Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BK. MADDE 471

     
 
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 471
B. Hükümleri

I. Yüklenicinin borçları

1. Genel olarak
Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır.

Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.

Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir.

Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır.
 1  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

BK. MADDE 471 İçtihatları

Dava, yüklenici tarafından arsa sahibi aleyhine açılmış olup kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yapılan inşaatta iskan için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için davalıların cebri icbarına (izin ve yetki verilmesine) ilişkindir. Sözleşme hukuken geçerliliğini devam ettirdiğinden davacı yüklenicinin sözleşme gereğince yükümlülüğünde olan akdin ifasına yönelik yapı kullanma izin belgesi alma edimini yerine getirebilmek için resmi kurumlar önünde muvafakat vermeyen ve vekaletnam...
(Şerh No: 15292 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-01-2014)

Bu Maddeye Not Girin

BK. MADDE 471 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 356 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının dört fıkradan oluşan 471 inci maddesinde, genel olarak yüklenicinin borçlan düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 356 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Akdin Hükümleri / I. Müteahhidin borçlan / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "B. Hükümleri /1. Yüklenicinin borçlan / 1. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nu...
(Şerh No: 11070 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

BK. MADDE 471 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

BK. MADDE 471 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

BK. MADDE 471 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03567195 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.