci maddesinde, sözleşme özgürlüğü ilkesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 19 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Akdin Mevzuu / 1. Erkânı" "şeklindeki ibareler, maddenin içeriğine uygun olarak, Tasarının 26 ncı maddesinde, "F. Sözleşmenin içeriği / I. Sözleşme özgürlüğü" şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrası ise, birinci fıkrada öngörülen sözleşme özgürlüğü ...
(Şerh No: 10121 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:35)

 Bilgi  [BK. 25] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "V. İçerik denetimi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Aynı kenar başlık, Alman Medenî Kanunu’nun (BGB) 307 nci maddesinde de kullanılmıştır. Tasarının tek fıkradan oluşan 25 inci maddesinde, genel işlem koşullarına ilişkin içerik denetimi düzenlenmektedir. Maddede, genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı taraf aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağı belirtilmektedir. Maddede yapıl...
(Şerh No: 10120 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:34)

 Bilgi  [BK. 24] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "IV. Değiştirme yasağı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 24 üncü maddesinde, genel işlem koşullarını değiştirme yasağı düzenlenmektedir. Maddede, tip sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme yapma yetkisi veren kayıtlara yer verilemeyeceği belirtilmektedir. Bir tip sözleşmed...
(Şerh No: 10119 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:34)

 Bilgi  [BK. 23] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "III. Yorumlanması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 23 üncü maddesinde, genel işlem koşullarının yorumlanması düzenlenmektedir. Maddeye göre. açık ve anlaşılır olmayan veya birden çok anlama gelen genel işlem koşulları, düzenleyenin aleyhine ve diğer tarafın lehine yorumlanır. Bu esaslar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2 nci maddesinde öngörülen dürüstlük kurallarının, genel işlem koşullarının yorumlanması ba...
(Şerh No: 10118 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:33)

 Bilgi  [BK. 22] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 22 nci maddesinde, yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi düzenlenmektedir. Maddeye göre, yazılmamış sayılan genel işlem koşullarım içeren bir sözleşmenin, bu genel işlem koşulları dışındaki diğer hükümleri geçerli olmaya devam edecektir. Nitekim, aynı konuyu düzenleyen Alman Medenî Kanunu’nun (BGB) 306 ncı maddesinde yazılmamış sayılma...
(Şerh No: 10117 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:32)

 Bilgi  [BK. 21] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "II. Kapsamı / 1. Yazılmamış sayılma" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 21 inci maddesinde, genel işlem koşullarının sözleşme metnine yazılmamış sayılacağı durumlar düzenlenmektedir. Sözleşme metninde genel işlem koşullarına yollama yapılmakla yetinilmesi, uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında kullanılan "yazılmamış sayılır." şeklindeki ibareye, İsviçre Borçlar Kanun...
(Şerh No: 10116 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:31)

 Bilgi  [BK. 20] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "E. Genel işlem koşulları /1. Genel olarak" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının dört fıkradan oluşan 20 nci maddesinde, genel olarak genel işlem koşulları düzenlenmektedir Borçlar Hukuku’nun temelini bireysel sözleşme modeli oluşturmaktadır. Bireysel sözleşme denilince. Borçlar Kanunu’nun 1 inci ve devamı maddeleri anlamında öneri, karşı öneri ve kabul gibi en sonunda irade açıklamalarının uygunluğu ve uyuşması sağlanıncaya kadar, sözle...
(Şerh No: 10115 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:30)

 Bilgi  [BK. 19] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 18 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 19 uncu maddesinde, sözleşmelerin yorumunda göz önünde tutulacak ilke ile işlemin muvazaalı olduğu savunmasının ileri sürülemeyeceği durum düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 18 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "d. Akitlerin tefsiri, muvazaa" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasına gör...
(Şerh No: 10114 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:30)

 Bilgi  [BK. 18] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 17 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 18 inci maddesinde, borcun sebebini içermeyen borç tanıması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 17 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Borcun sebebi" şeklindeki ibare, madde içeriğiyle uyumlu hâle getirilerek, "C. Borç tanıması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 17 nci maddesinde kullanılan "...borç ikrarı muteberdir." şeklindeki ibare yerine, Tasar...
(Şerh No: 10113 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:29)

 Bilgi  [BK. 17] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 16 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 17 nci maddesinde, iradî şekle uyulmamasının hukukî sonucu ve herhangi bir belirleme olmaksızın kararlaştırılan yazılı şekle uygulanacak hükümler düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 16 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Akitte mahfuz kalan şekil" ibaresi yerine, Tasarının 17 nci maddesinin kenar başlığında, "2. İradî şekil" ibaresi kullanılmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanu...
(Şerh No: 10112 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:28)

 Bilgi  [BK. 16] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 15 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 16 ncı maddesinde, imza yerine geçen işaretler düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 15 inci maddenin kenar başlığında kullanılan "d. İmza makamına kaim olacak işaretler" ibaresi, Tasarıda, "d. İmza yerine geçen işaretler" şeklinde değiştirilmiştir. Tasarının 16 ncı maddesinde, imza yerine geçen işaretler düzenlenmekle birlikte, kambiyo senetlerine ilişkin hükümler saklı tutulmaktadı...
(Şerh No: 10111 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:27)

 Bilgi  [BK. 15] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 14 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının dört fıkradan oluşan 15 inci maddesinde, imza düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında olduğu gibi, imzanın borç altına girenin el yazısıyla atılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı fıkraya, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 4 üncü maddesinde güvenli elektronik imzanın tanımlandığı göz Önünde tutularak, güvenli el...
(Şerh No: 10110 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:27)

 Bilgi  [BK. 14] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 13 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 14 üncü maddesinde, yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunluluğu ve yazılı şekil yerine geçen belgeler düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 13 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Rükünleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Unsurları" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 13 üncü maddesinin ikin...
(Şerh No: 10109 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:26)

 Bilgi  [BK. 13] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 12 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının; iki fıkradan oluşan 13 üncü maddesinde, yasal yazılı şekle bağlanan bir sözleşmenin değiştirilmesinde uyulacak şekil düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 12 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Tahrirî şekil" ibaresi, Tasarıda "II. Yazılı şekil" olarak; "1. Kanunen muayyen olan şekil" ibaresi, "1. Yasal şekil" olarak, "a. Şümulü" ibaresi de "a. Kapsamı" olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin il...
(Şerh No: 10108 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:25)

 Bilgi  [BK. 12] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 11 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 12 nci maddesinde, sözleşmelerin şekle bağlı olmaması ilkesi ile kural olarak geçerlilik şekli niteliğinde olmak üzere Kanunda öngörülen şekle uyulmaksızın yapılan sözleşmelerin geçersizliği düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 11 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Akitlerin Şekli" ibaresi yerine, Tasarıda "B. Sözleşmelerin şekli" ibaresi kullanılmıştır. Yine aynı kenar ba...
(Şerh No: 10107 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:24)

 Bilgi  [BK. 11] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 10 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 11 inci maddesinde, hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmelerde ve taraflar arasında, süregelen bir iş ilişkisinin varlığında olduğu gibi, açık bir kabule gerek bulunmayan durumlarda, sözleşmenin hangi andan başlayarak hükümlerini doğuracağı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun söz konusu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Gaipler arasında vuku bulan bir akdin hangi zaman...
(Şerh No: 10106 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:23)

 Bilgi  [BK. 10] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 9 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 10 uncu maddesinde, öneri ve kabul açıklamalarının hangi durumlarda yapılmamış sayılacağı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 9 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "6. İcap ve kabulün geri alınması" şeklindeki ibare, Tasarıda "7. Önerinin ve kabulün geri alınması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonunda kullanılan...
(Şerh No: 10105 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:22)

 Bilgi  [BK. 9] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 8 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 9 uncu maddesinde, ilân yoluyla ödül sözü verenin yükümlülüğü ve tazminat sorumluluğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 8 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "5. İlân suretiyle vuku bulan vaatler' şeklindeki ibare, Tasarıda "5. İlân yoluyla ödül sözü verme"; metninde kullanılan "bedel" sözcüğü ise, "ödül" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 8 inci madde...
(Şerh No: 10104 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:22)

 Bilgi  [BK. 8] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 7 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 8 inci maddesinde, bir önerinin hangi durumlarda önereni bağlamayacağı; öneri niteliğinde olan ve olmayan davranışlar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 7 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. İltizamsız icap ve alenî icap" ibaresi, Tasarıda "4. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri" şeklinde değiştirilmiştir. Ülkemizde giderek yoğunlaşan bir biçimde ticarî kuruluşl...
(Şerh No: 10103 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:21)

 Bilgi  [BK. 7] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "Ismarlanmayan bir şeyin gönderilmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 7 nci maddesinde, ısmarlanmayan şeyin gönderilmesi düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, ısmarlanmamış bir şeyin gönderilmesinin öneri sayılmadığı ve bu şeyi alan kişinin, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü olmadığı belirtilmektedir. Böylece, bu tür taşınırları posta kutusunda veya kapısının önünde bulan ya da başka bir yolla ...
(Şerh No: 10102 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:20)

 Bilgi  [BK. 6] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 6 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 6 ncı maddesinde, hangi koşullar gerçekleşince, sözleşmenin Örtülü kabul açıklamasıyla kurulmuş sayılacağı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 6 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Zımnî kabul" şeklindeki ibare, Tasarıda "3. Örtülü kabul" şekline dönüştürülmüştür. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 10101 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:19)

 Bilgi  [BK. 5] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 5 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 5 inci maddesinde, önerenin hazır olmayanlar arasında yaptığı süresiz önerisiyle bağlılık süresi, önerene tanınan, önerisini muhataba zamanında ulaşmış sayma yetkisi ve zamanında gönderilen kabul açıklamasının önerene geç ulaşması durumunda, onunla bağlı olmak istemeyen önerenden beklenen davranış biçimi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "...
(Şerh No: 10100 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:18)

 Bilgi  [BK. 4] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 4 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 4 üncü maddesinde, hazır olanlar arasında yapılan süresiz öneride, önerenin önerisiyle bağlı olmaktan kurtulacağı an ile hangi önerilerin, hazır olanlar arasında yapılmış sayılacağı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 4 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kabul için müddet tayin olunmaksızın icap" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Süresiz Öneri"; "a. Hazırlar beyninde" şeklind...
(Şerh No: 10099 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:18)

 Bilgi  [BK. 3] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 3 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 3 üncü maddesinde, süreli öneride bulunanın, bu önerisiyle bağlılık süresi ve önerisiyle bağlı olmaktan kurtulacağı an düzenlenmektir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun "II. İcap ve kabul" şeklindeki 3 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "icap" şeklindeki ibare, Tasarıda "öneri" olarak; "1. Kabul için müddet tayini" şeklindeki ibare ise, madde içeriğiyle uyumlu hâle getirilmek amacıyla, "1. Sü...
(Şerh No: 10098 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:17)

 Bilgi  [BK. 2] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 2 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 2 nci maddesinde, sözleşmenin ikinci derecedeki noktaları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 2 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İkinci derecedeki noktaların meskût kalması" şeklindeki ibare, "2. İkinci derecedeki noktalar" şeklinde kısaltılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "üzerinde durulmamış olsa bile" şeklindeki ibare ile, tarafların sözleşmenin ikinci d...
(Şerh No: 10097 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:16)

 Bilgi  [BK. 1] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 1 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 1 inci maddesinde, sözleşmenin kurulması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 1 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Akdin İnikadı / I. İki tarafın muvafakati / 1. Umumî şartlar" şeklindeki ibareler, Tasarıda "A. Sözleşmenin kurulması / I. İrade açıklaması / 1. Genel olarak" şekline dönüştürülmüştür. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’n...
(Şerh No: 10096 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-02-2011 22:15)

Ayıba karşı tekeffül hükümlerine dayanan ticari satışlarla ilgili davalarda TTK. ilgili hükümlerinde öngörülen zamanaşımı süresi 6 ay ise de; a)Satılanın daha uzun bir süre garanti kapsamına alınması durumlarında garanti süresi sonuna kadar dava açılabilir. b)BK.207/son (Yeni BK.231) uyarınca, satıcı, alıcıyı iğfal etmiş(Aldatmada bulunmuş/kandırmış/yanıltacak bir iş yapmış)ise, yasada öngörülen zamanaşımından yararlanamaz. Bu durumda mahkemece, dava konusu aracın garanti belgesi getirti...
(Şerh No: 9956 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-02-2011 16:44)

 Bilgi  [BK. 648] 6101 Sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6101 Kabul Tarihi: 12/1/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A. Geçmişe etkili olmama kuralı MADDE 1 – (1) Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse, kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak, T...
(Şerh No: 9844 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-02-2011 19:26)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05044389 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.