Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [İmarK 45] Madde Gerekçesi
MADDE 45 - Mücavir alan sınırının tespiti ve tasdikle görevli idareler belirtilmektedir.
(Şerh No: 12248 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:35)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12247 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:35)

 Bilgi  [İmarK 44] Madde Gerekçesi
(3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 44. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 5940 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 3. MADDESİNİN GEREKÇESİDİR.) MADDE 3 - Madde ile, her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitliği yetki belgelendirme işlemlerine, yapı müteahhitlerinin iş gruplarına ve ihtisaslaşmalarına göre, sınıflandırılması ve asgari eğitim, iş tecrübesi, idari yap...
(Şerh No: 12246 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:35)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12245 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:34)

 Bilgi  [İmarK 43] Madde Gerekçesi
MADDE 43 - Bu maddede yürürlükten kaldırılan kanunlarla, bu kanunla çelişen hükümlerin yürürlükten kaldırılmış olduğu belirtilmektedir.
(Şerh No: 12244 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:33)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12243 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:33)

 Bilgi  [İmarK 42] Madde Gerekçesi
(3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 42. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 5940 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 2. MADDESİNİN GEREKÇESİDİR.) MADDE 2 - Madde ile, 3194 sayılı Kanunun "Ceza hükümleri" başlıklı 42 nci maddesi yeniden düzenlenmiş ve maddenin başlığı idari tedbirler ve idari para cezalarını kapsayacak şekilde "İdari müeyyideler" olarak değiştirilmiştir. Birinci fıkrada, ida...
(Şerh No: 12242 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:32)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12241 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:32)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12240 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:31)

 Bilgi  [İmarK 41] Madde Gerekçesi
MADDE 40 - Belirli yollar üzerinde bulunan arsaların cephelerinin gerek emniyet ve gerek şehrin estetiği yönünden kapatılması şartı getirilmektedir.
(Şerh No: 12239 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:31)

 Bilgi  [İmarK 40] Madde Gerekçesi
MADDE 40 - Kamunun selameti için yerleşme alanlarında valilik ve belediyelerce alınacak tedbirlerle ilgili uygulama hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12238 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:30)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12237 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:30)

 Bilgi  [İmarK 39] Madde Gerekçesi
MADDE 39 - Yıkılacak durumda olan yapılara uygulanacak işlemler ite bu işlemlerin uygulama esasları tespit edilmektedir.
(Şerh No: 12236 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:29)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12235 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:29)

 Bilgi  [İmarK 38] Madde Gerekçesi
MADDE 38 - Halihazır harita, imar planı ve projelerin hazırlanmasında, uygulanmasında uzmanlık ve çalışma, konularına göre kimlerin görev alabileceği ve fennî mesuliyetleri kimlerin üstlenebileceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 12234 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:28)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12233 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:28)

 Bilgi  [İmarK 37] Madde Gerekçesi
MADDE 37 - Otopark ve otopark yönetmeliği ile ilgili hükümler belirtilmektedir.
(Şerh No: 12232 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:27)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12231 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:27)

 Bilgi  [İmarK 36] Madde Gerekçesi
MADDE 36 - Binalarda tesis edilecek sığınak ve kapıcı dairesinin şart ve ölçüleri Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilmesi hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 12230 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:27)

 Bilgi  [İmarK 35] Madde Gerekçesi
MADDE 35 - Bina ön cephesi ile yol arasının kazılmaması ve yol kenarına bahçe duvarı yapılması mecburiyeti getirilmektedir.
(Şerh No: 12229 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:26)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12228 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:26)

 Bilgi  [İmarK 34] Madde Gerekçesi
MADDE 34 - İnşaat ve tamiratın devamı sırasında taşıt ve yayaların geliş ve gidişinin engellenmemesi için alınacak önlemler açıklanmaktadır.
(Şerh No: 12227 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:25)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12226 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-10-2011 22:25)

 Bilgi  [İmarK 33] Madde Gerekçesi
MADDE 33 - Umumî hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat inşaata izin verilmesi için gerekli işlemler belirtilmektedir.
(Şerh No: 12225 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:24)

 Bilgi  [İmarK 32] Madde Gerekçesi
MADDE 32 - İmar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek için, ruhsata bağlanmayan yapıların yıktırılması ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi için kesin yapı yasağı şartı getirilmektedir.
(Şerh No: 12224 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:23)

 Bilgi  [İmarK 31] Madde Gerekçesi
MADDE 31 - Yapı kullanma izni verilmeyen yapıların su, elektrik ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalandırılmayacağı kaydı getirilmektedir.
(Şerh No: 12223 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:22)

 Bilgi  [İmarK 30] Madde Gerekçesi
MADDE 30 - Yapı kullanma izini alabilme şartları belirlenmekte ve işlemlerin belli bir süre sonunda neticelendirilmesi açık ve kesin hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12222 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:21)

 Bilgi  [İmarK 29] Madde Gerekçesi
MADDE 29 - Kontrol ekiplerinin sağlıklı bir denetim sürdürebilmeleri için yapı ruhsatiyesi ve eklerinin inşaat mahallinde bulundurma mecburiyeti getirilmektedir. Ayrıca ruhsatların geçerlilik suresi tespit edilmektedir.
(Şerh No: 12221 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:46)

 Bilgi  [İmarK 28] Madde Gerekçesi
(3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 28. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 5940 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 1. MADDESİNİN GEREKÇESİDİR.) MADDE 1 - Madde ile, İmar Kanunu’nun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Maddenin başlığı harita, plan, etüt ve proje müelliflerini de kapsayacak şekilde "Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve si...
(Şerh No: 12220 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:46)

 Bilgi  [İmarK 27] Madde Gerekçesi
MADDE 27 - Yapı ruhsatiyesi konusunda yeni bir anlayışla belli ölçüdeki binaların ruhsata tabi tutulmaması kolaylığı getirilmiştir.
(Şerh No: 12219 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:44)

 Bilgi  [İmarK 26] Madde Gerekçesi
MADDE 26 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıracakları veya onaylayacakları yapıları ve ayrıca türlü sanayi kuruluşuna, ait olup belli şartları sağlayan tesislere ruhsat verilmesinde kolaylık sağlanmıştır.
(Şerh No: 12218 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:36)

 Bilgi  [İmarK 22] Madde Gerekçesi
MADDE 22 - Kaçak yapılaşmanın en önemli faktörü olan yapı ruhsatiyesini almak için bugüne kadar takip edilen işlemlerde bürokratik engeller olduğu noktasından hareketle yapı ruhsatiyesi şartları sadeleştirilmekte ve kesin süre kaydı getirilmekte; ayrıca belediye ve valiliklerle birlikte yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına ruhsat verme yetkili tanınmaktadır.
(Şerh No: 12217 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:34)

 Bilgi  [İmarK 21] Madde Gerekçesi
MADDE 21 - Kanun kapsamına giren bütün yapılar için ruhsatiye alınması mecburiyeti getirilmekte ve ayrıca ne gibi tadilat ve tamiratın ruhsata tabi olacağının tespiti esasa bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12216 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:33)

 Bilgi  [İmarK 20] Madde Gerekçesi
MADDE 20 - Yapının, kimler tarafından, nerelerde ve hangi belgelere dayanarak yapabileceği hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12215 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:33)

 Bilgi  [İmarK 19] Madde Gerekçesi
MADDE 19 - Parselasyon planlarının yapılması, onaya bağlanması, itiraz süresi ve itiraz şekli bu madde ile düzenlenmektedir.
(Şerh No: 12214 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:31)

 Bilgi  [İmarK 18] Madde Gerekçesi
MADDE 18 - İmar hududu içinde bulunan binalı ve binasız arazi ve arsaları imar düzenine uygun bir hale getirmek amacı ile bu yerleri sahiplerinin muvafakati aranmaksızın mevzuat hükümlerine göre yeni bir düzenleme getirmeye ve sahiplerine dağıtmaya ve mümkün olmadığı takdirde belediye ve valiliğe ait sahalardan yer vermeye belediye ve valiliklerin yetkili kılınması amaçlanmıştır.
(Şerh No: 12213 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:29)

 Bilgi  [İmarK 17] Madde Gerekçesi
MADDE 17 - Kamulaştırmadan arta kalan ve müstakil inşaata elverişli olmayan parçaların İmar plânına uygunluğunu sağlamak için takip edilecek işlemler hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12212 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:28)

 Bilgi  [İmarK 16] Madde Gerekçesi
MADDE 16 - Tescil işlemlerinde ve şüyunun izalesinde takip edilecek esaslar müeyyideye bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12211 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:28)

 Bilgi  [İmarK 15] Madde Gerekçesi
MADDE 15 - Bu madde ile ifrazların planlamaya uygun olması şartı getirilmektedir.
(Şerh No: 12210 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:27)

 Bilgi  [İmarK 14] Madde Gerekçesi
MADDE 14 - Valilik ve belediyeler, imar planını tatbik ederlerken gerekli görülen gayrimenkulün tamamını kamulaştırmadan irtifak hakkı tesisi suretiyle hizmetin aksatılmaması hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 12209 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:26)

 Bilgi  [İmarK 13] Madde Gerekçesi
MADDE 13 - Umumî hizmetlere ayrılan yerlere, yönetmelik hükümlerine uygun yapı yapılabileceği, ancak beş yıl içinde kamulaştırmadan vazgeçildiği takdirde imar planına uygun yapılması hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12208 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:26)

 Bilgi  [İmarK 12] Madde Gerekçesi
MADDE 12 - Modern şehircilik anlayışına uygun bir yapılaşma ve şehri beli bir estetiğe kavuşturma bakımından binaların cephe hattından önde yapılmaması ile bina yapmaya yeterli olmayan parsellerin kamu hizmetine tahsisi bu madde ile sağlanmaktadır.
(Şerh No: 12207 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:24)

 Bilgi  [İmarK 11] Madde Gerekçesi
MADDE 11 - İmar planlarında umumî hizmetlere ayrılan yerlerin valilik veya belediyelere terk edilmesi kamu hizmetlerinin realize edilebilmesi bakımından zorunlu olup bu madde ile bu konuda gerekli yasal düzenleme sağlanmıştır.
(Şerh No: 12206 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:23)

 Bilgi  [İmarK 10] Madde Gerekçesi
MADDE 10 - İmar planlarının, (beş yıl gibi belli bir zaman periyodu içinde uygulamaya konulmasını, uygulamanın programlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak bakımından önem taşımaktadır. Bu madde ile beşer yılık imar programlanması şartı getirilmiştir.
(Şerh No: 12205 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:23)

 Bilgi  [İmarK 9] Madde Gerekçesi
MADDE 9 - Ülke çapında önem taşıyan tesislerin yapımına imkân vermek, birden fazla belediyeyi ilgilendirilen imar planlarının yapımında ve tasdik aşamasında doğabilecek ihtilafları çözüme bağlamak ve teşkilat Kanununda öngörülen hizmetleri vermesi amacı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığına resen plan yapmak ve yaptırmak yetkisi tanıması gerekli görülmüştür.
(Şerh No: 12204 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:22)

 Bilgi  [İmarK 8] Madde Gerekçesi
MADDE 8 - İmar planlarının, 5 yıllık kalkınma planı ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve fizikî planların bütününde sosyo-ekonomik esasa dayalı düzenlemenin getirilmesi, bu suretle şehirlerin gelişmesinin Bölge Planları ile yönlendirilmesi ile imar planlamalarında süremin asgariye indirilmesi ve aynı zamanda mahallî koşulların plana sağlıklı olarak yansıması için Valilik ve Belediyelere plan yapma yetkisini tanıyan hüküm getirilmiştir. Ayrıca, halkın kendisi için yapılan imar planları...
(Şerh No: 12203 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:22)

 Bilgi  [İmarK 7] Madde Gerekçesi
MADDE 7 - Yerleşme alanlarının; nüfus yoğunluğu ve miktarı ile bu yerlerin halihazır haritalarının hangi mercilerce yapılacağı ve onaylanacağı hususu, imar planlarının nerelerde ve hangi şartlarda gerektiğinin tespitli hükmü bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12202 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:21)

 Bilgi  [İmarK 6] Madde Gerekçesi
MADDE 6 - Ülkenin kalkınması ile ilgili sosyo ekonomik kararların paralelinde imar planlamasını gerçekleştirmek ve planlamada mahallî idarelerin etkinliğini artırmak amacı ile planlama kademeleri yeniden düzenlenmiştir.
(Şerh No: 12201 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:20)

 Bilgi  [İmarK 5] Madde Gerekçesi
MADDE 5 - Kanunda geçen başlıca terimlerin tanımı yapılarak uygulamada açıklık ve kolaylık sağlanması ve diğer terimlerin yönetmelikte tarifli amaçlanmıştır.
(Şerh No: 12200 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:19)

 Bilgi  [İmarK 4] Madde Gerekçesi
MADDE 4 - Bu Kanunun kapsamı dışında mütalaa edilmesi gereken yerler ile yapıların tadat edilmesi bu madde ile sağlanmıştır.
(Şerh No: 12199 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:12)

 Bilgi  [İmarK 3] Madde Gerekçesi
MADDE 3 - Bu madde ile, herhangi bir sahanın îmar planlarına, bulunduğu yörenin şartlarına ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla kullanılmasını önlemek gayesi güdülmüştür.
(Şerh No: 12198 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:11)

 Bilgi  [İmarK 2] Madde Gerekçesi
MADDE 2 - Yurt sathında inşa edilecek tüm yapıların bu Kanun kapsamında mütalaa edileceği hükme bağlanmaktadır
(Şerh No: 12197 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:10)

 Bilgi  [İmarK 1] Genel gerekçe ve madde gerekçesi
GENEL GEREKÇE 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu yürürlüğe konduğu yıllardaki ihtiyaçlara cevap vermesine rağmen daha sonraki gelişmeler nedeni ile 11.7.1972 tarih ve 1605 sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilmiştir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de şehirlerin ve yerlerim alanlarının planlı ve düzenli oluşu toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantısının aynasıdır. Son yıllarda ülkemizin her alanda yapısal bir değişikliğe uğradığı aşikârdır. Süratli nüfus artışı, ...
(Şerh No: 12196 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:09)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12195 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-10-2011 20:43)

Davacının anlaşmalı boşanma hükmünün davalıya geç tebliğ ettirmesi, boşanma iradesinin samimi olmadığını göstermektedir. Davanın reddi gerekir.
(Şerh No: 12194 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-10-2011 10:04)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12193 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 21:39)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12192 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 21:33)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12191 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 21:29)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12190 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 20:23)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12189 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 20:16)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12188 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 20:05)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12187 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 19:58)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12186 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 19:51)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12185 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 19:49)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12184 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 19:48)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12183 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 19:47)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12182 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 19:45)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12181 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-10-2011 19:43)

 Türkçe  [AnaY. 28] Basın özgürdür, sansürlenemez. Basımevi kurmak, izin alma ve parasal güvence gösterme koşuluna bağlanamaz. (İkinci fıkra yürürlükten kaldırıldı: 3.10.2001-4709 s.y./10.m.) Devlet, basın ve haber alma özgürlüklerini sağlamaya yönelik önlemleri alır. Basın özgürlüğünün sınırlanmasında, Anayasanın 26. ve 27. maddeleri uygulanır. Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüren ya da suç işlemeye ya da ayaklanmaya özendirir nitelikte olan ya da devlete ilişkin gizli bilgilerle ilgili her türlü haber ya da yazıyı yazanlar, bastıranlar ya da aynı amaçla basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sorumlu olur. Dağıtım yargıç kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan koşullarda da yasanın açıkça yetkili kıldığı başvuru yerinin buyruğuyla önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili başvuru yeri, bu kararını en geç yirmi dört saat içinde yetkili yargıca bildirir. Yetkili yargıç, bu kararı en geç kırk sekiz saat içinde onaylamazsa dağıtımı önleme kararı geçersiz sayılır. Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, yasayla belirtilecek sınırlar içinde, yargıç tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylara ilişkin yayım yasaklanamaz. Süreli ya da süresiz yayınlar, yasanın gösterdiği suçların soruşturma ya da kovuşturmasına geçilmiş olması durumunda yargıç kararıyla, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, ulusal güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçlar...
(Şerh No: 12180 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 12-10-2011 18:52)

 Türkçe  [AnaY. 27] Herkes bilim ve sanatı özgürce öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına iyedir. Yayma hakkı, Anayasanın birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Bu madde yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının yasayla düzenlenmesine engel değildir.
(Şerh No: 12179 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 12-10-2011 18:34)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12178 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:56)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12177 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:55)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12176 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:54)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12175 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:52)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12174 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:51)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12173 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:50)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12172 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:47)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12171 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:45)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12170 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:43)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12169 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:40)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12168 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:38)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12167 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:35)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12166 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:34)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12165 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:31)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12164 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:29)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12163 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:28)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12162 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:26)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12161 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:20)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12160 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:18)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12159 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:14)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12158 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:12)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12157 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:09)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12156 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:08)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12155 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 21:01)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12154 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 20:59)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12153 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 20:58)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12152 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 20:56)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12151 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 20:54)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12150 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 20:52)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12149 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-10-2011 20:49)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,48969197 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.