Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [BK. 260] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrasını kısmen karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 259 uncu maddesinde, alıcının temerrüdü nedeniyle satıcının sözleşmeden dönmesi düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satışta satıcının alıcıya devrinden sonra, satıcının alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi nedeniyle sözleşmeden dönmesinin hukukî sonuçları, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyl...
(Şerh No: 10740 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 20:01)

 Bilgi  [BK. 259] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 222 nci maddesini kısmen, 224 üncü maddesini ise tamamen karşılayan, fakat büyük bölümü bakımından yeni bir maddedir. Tasarının üç fıkradan oluşan 258 inci maddesinde, taksitle satışta alıcının peşinatı ve taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcının seçimlik hakları düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, peşinatı ödemede temerrüde düşen alıcıya karşı, satıcının sadece peşinatı isteyebileceği veya sözleşmeden dönebileceği belirtilmektedir....
(Şerh No: 10739 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 20:00)

 Bilgi  [BK. 258] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 257 nci maddesinde, taksitle satışta alıcının, satış bedelini tamamen Ödeyerek borcundan kurtulma olanağı ile alıcının bu imkândan yararlanması durumunda, taksitle ödeme nedeniyle satış bedeline yapılan ilâve bedelden yapılması gereken en az indirim tutarı düzenlenmektedir.
(Şerh No: 10738 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 19:59)

 Bilgi  [BK. 257] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "b. Alıcının def ileri" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 256 ncı maddesinde, alıcının def ileri düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satışta alıcının, satıcıya karşı, satış bedeli ödeme borcu ile ondan olan alacağını takas etme hakkından önceden feragat edemeyeceği belirtilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, satıcının, satış bedelinden doğan alacağım devretmesi durumunda, alıcının satış b...
(Şerh No: 10737 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 19:58)

 Bilgi  [BK. 256] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "4. Tarafların hak ve borçları / a. Peşinatı Ödeme borcu ve sözleşmenin süresi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının dört fıkradan oluşan 255 inci maddesinde, taksitle satış sözleşmesinde peşinat ödeme borcu ve sözleşmenin süresi düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satışta alıcının peşinat ödeme borcu ve sözleşmenin süresi; ikinci fıkrasında peşinat miktarı ile yasal ödeme sürelerini belirleme konusunda Bakanlar Kurul...
(Şerh No: 10736 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 19:57)

 Bilgi  [BK. 255] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "3. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve geri alma açıklaması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının üç fıkradan oluşan 254 üncü maddesinde, taksitle satış sözleşmesinin yürürlüğe girmesi ve geri alma açıklaması düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satış sözleşmesinin, satıcı bakımından, sözleşmenin kurulduğu anda hükümlerini doğurmaya başladığı hâlde alıcı bakımından taraflarca imzalanmış bir nüshasının eline geçmesinden b...
(Şerh No: 10735 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 19:56)

 Bilgi  [BK. 254] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "2. Yasal temsilcinin rızası" kenar başlıklı yeni bîr maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 253 üncü maddesinde, taksitle satış sözleşmesinde yasal temsilcinin rızası düzenlenmektedir. Maddede, taksitle satış sözleşmesinin, ayırt etme gücüne sahip bir küçük veya kısıtlı tarafından yapılması durumunda, taksitle satış sözleşmesinin geçerliliği, yasal temsilcinin yazılı rızasına bağlanmıştır. Bu durumda, yasal temsilcinin rızasının en geç sözleş...
(Şerh No: 10734 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 19:55)

 Bilgi  [BK. 253] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "C. Kısmî Ödemeli satışlar /1. Taksitle satış /1. Tanımı, şekli ve içeriği" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının üç fıkradan oluşan 252 nci maddesinde, taksitle satış tanımlanmakta, şekli ve içeriği düzenlenmektedir. Tasarının "C. Kısmî ödemeli satışlar" hakkındaki düzenlemesinde, İsviçre Borçlar Kanunu’nun, 23 Mart 2001 tarihli Tüketici Kredilerine İlişkin Federal Kanundan Önceki düzenlemesi ile hukukumuzdaki 4077 sayılı Tüketicinin Kor...
(Şerh No: 10733 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 19:54)

 Bilgi  [BK. 252] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 221 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 251 inci maddesinde, beğenme koşuluyla satışta deneme veya gözden geçirmenin alıcının yanında yapılması durumunda, beğenme koşulunun gerçekleşmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 221 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Alıcı nezdinde muayene" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Alıcının yanında" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 221 inci maddesi...
(Şerh No: 10732 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2011 19:52)

Dava müruruzamanının kat'ı sebeplerinden biri olan hükümle kesilmiş bulunan müruruzaman müddeti, her ne olursa olsun hükümden sonra başlayan yeni müruruzaman müddeti daima on sene olmakla beraber; bu husus icraya mahsus olmayıp dava müruruzamanıdır. Hüküm ile kararın tebliği arasında on sene veya daha ziyade bir müddet geçmiş olması hali bozma sebebidir ve esasa girilerek temyiz incelemesi yapılamaz.
(Şerh No: 10731 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-03-2011 13:09)

Dava müruruzamanının kat'ı sebeplerinden biri olan hükümle kesilmiş bulunan müruruzaman müddeti, her ne olursa olsun hükümden sonra başlayan yeni müruruzaman müddeti daima on sene olmakla beraber; bu husus icraya mahsus olmayıp dava müruruzamanıdır. Hüküm ile kararın tebliği arasında on sene veya daha ziyade bir müddet geçmiş olması hali bozma sebebidir ve esasa girilerek temyiz incelemesi yapılamaz.
(Şerh No: 10730 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-03-2011 13:09)

ÖZET : Malın değerinin azlığı kavramının, 765 sayılı Yasanın 522/1.maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleri ile her iki maddenin de cezadan indirim sağlaması dışında benzerliğinin bulunmadığı, "değerin azlığı" nın 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun; daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinmesi kadar ( örneğin; birkaç meyve veya ekmek, yiyecek, bir-iki defter, kalem, sigara, bira ve benzeri ), değer olarakta az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve...
(Şerh No: 10665 - Ekleyen: Av.Aysel ÇINAR - Tarih : 08-03-2011 10:02)

 Bilgi  [BK. 251] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 220 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 250 nci maddesinde, beğenme koşuluyla satışta, deneme veya gözden geçirme satıcının-yanında yapılmışsa, satıcının sözleşmeyle bağlı olması ile bağlı olmaktan kurtulması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 220 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Satıcının nezdinde muayene" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Deneme veya gözden geçirme /1. Satıcının yanında" şeklinde değiştiril...
(Şerh No: 10728 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:15)

 Bilgi  [BK. 250] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 219 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 249 uncu maddesinde, beğenme koşuluyla satış sözleşmesinin hükümleri düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 219 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "I. Mahiyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Hükümleri" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "kabul yahut reddetmekte serbesttir." şeklindeki ibare, Tasarıda "...
(Şerh No: 10727 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:13)

 Bilgi  [BK. 249] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "B. Beğenme koşuluyla satış /1. Tanımı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 248 inci maddesinde, beğenme koşuluyla satış tanımlanmaktadır. Maddeye göre, beğenme koşuluyla satış, alıcının satılanı deneyerek veya gözden geçirerek beğenmesi koşuluyla yapılan satıştır.
(Şerh No: 10726 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:12)

 Bilgi  [BK. 248] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 218 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 247 nci maddesinde, örnek üzerine satışta ispat yükü düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 218 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Numune Üzerine Satım" şeklindeki ibare, içeriğiyle uyumlu olmadığı için, Tasarıda "II. İspat yükü" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 218 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "..."satılanın numuneye muvafakatini ...
(Şerh No: 10725 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:11)

 Bilgi  [BK. 247] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "A. Örnek üzerine satış /1. Tanımı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 246 ncı maddesinde, örnek üzerine satış tanımlanmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 218 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan ibare, "A. Numune Üzerine Satım" şeklindedir. Maddeye göre, örnek üzerine satış, tarafların sözleşmenin konusu olan malın alıcıya veya üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe ya da tespit ettikleri bir mala uygun...
(Şerh No: 10724 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:11)

 Bilgi  [BK. 246] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 217 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 245 inci maddesinde, taşınır satışına ilişkin kuralların taşınmaz satışında da uygulanması düzenlenmektedir. Maddede, taşınır satışına ilişkin kuralların, kıyas yoluyla taşınmaz satışında da uygulanacağı kabul edilmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 217 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Menkul Satımı Hakkındaki Hükümlere Müracaat" şeklindeki ibare. Tasarıda "IV. Taşınır satışı...
(Şerh No: 10723 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:09)

 Bilgi  [BK. 245] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 216 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 244 üncü maddesinde, taşınmaz satışında yarar ve hasarın alıcıya hangi anda geçeceği düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 216 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Menfaat ve Muhatara" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Yarar ve hasar" şeklinde değiştirilmiştir. Tasarının 207 nci maddesinde, taşınmazlarda yarar ve hasarın, "tescil" anında alıcıya geçmesi öngörüldüğü için, 244 ün...
(Şerh No: 10722 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:08)

 Bilgi  [BK. 244] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 215 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 243 üncü maddesinde, taşınmaz satışında, satılanın miktarındaki eksikliğinden satıcının sorumlu olup olmadığı ve ayıplı bir yapının satışında, satıcıya karşı açılacak davalarda zamanaşımının başlangıcı ve süresi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 215 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Tekeffül" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. 818...
(Şerh No: 10721 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:07)

 Bilgi  [BK. 243] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 214 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 242 nci maddesinde, bir taşınmazın koşullu satışı ve mülkiyetin saklı tutulması konulan düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 214 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Şartla Satım ve Mülkiyetin Muhafazası" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Taşınmaz satışı /1. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması" şeklinde değiştirilmiştir. Maddeye göre, bir taşınmazın koşula bağlı sat...
(Şerh No: 10720 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:07)

 Bilgi  [BK. 242] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "3. Kullanılması ve hükümleri" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 241 inci maddesinde, sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılması ve hükümleri düzenlenmektedir. Maddeye göre. Türk Medeni Kanunu’nun yasal önalım hakkının kullanılmasının tâbi olduğu süreyi düzenleyen 733 üncü maddesinin son fıkrasında olduğu gibi, ancak dava açılarak kullanılabilecektir. Sözleşmeden doğan önalım hakkım kullanmak isteyen kişi, bu h...
(Şerh No: 10719 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:06)

 Bilgi  [BK. 241] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "2. Koşulları ve hükümleri" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının dört fıkradan oluşan 240 inci maddesinde, sözleşmeden doğan önalım hakkının ileri sürülmesinin koşulları ve hükümleri düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, satıcının veya alıcının taşınmaz satış sözleşmesinin yapıldığını ve içeriğini, noter aracılığıyla önalım hakkı sahibine bildirmek zorunda olduğu belirtilmektedir. Gerçekten, Türk Medeni Kanunu’nun 735 inci madde...
(Şerh No: 10718 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:05)

 Bilgi  [BK. 240] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "III. Önalım hakkı / 1. İleri sürülmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 239 uncu maddesinde, sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılabileceği ve kullanılamayacağı durumlar düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "taşınmazın satışı ya da ekonomik balamdan satışa eşdeğer her türlü işlem" şeklindeki ibare, satış ve onunla eşdeğerli bütün hukukî işlemleri kapsamaktadır. Böylece, önalım hakkı taşı...
(Şerh No: 10717 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:04)

 Bilgi  [BK. 239] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "il. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 238 inci maddesinde, sözleşmeden doğan önalım, geri alım ve alım haklarının devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi konulan düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan önalım, alım ve geri alım haklarının devredilemeyeceği, ancak miras yoluyla geçeceği belirtilmektedir. Maddenin ikinci fıkra...
(Şerh No: 10716 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:04)

 Bilgi  [BK. 238] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "B. Satış ilişkisi doğuran haklar /1. Süresi ve şerhi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 237 nci maddesinde, sözleşmeden doğan önalım, geri alım ve alım haklarının geçerli olarak kurulabilecekleri süre ile bu hakların tapu siciline şerhi düzenlenmektedir. Maddeye göre, önalım ve geri alım hakları en çok yirmi beş yıllık, alım hakkı ise en çok on yıllık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süre ile...
(Şerh No: 10715 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:03)

 Bilgi  [BK. 237] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 213 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 236 ncı maddesinde, taşınmaz satış sözleşmesinin ve satış ilişkisi doğuran sözleşmelerin şekli düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 213 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Akdin Şekli" ibaresi, Tasarıda "A. Şekil" ibaresine dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde kullanılan "bey'i bilvefa" şeklindeki ibare,...
(Şerh No: 10714 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:02)

 Bilgi  [BK. 236] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 212 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 235 inci maddesinde, alıcının temerrüdü hâlinde, satıcının uğradığı zararın hesaplanması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 212 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Zarar ve ziyanın nasıl hesap edileceği" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Zararın hesaplanması ve giderimi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda bulunmamakla birlikte, satıcının temerrüdüne il...
(Şerh No: 10713 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:01)

 Bilgi  [BK. 235] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 211 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 234 üncü maddesinde, alıcının temerrüdü durumunda, satıcının sözleşmeden dönme hakkı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 211 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Alıcının temerrüdü / 1. Satıcının fesih hakkı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "IV. Alıcının temerrüdü / 1. Satıcının dönme hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 211 inci maddesinin biri...
(Şerh No: 10712 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:01)

 Bilgi  [BK. 234] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 210 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 233 üncü maddesinde, satış bedelinin muacceliyeti ve faizi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 210 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Semene istihkak ve semenin faizi" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 210 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "satılan alıcının zil...
(Şerh No: 10711 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 22:00)

 Bilgi  [BK. 233] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 209 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 232 nci maddesinde, satış bedelinin belirlenmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 209 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Semenin tayini" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Satış bedelinin belirlenmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 209 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "satım siparişin yapıldığı gün ve mahalde cari fiyat üzerinde...
(Şerh No: 10710 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:59)

 Bilgi  [BK. 232] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 208 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 231 inci maddesinde, satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 208 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Alıcının Borçlan /1. Semenin edası ve satılanın kabzı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "C. Alıcının borçları / I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 20...
(Şerh No: 10709 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:58)

 Bilgi  [BK. 231] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 207 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 230 uncu maddesinde, satıcının ayıptan sorumluluğu nedeniyle açılacak davaların tâbi olduğu zamanaşımının başlangıcı ve süresi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 207 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "9. Müruru zaman" şeklindeki ibare, Tasarıda "9. Zamanaşımı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 207 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "sakıt ...
(Şerh No: 10708 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:58)

 Bilgi  [BK. 230] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 206 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 229 uncu maddesinde, birden çok mal satışında, satılanın ayıplı olmasının sonuçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 206 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Birden ziyade şeyin satımı hâlinde fesih" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Birden çok mal satışında" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Birden ...
(Şerh No: 10707 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:57)

 Bilgi  [BK. 229] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 228 inci maddesinde, ayıp nedeniyle sözleşmeden dönmenin sonuçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, maddenin ilk iki fıkrasının birbiriyle bağlantılı olduğu göz önünde tutularak, Tasarıda birleştirilerek tek fıkraya dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "8. Feshin hükümleri / ...
(Şerh No: 10706 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:56)

 Bilgi  [BK. 228] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 204 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 227 nci maddesinde, ayıplı satılanın yok olmasının hukukî sonuçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 204 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Satılanın ziyaı hâlinde satımın feshi" şeklindeki ibare, Tasarıda "c. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasının birin...
(Şerh No: 10705 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:55)

 Bilgi  [BK. 227] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 202 nci ve 203 üncü maddelerini karşılamaktadır. Tasarının beş fıkradan oluşan 226 ncı maddesinde, satıcının ayıptan sorumluluğu çerçevesinde, alıcının seçimlik hakları ve sınırları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 202 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "7. Tekeffüle müstenit dava / a. Satımın feshi yahut semenin tenzili" şeklindeki ibareler, Tasarıda "7. Alıcının seçimlik hakları / a. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 818 say...
(Şerh No: 10704 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:55)

 Bilgi  [BK. 226] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 201 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 225 inci maddesinde, gönderme yoluyla satışta satılanın ayıplı olması durumunda, alıcıya düşen yük ve yükümlülükler düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 201 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "6. Başka mahalden vaki olan satım" şeklindeki İbare, Tasarıda "6. Satılanın başka yerden gönderilmesi"' şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "başka yerden...
(Şerh No: 10703 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:54)

 Bilgi  [BK. 225] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 200 üncü maddesini karşılamaktadır, Tasarının iki fıkradan oluşan 224 üncü maddesinde, satıcının ağır kusurunun sonuçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 200 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "5. Satıcının hilesine müterettip hükümler" şeklindeki ibare. Tasarıda "5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 200 üncü maddesinde kullanılan "Alıcıyı iğfal etmiş olan satıcı" şeklindeki...
(Şerh No: 10702 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:53)

 Bilgi  [BK. 224] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 199 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 223 üncü maddesinde, hayvan satışında alıcının satılanı gözden geçirmesi ve varsa ayıplarım satıcıya bildirmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 199 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Hayvan alım satımında" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Hayvan satışında" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 199 uncu maddesinin, hâkimin bilirkişi raporunu serbestçe...
(Şerh No: 10701 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:52)

 Bilgi  [BK. 223] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 198 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 222 nci maddesinde, genel olarak satılanın, alıcı tarafından gözden geçirilmesi ve varsa ayıplarının satıcıya bildirilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 198 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Keşif ve muayene ve satıcıya ihbar / a. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, "4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme / a. Genel olarak" seklinde değiştirilmiştir. 818 ...
(Şerh No: 10700 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:52)

 Bilgi  [BK. 222] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 197 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 221 inci maddesinde, alıcının bildiği ayıplardan (açık ayıplardan) satıcının sorumlu olmadığı ve yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da (adi ayıplardan), ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse, sorumlu olacağı öngörülmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 197 nci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddede iki ayrı konunun düzenlendiği göz önünde tutularak, K...
(Şerh No: 10699 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:51)

 Bilgi  [BK. 221] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 196 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 220 nci maddesinde, satıcının alıcı ile yaptığı ayıptan sorumsuzluğa ilişkin anlaşma düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 196 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Tekeffüle karşı" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Sorumsuzluk anlaşması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 196 ncı maddesinde kullanılan "hile ile gizlemiş ise" şeklindeki ibare yerine, ağır ...
(Şerh No: 10698 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:50)

 Bilgi  [BK. 220] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 195 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 219 uncu maddesinde, ayıplı hayvan satışında satıcının sorumluluğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 195 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Hayvan alım satımında" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Hayvan satışında" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 195 inci maddesinde kullanılan "iğfal etmiş olmadıkça" şeklindeki ibare, Tasarıda "ağır kusuru olma...
(Şerh No: 10697 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:49)

 Bilgi  [BK. 219] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 194 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 218 inci maddesinde, satıcının genel olarak ayıptan sorumluluğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 194 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Satılanın ayıptan salim olmasını tekeffül / 1. Mevzuu / a. Umumiyet itibariyle'" şeklindeki ibareler, Tasarıda "III. Ayıptan sorumluluk / 1. Konusu / a. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. Maddede satıcının ayıptan sorumlulu...
(Şerh No: 10696 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:48)

 Bilgi  [BK. 218] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 193 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 217 nci maddesinde, kısmî zapt hâlinde alıcının hakları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 193 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Kısmen zabıt hâlinde" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Kısmî zapt hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 193 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "satımın feshini talep edemeyip" şeklindeki ibare Tasarının ...
(Şerh No: 10695 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:46)

 Bilgi  [BK. 217] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 192 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 216 ncı maddesinde, tam zapt hâlinde alıcının hakları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 192 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Alıcının hakları / a. Tamamen zabıt hâlinde" şeklindeki ibare, Tasarıda "3. Alıcının hakları / a. Tam zapt hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 192 nci maddesinin dört bentten oluşan birinci fıkrasında, alıcının ta...
(Şerh No: 10694 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:45)

 Bilgi  [BK. 216] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 191 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 215 inci maddesinde, alıcının mahkeme karan olmaksızın satılanı üstün hak iddiasında bulunan üçüncü kişiye geri verme usulü ve bu usule uyarak ya da uymaksızın satılanı geri vermesinin hukukî sonuçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 191 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Mahkeme kararı olmaksızın iade" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Mahkeme kararı olmaksızın geri ve...
(Şerh No: 10693 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:45)

 Bilgi  [BK. 215] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 190 ıncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 214 üncü maddesinde, üçüncü kişinin satılan üzerinde üstün hak ileri sürerek, alıcıya karşı dava açması durumunda, bu davanın aîıcı tarafından satıcıya bildirilmesi ve verilecek kararın satıcı bakımından da ortaya çıkan etkisi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 190 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Usulü muhakeme / a. Davayı ihbar" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Yargılama...
(Şerh No: 10692 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:44)

 Bilgi  [BK. 214] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 189 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 213 üncü maddesinde, satıcının zapttan sorumluluğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 189 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Zapta karşı teminat / 1. Teminat borcu" şeklindeki ibareler, Tasarıda "II. Zapttan sorumluluk / 1. Konusu" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 189 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, satıcının zapttan sorumluluğunun d...
(Şerh No: 10691 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:43)

 Bilgi  [BK. 213] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 188 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 212 nci maddesinde, satıcının temerrüdü durumunda giderim borcu ve borcun neleri kapsadığı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 188 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Tazmin borcu ve zararın nasıl hesap edileceği" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Giderim borcu ve kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 188 inci maddesinin ikinci fıkrasında, ticar...
(Şerh No: 10690 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:42)

 Bilgi  [BK. 212] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 187 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 211 inci maddesinde, satıcının temerrüdüne uygulanacak hükümler ve bu durumda alıcının hakları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 187 ncİ maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Satıcının temerrüdü / a. Ticarî alım satımlar" şeklindeki ibare, Tasarıda "3. Satıcının temerrüdü / a. Kural ve aynk durum" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin ilk fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’n...
(Şerh No: 10689 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:41)

 Bilgi  [BK. 211] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 185 ve 186 ncı maddelerini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 210 uncu maddesinde, devir ve taşıma giderlerinin hangi tarafa ait olacağı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 186 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Nakil masrafları" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Devir ve taşıma giderleri" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 10688 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:41)

 Bilgi  [BK. 210] Gerekçe
Madde, kenar başlığı bakımından, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 185 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. Çünkü, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 185 inci maddesinin metninde, teslim borcundan söz edilmemekle birlikte, kenar başlığında "satıcının borçlan" arasında satıcının borçlarından biri olarak "teslim" borcuna yer verilmiştir. Tasarının tek fıkradan oluşan 209 uncu maddesinde, satıcının satılanın zilyetliğini devir borcu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 185 inci maddesinin...
(Şerh No: 10687 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:40)

 Bilgi  [BK. 209] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 184 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 208 inci maddesinde, taşmır satışının konusu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 184 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Mevzuu"' şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Konusu" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 184 üncü maddesinin birinci fıkrasında taşınmazları belirtmek üzere yapılan sayımın eksik olduğu göz önünde tutularak. Tasarıda, taşınır satışını...
(Şerh No: 10686 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:39)

 Bilgi  [BK. 208] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 183 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 207 nci maddesinde, satılanın yarar ve hasarının hangi ana kadar satıcıya ait olduğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 183 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Nefi ve Hasar" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Yarar ve hasar" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 183 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Hâlin icabından veya hususî şartlardan mü...
(Şerh No: 10685 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:38)

 Bilgi  [BK. 207] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 182 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 206 inci maddesinde, satış sözleşmesi tanımlanmakta ve hükümleri düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 182 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. İki tarafın hak ve vazifeleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı ve hükümleri" şeklinde kaleme alınmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 182 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "alıcıya teslim ve mülkiyetini ona nakleyle...
(Şerh No: 10684 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:38)

 Bilgi  [BK. 206] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "B. Sözleşmeye katılma" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının üç fıkradan oluşan 205 inci maddesinde, sözleşmeye katılma düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, sözleşmeye katılma, mevcut bir sözleşmeye taraflardan birinin yanında yer almak üzere katılan ile bu sözleşmenin tarafları arasında yapılan ve katılanın, yanında yer aldığı tarafla birlikte, onun hak ve borçlarına sahip olması sonucunu doğuran bir anlaşma olarak, tanımlanma...
(Şerh No: 10683 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:37)

 Bilgi  [BK. 205] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "A. Sözleşmenin devri" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının dört fıkradan oluşan 204 üncü maddesinde, sözleşmenin devri düzenlenmektedir. Bu sözleşmeyle, devir konusu sözleşmeden doğan bütün haklar ve borçlar bir üçüncü kişiye devredilmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün...
(Şerh No: 10682 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:36)

 Bilgi  [BK. 204] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 181 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 203 üncü maddesinde, özel hükümlerin saklılığı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 181 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VII. Taksim hâlinde ve gayrimenkulün satımı hâlinde" şeklindeki ibare, maddenin içeriğine daha uygun olduğu göz önünde tutularak, Tasarıda "H. Özel hükümlerin saklılığı" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayı...
(Şerh No: 10681 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:35)

 Bilgi  [BK. 203] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 180 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 202 nci maddesinde, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 180 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Bir işletmenin diğerleriyle birleşmesi ve şeklini değiştirmesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi1' şeklinde ifade edilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 180 inci maddesinin birinci ...
(Şerh No: 10680 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:34)

 Bilgi  [BK. 202] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 179 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının dört fıkradan oluşan 201 inci maddesinde, malvarlığının veya işletmenin devralınması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 179 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Bir mamelekin veya işletmenin devralınması" şeklindeki ibare, Tasarıda "F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun iki fıkradan oluşan 179 uncu maddesi, Tasarının 201 in...
(Şerh No: 10679 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:33)

 Bilgi  [BK. 201] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "E. Borca katılma" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 200 üncü maddesinde, borca katılma düzenlenmektedir. Borç ilişkilerinde, taraf değişikliği her zaman alacaklı veya borçlu tarafın değişmesi şeklinde gerçekleşmemekte, bunlar yanında mevcut bir borca borçlunun yanında yer almak üzere üçüncü bir kişinin de katılması şeklinde de ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi, borcun üstlenilmesi sonucunda eski borçlu borcund...
(Şerh No: 10678 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:32)

 Bilgi  [BK. 200] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 178 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 199 uncu maddesinde, dış üstlenme sözleşmesinin hükümsüzlüğünün hukukî sonuçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 178 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Akdin iptali" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 178 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Borcun nakli mukavelesi iptal edil...
(Şerh No: 10677 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:32)

 Bilgi  [BK. 199] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 177 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 198 inci maddesinde, üstlenilen borca ilişkin savunmaları ileri sürme hakkı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 177 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2r İstisnalar" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Savunmalar" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 177 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Nakledilen borca müteferri hakları dermeyan etmek hakkı" şek...
(Şerh No: 10676 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:31)

 Bilgi  [BK. 198] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 176 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 197 nci maddesinde, borçlunun değişmesinin, bağlı hak ve borçlar üzerindeki etkisi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 176 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Borçlunun değişmesinin hükmü / 1. Borcun ferileri"' şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Borçlunun değişmesinin sonuçları / I. Bağlı hak ve borçlar" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 176 ncı madd...
(Şerh No: 10675 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:30)

 Bilgi  [BK. 197] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 175 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 196 ncı maddesinde, dış üstlenme sözleşmesinin kurulması için yapılmış olan önerinin bağlayıcılığı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 175 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İptal olunan icap': şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Önerinin bağlayıcılığı" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 175 inci maddesinin birinci fıkrası iki cümleden, Tasarının 196 ...
(Şerh No: 10674 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:28)

 Bilgi  [BK. 196] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 174 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 195 inci maddesinde, dış üstlenme sözleşmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 174 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Nakil müteahhidi ile borçlu arasındaki akit / 1. İcap ve kabul" şeklindeki ibare; Tasarıda "B. Dış üstlenme sözleşmesi / 1. Öneri ve kabul" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir ...
(Şerh No: 10673 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:28)

 Bilgi  [BK. 195] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 173 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 194 üncü maddesinde, iç üstlenme sözleşmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 173 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "1. Borçlu ve borcun nakli müteahhidi" şeklindeki ibareler, Tasarıda "A. İç üstlenme sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 173 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile diğer maddelerinde kullanılan "borcun nakli müteahhidi" şeklind...
(Şerh No: 10672 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:27)

 Bilgi  [BK. 194] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 172 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 193 üncü maddesinde, özel hükümlerin saklılığı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 172 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Hususî kaidelerin mahfuziyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Özel hükümlerin saklılığı" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 10671 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:26)

 Bilgi  [BK. 193] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 171 inci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. Tasarının tek fıkraya bağlı dört bentten oluşan 192 nci maddesinde, alacağın devrinde, devredenin sorumluluğunun kapsamı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 171 inci maddesinde devredenin sorumluluğu tek fıkra olarak düzenlendiği hâlde, Tasarının 192 nci maddesinde dört bent hâlinde düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 171 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Zamanın şüm...
(Şerh No: 10670 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:25)

 Bilgi  [BK. 192] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 170 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 191 inci maddesinde, ifa uğruna devir düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 170 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Tediye makamına yapılan temlik'' şeklindeki ibare, Tasarıda "2. İfaya yönelik devir" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 170 inci maddesinde kullanılan "temellük eden" şeklindeki ibare, Tasarıda "devralan" şekline dönüştürülmüştür. M...
(Şerh No: 10669 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:24)

 Bilgi  [BK. 191] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 169 uncu maddesi ile 171 inci maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 190 inci maddesinde, alacağın devrinde, devredenin devralana kanuna göre vermiş sayıldığı garanti düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 169 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Zaman / a. Umumiyet itibariyle'' şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Garanti / 1. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 169 uncu ...
(Şerh No: 10668 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-03-2011 21:23)

Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemli davada Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.
(Şerh No: 10666 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-03-2011 20:55)

Hukuk mahkemeleri ile idari mahkemeler arasındaki ilişki yargı yolu ilişkisidir ve bir hukuk davası idare mahkemesinde açılırsa; idare mahkemesi dava dilekçesinin yargı yolu bakımından reddine karar vermekle yetinmek zorundadır, ayrıca davanın belli bir hukuk mahkemesine gönderilmesine karar veremez. Adli yargının görevine giren bir davanın idari yargıda ikame edilmiş olması ve idari yargının işbu davada görevsizlik kararı (yargı yolundan reddi) vermiş olması halinde; * görevsiz yargı yer...
(Şerh No: 10664 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-03-2011 14:42)

Adli yargının görevine giren bir davanın idari yargıda ikame edilmiş olması ve idari yargının işbu davada görevsizlik kararı (yargı yolundan reddi) vermiş olması halinde; * görevsiz yargı yerinde açılan davanın, adli yargı düzeni içinde öngörülen hak düşürücü süre içerisinde açılmış olması, * idari yargı yerince verilen görevsizlik kararının temyiz edilmeyerek ya da temyiz edildiği takdirde onanmak suretiyle kesinleşmiş olması, kesinleşen kararı takiben 10 günlük süre içerisinde görevli a...
(Şerh No: 10663 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-03-2011 14:13)

Müteselsilen borçlu olan kişilerin birbirlerine rücuunu ve rücu davasında uygulanacak zamanaşımını, müteselsil borçlular arasındaki hukuki ilişkinin niteliği belirler ve rücu hangi hukuki ilişki veya yasal nedenle doğmuş olursa olsun rücü zamanaşımı rücua neden olan ödemenin yapıldığı andan itibaren işlemeye başlar. Somut olayda rücu talep eden davacı ve davalı birlikte zarar veren iki haksız fiil faili durumundadırlar. Bu durumda olayda, ödemeden itibaren hesaplanacak 1 yıllık haksız fiil za...
(Şerh No: 10662 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-03-2011 13:18)

Haksız eylemde davacı, zarar veren eylemi ve bu eylemin sebep olduğu zararı ispatla mükelleftir. Muhtemel zarara mesnetle davanın kabulüne karar verilemez.
(Şerh No: 10661 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-03-2011 11:50)

Şikayetçi, 3. sırada pey süren kişidir. İİK.'nun 133. maddesi nedeniyle fesih olunması halinde anılan madde gereğince ihale 2. pey sürene (koşulların oluşması) halinde teklif edilir. Bu nedenle bir ihalede 2. pey sürenden önce 3. derecede pey süren kişinin bu ihalenin feshini istemesinde İİK. hükümleri çerçevesinde hukuki yararı yoktur. Bu nedenle kendisine İİK.'nun 133. maddesi gereğince gayrimenkul teklif edilemeyerek müştekinin icra müdürlüğüne başvurusu İİK.'nun 133. maddesi karşısında hukuk...
(Şerh No: 10576 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 13:24)

İcra Müdürlüğünce ihalenin kesinleşmesinden itibaren KATMA DEĞER VERGİSİ'nin yatırılması için alacaklıya muhtıra tebliği gerekirken, muhtıra tebliği yapılmadığı anlaşılan karardan sonra ihalenin düşürülmesine karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 10579 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 13:17)

İ.İ.K.'nun 133. maddesi gereğince taşınmaz yeniden satışa çıkarılmıştır. 11.5.2004 tarihli yeni ihalede bu defa alacaklı vekilinin 15.000.000.000.-TL. bedel teklif ettiği ve alacağına mahsuben taşımazın alacaklıya ihale edildiği anlaşılmıştır. Alıcı-alacaklının ilk ihalede teklif ettiği bedeli yatırmayarak ihalenin düşmesine neden olması ve aradan geçen 1 yılda taşınmazın değer kazandığı da düşünülürse bu defa aynı işlemin tamamlanması için daha düşük bedel tebliğ etmesi iyiniyetle bağdaşmayıp i...
(Şerh No: 10580 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 13:15)

Mahcuz malın ipotekli bulunduğu ve ipoteğin hacizlerden öncesine ilişkin bulunduğu gözetilerek satılan ipotekli ve mahcuz taşınmazın bedelinden öncelikle ipotek alacağının karşılanmasından sonra kalan paranın paylaşımı için hacizli alacaklar yönünden sıra cetveli yapılması gerekir.
(Şerh No: 10533 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 13:06)

Haksız fiil nedeniyle tazminat alacakları bir yıllık kısa zamanaşımına tabi tutulmuş olup, bu süre "mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ıttıla tarihinden itibaren" işlemeye başlayacaktır. Zamanaşımı süresinin başlaması için zarar görenin hem zararı, hem de failini öğrenmesi gerekmektedir. Bunlardan sadece birinin öğrenilmesi kısa zamanaşımı süresinin işlemesi için yeterli değildir.
(Şerh No: 10659 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-03-2011 12:36)

Hissedara satış ilanının tebliğ edilmemesi ihalenin feshi nedenidir ve İİK`nun 133. maddesine göre İcra Müdürlüğü`nce ihalenin feshine karar verilmiş olması; varılan hukuki sonuçların farklı olması nedeni ile İİK`nun 134. maddesine göre açılmış ihalenin feshi davasının incelenmesine engel teşkil etmez.
(Şerh No: 10578 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:44)

Satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten itibaren iki senede yapılmaması, mahkemece re'sen gözetilmesi gereken ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10597 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:38)

İİK.'nun 114.maddesine göre ilanın şekli hakkında icra müdürlüğünün takdir hakkı var ise de; işbu takdir hakkının tarafların menfaatlerine, olaya en uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi, ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10598 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:35)

İİK.'nun 114.maddesine göre ilanın şekli hakkında icra müdürlüğünün takdir hakkı var ise de; işbu takdir hakkının tarafların menfaatlerine, olaya en uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi, ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10599 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:31)

Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya satılan malın esaslı unsurlarındaki hataya yahut ihaleye fesat karıştırıldığına sonradan haberdar olunması hallerinde şikayet süresi ıttıla tarihinden başlar ise de; bu süre ihale tarihinden itibaren 1 seneyi geçemez.
(Şerh No: 10526 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:25)

 Bilgi  [BK. 190] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 189 uncu maddesinde, alacağın devri durumunda, senetlerin ve ispatla ilgili diğer belgelerin devralana teslimi ve bilgi verilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 168 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Fer'i hakların ve senetlerin ve esbabı sübutiyenin devri"' şeklindeki ibare. Tasarıda "III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi" şekline dö...
(Şerh No: 10658 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 22:20)

 Bilgi  [BK. 189] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 168 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 188 inci maddesinde, alacağın devri durumunda, öncelik hakları ve bağlı hakların devralana geçmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 168 inci maddesinin ikinci fıkrası, Tasarının 189 uncu maddesinde ayrıca düzenlendiği için, madde metnine alınmamıştır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 168 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Fer'î hakların ve senetlerin ve esbabı ...
(Şerh No: 10657 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 22:20)

 Bilgi  [BK. 188] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 167 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 187 nci maddesinde, alacağın devri durumunda, borçlunun yapabileceği savunmalar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 167 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Borçluya ait def iler" şeklindeki ibare, Tasarıda "3. Borçluya ait savunmalar" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 10656 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 22:19)

 Bilgi  [BK. 187] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 166 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 186 ncı maddesinde, çekişmeli bir alacağın devri durumunda, borçlunun borcunu ifadan kaçınması ve tevdii düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 166 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Tediyeden imtina ve tevdi" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. İfadan kaçınma ve tevdi" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin ilk iki fıkrasında, borçlunun, alacağın birden çok alacaklı arasında çekiş...
(Şerh No: 10655 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 22:18)

 Bilgi  [BK. 186] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 165 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 185 inci maddesinde, alacağın devrinden sonra, borçlunun eski alacaklıya iyiniyetle yaptığı ifanın hukukî sonucu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 165 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Temlikin hükümleri / 1. Borçlunun vaziyeti / a. Hüsnüniyetle yapılan tediye" şeklindeki ibareler, Tasarıda "B. Devrin hükümleri / I. Borçlunun durumu / 1. İyiniyetle yapılan ifa" şekli...
(Şerh No: 10654 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 22:15)

 Bilgi  [BK. 185] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 164 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 184 üncü maddesinde, yasal veya yargısal devir ve etkisi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 164 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kanunî veya kazaî temlik" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 10653 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 22:14)

 Bilgi  [BK. 184] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 163 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 183 üncü maddesinde, alacağın devri sözleşmesinin şekli düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 163 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Akdin şekli" ibaresi, Tasarıda "2. Şekli" olarak değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 163 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan olumsuz ifade, Tasarıda alacağın devrinin geçerliliğinin, yazılı şekilde yapılmasına bağlı o...
(Şerh No: 10652 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 22:11)

 Bilgi  [BK. 183] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 162 nci maddesini karşılamaktadır. Taşanımı iki fıkradan oluşan 182 nci maddesinde, alacağın İradî devrinin mümkün olduğu durumlar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 162 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Alacağın Temliki /1. Şartları /1. Rızaî temlik / a. Cevazı" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Koşulları /1. İradî devir / 1. Genel olarak" şeklinde ifade edilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kan...
(Şerh No: 10651 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 21:58)

 Bilgi  [BK. 182] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 161 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 181 inci maddesinde, ceza koşulunun miktarı, geçersizliği ve indirilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 161 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Cezanın butlanı ve tenkisi" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 161 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilmemekle birl...
(Şerh No: 10650 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 21:57)

 Bilgi  [BK. 181] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 160 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 180 inci maddesinde, kısmi ifanın yanması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 160 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Fesih hâlinde alacaklının kısmen vukubulan tediyeye müteallik hakları" şeklindeki ibare, Tasarıda "3. Kısmî ifanın yanması" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği...
(Şerh No: 10649 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 21:56)

 Bilgi  [BK. 180] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 159 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 179 uncu maddesinde, ceza koşulu ile zarar arasındaki ilişki düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 159 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Ceza ile zarar arasındaki münasebet" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yok...
(Şerh No: 10648 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 21:54)

 Bilgi  [BK. 179] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 158 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 178 inci maddesinde, ceza koşulu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 158 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Cezaî Şart / I. Alacaklının hakları / 1. İcra ile eda arasında münasebet" şeklindeki ibareler, Tasarıda "C. Ceza koşulu /1. Alacaklının hakları /1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi" şeklinde kaleme alınmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 158 inci maddesin...
(Şerh No: 10647 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011 21:51)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,16973996 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.