Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 743] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 831 ve Gerekçesi
C) Cirosu kabil olan diğer senetler Madde 831 - (1) İmza edenin, yer, zaman ve miktar bakımlarından belirli nakdî ödemelerde bulunmak ve belirli miktarda misli şeyler teslim etmek borçlanmasını içeren senetler, açıkça emre yazılı oldukları takdirde ciro ile devredilebilirler. (2) Bu senetler ve makbuz senetleri, varant ve konişmento gibi cirosu kabil olan senetler hakkında, cironun şekli, hâmilin hak sahipliği ve senedi elinde bulunduranın onu geri vermekle yükümlü olması hususlarında, poliç...
(Şerh No: 5338 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 742] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 830 ve Gerekçesi
II - Emre yazılı ödeme vaatleri Madde 830 - (1) Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı olarak düzenlenmiş olan ve bonoda aranılan diğer unsurları da içeren ödeme vaatleri, bono hükmündedir. Şu kadar ki, emre yazılı olarak düzenlenmiş olan ödeme vaatleri hakkında, araya girerek ödemeye ilişkin hükümler uygulanmaz. (2) İcra ve İflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerin takibine ilişkin hükümleri, emre yazılı olarak düzenlenmiş bulunan ödeme vaa...
(Şerh No: 5337 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 741] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 829 ve Gerekçesi
4. İcrada uygulanmayacak hükümler Madde 829 - (1) İcra ve İflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerin takibine ilişkin hükümleri emre yazılı havaleye uygulanamaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 741 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5336 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 740] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 828 ve Gerekçesi
3. Kabulün hükümleri Madde 828 - (1) Emre yazılı bir havalenin, havale olunan tarafından isteğe bağlı olarak kabulü, poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber, hâmil, havale olunan kişi iflâs veya ödemelerini tatil etmiş veya aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa, vâdenin gelmesinden önce başvurma hakkını kullanamaz. (2) Bunun gibi, havale edenin iflâsı hâlinde vâdenin gelmesinden önce hâmil başvurma hakkını kullanamaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 740 ıncı madd...
(Şerh No: 5335 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 739] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 827 ve Gerekçesi
2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması Madde 827 - (1) Emre yazılı havale kabul için ibraz edilemez. (2) Buna rağmen ibraz edilir ve kabulden de kaçınılırsa hâmilin bu sebepten dolayı başvurma hakkı yoktur. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 739 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5334 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 738] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 826 ve Gerekçesi
B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler I - Emre yazılı havaleler 1. Genel olarak Madde 826 - (1) Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı olarak düzenlenen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan unsurları içeren havaleler, poliçe hükmündedir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 738 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5333 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 737] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 825 ve Gerekçesi
II - Borçlunun defileri Madde 825 - (1) Borçlu, emre yazılı bir senetten doğan alacağa karşı ancak, senedin geçersizliğine ilişkin veya senet metninden anlaşılan defilerle alacaklı kim ise ona karşı, kişisel olarak haiz bulunduğu defileri ileri sürebilir. (2) Borçlu ile önceki hâmillerden biri veya senedi düzenleyen kişi arasında doğrudan doğruya varolan ilişkilere dayanan defilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek borçlunun zararına hareket etmiş olması hâlinde ...
(Şerh No: 5332 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 736] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 824 ve Gerekçesi
BEŞİNCİ KISIM Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler A) Emre yazılı senet I - Tanımı Madde 824 - (1) Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı senetlerdendir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 736 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5331 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 735] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 823 ve Gerekçesi
III - Yerleşim yeri hukuku Madde 823 - (1) Muhatap ve yerleşim yerli çeki ödeyecek olan üçüncü kişi aleyhine sebepsiz zenginleşmeden doğan istemler, bu kişilerin yerleşim yerlerinin bulunduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 735 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5330 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 734] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 822 ve Gerekçesi
II - Ödeme yeri hukuku Madde 822 - (1) Aşağıda yazılı hususlar çekin ödeneceği ülke kanununa göre belirlenir: a) Çekin mutlaka görüldüğünde mi ödenmesi gerektiği yoksa, görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şartıyla da çekilip çekilemeyeceği ve gerçek düzenlenme gününden sonraki bir günün çeke yazılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı, b) İbraz süresi, c) Çekin; kabul, teyit, tasdik veya vize edilip edilmeyeceği ve bu kayıtların ne gibi sonuçlar doğuracağı, d) Hâmilin kısmen ödemeyi ...
(Şerh No: 5329 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 733] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 821 ve Gerekçesi
C) Borçlanmaların hükümleri I - Düzenlenme yeri kanunu Madde 821 - (1) Çekten doğan borçlanmaların sonuçları, bu borçlanmaların yapıldığı ülke hukukuna göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 733 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5328 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 732] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 820 ve Gerekçesi
B) Şekil ve süreler Madde 820 - (1) Çeke ait borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imza edilmiş olduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüğü şekle uyulması yeterlidir. (2) 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları da uygulanır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 732 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5327 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 731] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 819 ve Gerekçesi
BEŞİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı A) Muhatap olma ehliyeti Madde 819 - (1) Bir çekin kimin üzerine çekilebileceğini, çekin ödeneceği ülkenin hukuku belirler. Bu hukuka göre çek, muhatabın kişiliği bakımından geçersiz sayılıyorsa, hukuklarının böyle bir nedenden dolayı geçersizliği öngörmediği ülkelerde, çek üzerine atılan imzalardan doğan borçlanmalar geçerlidir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 731 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5326 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 730] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 818 ve Gerekçesi
F) Uygulanacak hükümler Madde 818 - (1) Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hakkında da uygulanır: a) Düzenleyenin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kişi hesabına çektiği poliçeler hakkındaki 673 üncü madde, b) Poliçede gösterilen bedeller arasındaki farklara ilişkin 676 ncı madde, c) Borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasına, yetkisiz imzaya, düzenleyenin sorumluluğuna ve açık poliçeye ait 677 ilâ 680 inci maddeler, d) Ciro hakkındaki 683 ilâ 685 inci maddeler, e) Poliçeye...
(Şerh No: 5325 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:34)

 Bilgi  [TTK. 729] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 817 ve Gerekçesi
II - Sürelerin hesabı Madde 817 - (1) Kanunun bu Kısmında gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 729 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5324 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:34)

 Bilgi  [TTK. 728] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 816 ve Gerekçesi
E) Süreler I - Tatil günleri Madde 816 - (1) Bir çekin ibrazı ve protestosu tatil günleri değil, ancak bir iş gününde yapılabilir. (2) Çeke ilişkin işlemler ve özellikle ibraz ve protesto veya buna eşdeğer belirleme işlemlerinin yapılması için kanunla belirli sürenin son günü, pazara veya diğer bir tatil gününe rastladığı takdirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününü kapsayacak kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabına dâhildir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 728 i...
(Şerh No: 5323 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:34)

 Bilgi  [TTK. 727] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 815 ve Gerekçesi
D) "Banka"nın tanımı Madde 815- (1) Bu Bölümde geçen "banka" teriminden amaç, Bankalar Kanununun hükümlerine tâbi olan kuruluşlardır. Şu kadar ki; ödeme yeri Türkiye dışında olan çekler hakkında "banka" teriminden hangi kuruluşların anlaşılacağı ödeme yeri hukukuna göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 727 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5322 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 726] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 814 ve Gerekçesi
C) Zamanaşımı Madde 814 - (1) Hâmilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. (2) Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 726 ncı maddesinden, dili...
(Şerh No: 5321 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 725] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 813 ve Gerekçesi
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi Madde 813 - (1) Hamiline yazılı çekler hariç olmak üzere; bir ülkede düzenlenip de diğer bir ülkede veya aynı ülkenin denizaşırı bir kısmında ödenmesi şart olan ve aksine, bir ülkenin denizaşırı bir kısmında düzenlenip o ülkede ödenmesi şart olan veya aynı bir ülkenin denizaşırı olan aynı kısmında veya çeşitli kısımlarında çekilip ödenmesi şart olan her çek, birbirinin aynı olarak çeşitli nüshalar hâlinde düzenlenebilir. Bu nüshalar senet metnin...
(Şerh No: 5320 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 724] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 812 ve Gerekçesi
DÖRDÜNCÜ AYIRIM Çeşitli Hükümler A) Sahte veya tahrif edilmiş çek Madde 812 - (1) Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan zarar muhataba ait olur; meğerki, senette düzenleyen olarak gösterilen kişiye, kendisine verilen çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir kusurun yüklenmesi mümkün olsun. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 724 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5319 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 723] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 811 ve Gerekçesi
IV - Mücbir sebepler Madde 811 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması olanaksız bir engel yüzünden mümkün olmamışsa, bu işlemler için belirli olan süreler uzar. (2) Hâmil, mücbir sebebi gecikmesizin kendi cirantasına bildirmeye ve bu bildirimi çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla yükümlüdür. 723 üncü ma...
(Şerh No: 5318 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 722] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 810 ve Gerekçesi
III - Başvurma hakkının kapsamı Madde 810 - (1) Hâmil, başvurma yolu ile; a) Çekin ödenmemiş olan bedelini, b) İbraz gününden itibaren bu tutarın faizini, c) Protestonun veya buna denk olan belirlemenin ve gönderilen ihbarnamelerin giderleri ile diğer giderleri ve d) Çek bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücretini, isteyebilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 722 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5317 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 721] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 809 ve Gerekçesi
II - Protesto Madde 809 - (1) Protesto veya buna denk olan belirleme, ibraz süresinin geçmesinden önce yapılmalıdır. (2) İbraz, sürenin son gününde yapılırsa, protesto veya buna denk belirleme, izleyen iş gününde de yapılabilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 721 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5316 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 720] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 808 ve Gerekçesi
B) Ödememe I - Hâmilin başvurma hakları Madde 808 - (1) Zamanında ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğu ve ödememe hâli; a) Resmî bir belge ile (protesto), b) Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla, c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği hâlde ödenmediğini tespit eden tarihli bir beyanı ile, sabit bulunduğu takdirde hâmil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı başvurma haklarını kullana...
(Şerh No: 5315 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 719] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 807 ve Gerekçesi
b) Hesaba geçirilmeme hâlinde Madde 807 - (1) Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hâmili; muhatabın, çek bedelini kayıtsız ve şartsız bir alacak olarak hesaba geçirmekten kaçındığını veya ödeme yerindeki takas odasının, bu çekin, hâmilin borçlarına mahsup edilmek kabiliyetini haiz olmadığını beyan etmiş bulunduğunu ispat ederse, başvurma haklarını kullanabilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 719 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5314 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 718] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 806 ve Gerekçesi
2. Hâmilin hakları a) İflâs hâlinde Madde 806 - (1) Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hâmili, muhatap iflâs veya ödemelerini tatil etmiş veya aleyhine yapılan herhangi bir icra takibi semeresiz kalmışsa, çek bedelinin nakden ödenmesini muhataptan isteyebileceği gibi, ödememe hâlinde başvurma hakkını da kullanabilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 718 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5313 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 717] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 805 ve Gerekçesi
VIII - Hesaba geçirilmek üzere çekilen çek 1. Genel olarak Madde 805 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hâmili çekin ön yüzüne eğik olarak "hesaba geçirilecektir" kaydını veya buna benzer bir ibareyi yazarak çekin nakden ödenmesini önleyebilir. Bu takdirde çek; muhatap tarafından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap nakli suretiyle kayden ödenebilir. Bu kayıtlar ödeme yerine geçer. (2) "hesaba geçirilecektir" kaydının çizilmesi geçersizdir. (3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden m...
(Şerh No: 5312 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 716] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 804 ve Gerekçesi
2. Hükümleri Madde 804 - (1) Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın bir müşterisine ödenebilir. (2) Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak unvanı gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir. Şu kadar ki, unvanı gösterilen banka, bedelin tahsili işini diğer bir bankaya bırakabilir. (3) Bir banka, çizgili çeki, ancak müşterilerinden veya diğer bir bankadan iktisap edebilir. Aynı şekilde onu, sözü geçen kişi...
(Şerh No: 5311 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 715] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 803 ve Gerekçesi
VII - Çizgili çek 1. Şekil ve şartları Madde 803 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hâmili, onu 804 üncü maddede gösterilen sonuçları doğurmak üzere çizebilir. (2) Çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapılır. Çek, genel veya özel olarak çizilebilir. (3) İki çizgi arasına hiçbir ibare konmamış veya "banka" kelimesi veya buna benzer bir ibare konmuş ise çek, genel olarak çizilmiş demektir. (4) İki çizgi arasına belirli bir bankanın adı yazılmış ise, çek öz...
(Şerh No: 5310 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 714] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 802 ve Gerekçesi
VI - Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek Madde 802 - (1) Çekin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödenmesi şart koşulmuş ise, bedeli, çekin ibraz günündeki değerine göre o ülke parası ile ödenebilir. İbraz edilmesine rağmen ödenmediği takdirde, hâmil, çek bedelinin dilerse ibraz, dilerse ödeme günlerindeki rayiç değerine göre ülke parasıyla ödenmesini isteyebilir. (2) Yabancı ülke parasının değeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre belirlenir. Bununla beraber düzenleyen, ödenecek...
(Şerh No: 5309 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 713] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 801 ve Gerekçesi
V - Ciroların incelenmesi Madde 801 - (1) Cirosu kabil bir çeki ödeyen muhatap, ciroların arasında düzenli bir teselsülün var olup olmadığını incelemekle yükümlü ise de, cirantaların imzalarının geçerliliğini incelemek zorunda değildir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 713 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5308 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 712] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 800 ve Gerekçesi
2. Özel hâller Madde 800 - (1) Çekin dolaşıma çıkarılmasından sonra, düzenleyenin ölümü veya medenî haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi ya da iflâsı çekin geçerliliğini etkilemez. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 712 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5307 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 711] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 799 ve Gerekçesi
IV - Çekten cayma 1. Genel olarak Madde 799 - (1) Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. (2) Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 711 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ve üçüncü fıkraya yer verilmeksizin Tasarıya alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun “Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatab...
(Şerh No: 5306 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 710] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 798 ve Gerekçesi
3. Takas odası Madde 798 - (1) Çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 710 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5305 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 709] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 797 ve Gerekçesi
2. Takvim farklılığı Madde 797 - (1) Çek, takvimleri farklı olan iki yer arasında çekildiği takdirde; düzenlenme günü, ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe çevrilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 709 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5304 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:32)

 Bilgi  [TTK. 708] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 796 ve Gerekçesi
III - Ödeme için ibraz 1. Genel olarak Madde 796 - (1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. İbraz süreleri, çekin düzenlendiğinin ertesi günü başlar. (2) Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. (3) Bu bakımdan, bir Avrupa ülkesinde çekilip de Akdeniz'de sahili bulu...
(Şerh No: 5303 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:31)

 Bilgi  [TTK. 707] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 795 ve Gerekçesi
II - Vade Madde 795 - (1) Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. (2) Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek, ibraz günü ödenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 707 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5302 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:30)

 Bilgi  [TTK. 706] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 794 ve Gerekçesi
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ödeme ve Ödememe A) Ödeme I - Aval Madde 794 - (1) Çekte yazılı bedelin ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile güvence altına alınabilir. (2) Bu güvence, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kişi veya çek üzerinde esasen imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 706 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5301 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:30)

 Bilgi  [TTK. 705] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 793 ve Gerekçesi
D) Protestodan ve vadeden sonraki ciro Madde 793 - (1) Protestonun düzenlenmesinden veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro, ancak alacağın devrinin sonuçlarını doğurur. (2) Tarihsiz bir cironun, protesto veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geçmesinden önce yapıldığı, aksi sabit oluncaya kadar, karinedir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 705 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5300 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:30)

 Bilgi  [TTK. 704] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 792 ve Gerekçesi
C) Elden çıkan çek Madde 792 - (1) Çek, herhangi bir suretle hâmilin elinden çıkmış bulunursa, ister hâmile yazılı bir çek söz konusu olsun, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek söz konusu olup da hâmil hakkını 790 ıncı maddeye göre ispat etsin, çek eline geçmiş bulunan yeni hâmil ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür. Madde Gerkçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 704 üncü maddesinden, dili güncel...
(Şerh No: 5299 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:30)

 Bilgi  [TTK. 703] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 791 ve Gerekçesi
III - Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro Madde 791 - (1) Hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan ciro, cirantayı, başvurma hakkına dair hükümler gereğince sorumlu kılarsa da, senedin niteliğini değiştirerek onu emre yazılı bir çek hâline getirmez. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 703 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5298 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:30)

 Bilgi  [TTK. 702] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 790 ve Gerekçesi
II - Hak sahipliğini ispat görevi Madde 790 - (1) Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa bile, kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hâmil sayılır. Çizilmiş cirolar yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izlerse, bu son ciroyu imzalayan kişi çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 702 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5297 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:30)

 Bilgi  [TTK. 701] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 789 ve Gerekçesi
B) Ciro I - Genel olarak Madde 789 - (1) Cironun kayıtsız ve şartsız olması gereklidir. Ciro, şartlara tâbi tutulmuşsa bunlar yazılmamış sayılır. (2) Kısmî ciro ve muhatabın cirosu batıldır. (3) Hamiline yazılı ciro beyaz ciro hükmündedir. (4) Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğerki, muhatabın birden fazla şubesi olup da, ciro, çekin üzerine çekildiği şubeden başka bir şube üzerine yazılmış bulunsun. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 701 inci maddesind...
(Şerh No: 5296 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:30)

 Bilgi  [TTK. 700] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 788 ve Gerekçesi
İKİNCİ AYIRIM Devir A) Devredilebilirlik Madde 788 - (1) Açıkça "emre yazılı" kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişi lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve zilyetliğin devri yoluyla devredilebilir. (2) "Emre yazılı değildir" kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ancak alacağın devri yoluyla devredilebilir ve bu devir, alacağın devrinin hukukî sonuçlarını doğurur. (3) Ciro, düzenleyen veya çekten dolayı borçlu olan...
(Şerh No: 5295 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 699] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 787 ve Gerekçesi
V - Adresli ve yerleşme yerli çek Madde 787 - (1) Çek, muhatabın yerleşim yerinde veya başka bir yerde üçüncü bir kişi nezdinde ödenmek üzere çekilebilir. Ancak, bu üçüncü kişinin bir banka olması şarttır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 699 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5294 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 698] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 786 ve Gerekçesi
IV - Faiz şartı Madde 786 - (1) Çekte öngörülen herhangi bir faiz şartı, yazılmamış sayılır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 698 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5293 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 697] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 785 ve Gerekçesi
III - Kimin lehine çekilebileceği Madde 785 - (1) Çek; a) "Emre yazılı" kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişiye; b) "Emre yazılı değildir" kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişiye; c) Veya hâmile; ödenmek üzere çekilebilir. (2) Belirli bir kişi lehine "veya hamiline" kelimesinin veya buna benzer diğer bir ibarenin eklenmesiyle çekilen çek, hamiline yazılı bir çek sayılır. (3) Kimin lehine çekildiği gösterilmemiş olan bir çek, hamiline yazılı çek hükmündedir. ...
(Şerh No: 5292 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 696] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 784 ve Gerekçesi
II - Kabul yasağı Madde 784 - (1) Çek hakkında kabul işlemi yapılamaz. Çek üzerine yazılmış bir kabul kaydı, yazılmamış sayılır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 696 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5291 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 695] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 783 ve Gerekçesi
2. Karşılık Madde 783 - (1) Bir çekin çekilmesi için, muhatabın elinde düzenleyenin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulunması ve düzenleyenin bu karşılık üzerinde çek çekmek suretiyle tasarruf hakkını haiz olacağına dair muhatapla düzenleyen arasında açık veya örtülü bir anlaşma bulunması şarttır. Şu kadar ki; bu hükümlere uyulmaması hâlinde senedin çek olarak geçerliliği etkilenmez. (2) Düzenleyen; muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılığını hazır bulundurduğu takdirde, muhatap, b...
(Şerh No: 5290 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 694] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 782 ve Gerekçesi
B) Münferit unsurlar I - Muhatap 1. Muhatap olma ehliyeti Madde 782 - (1) Türkiye'de ödenecek çeklerde muhatap, ancak bir banka olabilir. (2) Diğer bir kişi üzerine çekilen çek; yalnız havale hükmündedir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 694 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5289 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 693] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 781 ve Gerekçesi
II - Unsurların bulunmaması Madde 781 - (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet, aşağıdaki fıkralarda yazılı hâller dışında çek sayılmaz. (2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın unvanı yanında gösterilen yer, ödeme yeri sayılır. Muhatabın unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödenir. (3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, d...
(Şerh No: 5288 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 692] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 780 ve Gerekçesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çek BİRİNCİ AYIRIM Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli A) Şekli I - Unsurlar Madde 780 - (1) Çek; a) Senet metninde "çek" kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde "çek" karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi; c) Ödeyecek kişinin, "muhatabın" ticaret unvanını; d) Ödeme yerini; e) Düzenlenme gününü ve yerini; f) Çeki çeken kişinin (düzenleyenin) imzasını; içerir. Mad...
(Şerh No: 5287 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 691] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 779 ve Gerekçesi
D) Düzenleyenin sorumluluğu Madde 779 - (1) Bir bonoyu düzenleyen kişi; tıpkı bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur. (2) Görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan bonoların düzenleyene 693 üncü maddede yazılı süreler içinde ibraz olunması gerekir. (3) Düzenleyen, bononun kendisine ibraz edildiğini bono üzerine ibraz gününü işaret etmek ve imzasını koymak suretiyle doğrular. Süre, ibraz kaydı tarihinden itibaren işlemeğe başlar. Düzenleyen; bononun kendisine ibraz edildiğini,...
(Şerh No: 5286 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:29)

 Bilgi  [TTK. 690] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 778 ve Gerekçesi
C) Uygulanacak hükümler Madde 778 - (1) Bononun niteliğine aykırı düşmedikçe, poliçelerin cirosuna ilişkin 681 ilâ 690, vâdeye dair 703 ilâ 707, ödeme hakkındaki 708 ilâ 712, ödememe hâlinde başvurma haklarına dair 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732, araya girme suretiyle ödemeye ilişkin 734, 738 ilâ 742, suretler hakkındaki 746 ve 747, değiştirmeye dair 748, zamanaşımına dair 749 ilâ 751, iptale dair 757 ilâ 765, tatil günleri, sürelerin hesabı, atıfet sürelerine ilişkin yasak, poliçeye dair işlemle...
(Şerh No: 5285 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 689] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 777 ve Gerekçesi
B) Unsurların bulunmaması Madde 777 - (1) Aşağıdaki fıkralarda yazılı hâller saklı kalmak üzere, 776 ncı maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet bono sayılmaz. (2) Vâdesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır. (3) Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılır. (4) Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayı...
(Şerh No: 5284 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 688] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 776 ve Gerekçesi
İKİNCİ BÖLÜM Bono veya Emre Yazılı Senet A) Unsurlar Madde 776 - (1) Bono veya emre yazılı senet; a) Senet metninde (bono) veya (emre yazılı senet) kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini; c) Vâdeyi; d) Ödeme yerini; e) Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun adını; f) Senedin düzenlendiği gün ve yeri; g) Senedi düzenleyenin imzasını; içerir. Madde Ger...
(Şerh No: 5283 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 687] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 775 ve Gerekçesi
6. İptal kararı Madde 775 - (1) Poliçenin kaybolması veya çalınması hâlinde alınacak tedbirleri, ödeme yerindeki hukuk belirler. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 687 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5282 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 686] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 774 ve Gerekçesi
5. Karşılığın hâmile geçmesi Madde 774 - (1) Bir poliçe hâmilinin, senedin çekilmesine sebep olan alacağı iktisap edip etmeyeceğini; senedin düzenlendiği yerdeki hukuk belirler. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 686 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5281 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 685] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 773 ve Gerekçesi
4. Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar Madde 773 - (1) Muhatap, yerleşim yerli poliçeyi ödeyecek olan üçüncü kişi ve düzenleyenin, poliçeyi hesabına çektiği kişi veya ticarî işletme aleyhine sebepsiz zenginleşmeden doğan istemler, bu kişilerin yerleşim yerlerinin bulunduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 685 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5280 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 684] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 772 ve Gerekçesi
3. Ödeme Madde 772 - (1) Vâde geldiğinde ödeme, özellikle vadenin geldiği günün ve ödeme tarihinin hesaplanması, bedeli yabancı bir ülke parasıyla gösterilmiş poliçelerin ödenmesi, poliçe hangi ülkede ödenmek gerekiyorsa o ülkedeki hukuka göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 684 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5279 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 683] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 771 ve Gerekçesi
2. Kısmî kabul ve ödeme Madde 771 - (1) Kabulün, poliçedeki bedelin bir kısmına özgülenip özgülenmeyeceği ve hâmilin kısmî ödemeyi kabule zorunlu bulunup bulunmadığı, ödeme yerindeki hukuka tâbidir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 683 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5278 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 682] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 770 ve Gerekçesi
III - Borçlanmaların hükümleri 1. Genel olarak Madde 770 - (1) Bir poliçeyi kabul eden kişinin borçlanmalarından doğan sonuçlar, ödeme yerindeki hukuka göre belirlenir. (2) Senetteki diğer borçluların borçlanmalarından doğan sonuçlar, bu borçlanmalar hangi ülkede imza edilmiş ise o ülke hukukuna tâbi olur. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 682 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5277 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 681] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 769 ve Gerekçesi
3. Başvurma hakkı Madde 769 - (1) Başvurma haklarının kullanılması için uyulması gereken süreler, bütün poliçe borçluları hakkında poliçenin düzenlendiği yerde geçerli olan hukuka göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 681 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5276 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:28)

 Bilgi  [TTK. 680] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 768 ve Gerekçesi
2. Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler Madde 768 - (1) Protestonun şekli ve protesto çekilmesi için belirli olan süreler ile poliçeden doğan hakların kullanılması veya korunması için gerekli diğer işlemlerin şekli, protestonun çekilmesi veya işlemin yapılması gereken ülkenin hukukuna göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 680 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5275 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 679] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 767 ve Gerekçesi
II - Şekil ve süreler 1. Genel olarak Madde 767 - (1) Poliçe ile yapılan borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imzalandığı ülkenin hukukuna tâbidir. (2) Bir poliçeye ilişkin borçlanma, yapıldığı ülkenin hukuku uyarınca şekil bakımından geçerli olmamakla beraber, aynı poliçeye ilişkin sonraki bir borçlanmanın yapıldığı ülke hukukunca geçerli bulunursa, ilk borçlanmanın şekil bakımından geçerli olmayışı, sonraki borçlanmanın geçerliliğini etkilemez. (3) Bir Türkün, yabancı ülkede poliçey...
(Şerh No: 5274 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 678] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 766 ve Gerekçesi
SEKİZİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı I - Ehliyet Madde 766 - (1) Bir kişinin poliçe ile borçlanması için gereken ehliyet tâbi bulunduğu devletin hukukuna göre belirlenir. Bu hukuk diğer bir ülkenin hukukuna göndermede bulunuyorsa, o hukuk uygulanır. (2) Birinci fıkrada öngörülen hukuk gereğince ehliyeti haiz olmayan kişi, hukuku bakımından kendisini ehil sayan bir ülkede imza koymuşsa, orada olduğu gibi geçerli şekilde borçlanır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 678 in...
(Şerh No: 5273 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 677] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 765 ve Gerekçesi
VI - Güvence Madde 765 - (1) Mahkeme, iptale karar vermeden önce, kabul edene, poliçe bedelini tevdi etme ve yeterli güvence karşılığında bunu ödeme yükümünü getirebilir. (2) Güvence, poliçeyi iyiniyetle iktisap eden kişinin uğrayabileceği zarara bir karşılık oluşturur. Senet iptal edildiği veya senetten doğan haklar diğer bir sebeple ortadan kalktığı takdirde, güvence geri alınır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 677 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştı...
(Şerh No: 5272 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 676] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 764 ve Gerekçesi
V - İptal kararı Madde 764 - (1) Elden çıkan poliçe verilen süre içinde sunulmazsa mahkeme, onun iptaline karar verir. (2) Poliçenin iptaline karar verilmiş olmasına rağmen, dilekçe sahibi kabul edene karşı poliçeden doğan istem hakkını ileri sürebilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 676 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5271 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 675] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 763 ve Gerekçesi
IV - Geri alma davası Madde 763 - (1) Elden çıkan poliçe mahkemeye sunulursa, mahkeme, geri alma davası açması için dilekçe sahibine uygun bir süre verir. Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, poliçeyi, sunmuş olana geri verir. Muhatap hakkındaki ödeme yasağını kaldırır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 675 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5270 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 674] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 762 ve Gerekçesi
c) İlân Madde 762 - (1) Poliçenin getirilmesine ilişkin ilân, 35 inci maddede yazılı gazete ile üç defa yapılır. (2) Özellik gösteren olaylarda, mahkeme, uygun göreceği daha başka ilân önlemlerine de başvurabilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 674 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5269 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 673] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 761 ve Gerekçesi
b) Süreler Madde 761 - (1) Poliçeyi getirme süresi en az üç ay ve en çok bir yıldır. (2) Vâdesi gelmiş poliçelerde zamanaşımı, üç ayın geçmesinden önce gerçekleşirse, mahkeme üç aylık süre ile bağlı değildir. (3) Süre, vâdesi gelen poliçeler hakkında birinci ilân gününden, vâdesi gelmeyen poliçeler hakkında vâdenin gelmesinden itibaren işler. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 673 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5268 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 672] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 760 ve Gerekçesi
2. İhtar a) İçeriği Madde 760 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde iken ziyaa uğradığına dair verdiği açıklamaların doğruluğunu inandırıcı bulursa, verilecek ilânla, poliçeyi eline geçireni, poliçeyi belirli bir süre içinde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceğini ihtar eder. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 672 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5267 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:27)

 Bilgi  [TTK. 671] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 759 ve Gerekçesi
III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi 1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri Madde 759 - (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilinmiyorsa, poliçenin iptaline karar verilmesi istenebilir. (2) İptal isteminde bulunan kişi, poliçe elinde iken ziyaa uğradığını inandırıcı bir şekilde gösteren delilleri mahkemeye sağlamak ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas içeriği hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 671 inci maddesinden, dili g...
(Şerh No: 5266 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:26)

 Bilgi  [TTK. 670] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 758 ve Gerekçesi
II - Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi Madde 758 - (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilindiği takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine geri alma davası açması için uygun bir süre verir. (2) Dilekçe sahibi verilen süre içinde davayı açmazsa, mahkeme, muhatap hakkındaki ödeme yasağını kaldırır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 670 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5265 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:26)

 Bilgi  [TTK. 669] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 757 ve Gerekçesi
F) İptal I - Önleyici önlemler Madde 757 - (1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme yerindeki mahkemeden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir. (2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararda muhataba, vâdenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 669 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5264 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:26)

 Bilgi  [TTK. 668] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 756 ve Gerekçesi
E) İmzalar Madde 756 - (1) Poliçe üzerindeki beyanların el yazısı ile imza edilmesi gerekir. (2) El ile atılan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya el ile yapılan veya onaylanmış bir işaret veya kamusal belgeleme kullanılamaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 668 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ancak anılan Kanunun üçüncü fıkrası 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı...
(Şerh No: 5263 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:26)

 Bilgi  [TTK. 667] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 755 ve Gerekçesi
D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer Madde 755 - (1) Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, poliçenin bir nüshasının verilmesini istemek gibi belirli bir kişi nezdinde yapılacak olan bütün işlemlerin, bu kişinin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa konutunda yapılması gereklidir. (2) Ticaret yeri veya konutun bulunduğu yer dikkatle araştırılır. (3) Şu kadar ki; kolluktan veya yerel posta yönetiminden edinilen bilgilerden bir sonuç çıkmadığı takdirde başka a...
(Şerh No: 5262 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:03)

 Bilgi  [TTK. 666] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 754 ve Gerekçesi
3. Atıfet süreleri Madde 754 - (1) Poliçelerde kanunî veya yargısal atıfet süreleri geçerli değildir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 666 ıncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5261 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:01)

 Bilgi  [TTK. 665] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 753 ve Gerekçesi
2. Sürenin hesaplanması Madde 753 - (1) Kanunun bu Kısmında veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 665 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5260 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 664] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 752 ve Gerekçesi
C) Süreler 1. Tatil günleri Madde 752 - (1) Vâdesi pazara veya diğer bir resmî tatil gününe rastlayan poliçenin ödenmesi, ancak tatili izleyen ilk iş günü istenebilir. Poliçeye ilişkin diğer bütün işlemler, özellikle kabul için ibraz ve protesto işlemleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılabilir. (2) Bu işlemlerden birinin, son günü pazara veya diğer resmî tatil gününe rastlayan bir süre içinde yapılması gerektiği takdirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününe kadar uzar. Arad...
(Şerh No: 5259 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 663] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 751 ve Gerekçesi
2. Hükümleri Madde 751 - (1) Zamanaşımını kesen işlem, kimin hakkında meydana gelmişse ancak ona karşı hüküm ifade eder. (2) Zamanaşımı kesilince, süresi aynı olan yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 663 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5258 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 662] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 750 ve Gerekçesi
II - Kesilme 1. Sebepleri Madde 750 - (1) Zamanaşımı; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflâs masasına bildirilmesiyle kesilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 662 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5257 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 661] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 749 ve Gerekçesi
B) Zamanaşımı I - Süreler Madde 749 - (1) Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler vâdenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. (2) Hâmilin, cirantalar ile düzenleyene karşı ileri süreceği istemler süresinde çekilen protesto tarihinden veya senette "gidersiz iade olunacaktır" kaydı varsa vâdenin dolduğu tarihten itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. (3) Bir cirantanın başka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemle...
(Şerh No: 5256 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 660] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 748 ve Gerekçesi
YEDİNCİ AYIRIM Çeşitli Hükümler A) Senet metnindeki değişiklikler Madde 748 - (1) Bir poliçe metni değiştirildiği takdirde, değiştirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuş olan kişiler, değişmiş metne ve ondan önce imzasını koyanlar ise eski metne göre sorumlu olurlar. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 660 ıncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5255 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 659] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 747 ve Gerekçesi
2. Senet aslının teslimi Madde 747 - (1) Suretin, senet aslının kimin elinde bulunduğunu göstermesi gerekir. Aslı elinde tutan kişi, bunu, suretin yetkili hamiline teslim ile yükümlüdür. (2) Teslimden kaçınılması hâlinde hâmil; ancak istemine rağmen senet aslının kendisine teslim edilmediğini bir protesto ile tespit ettirdiği takdirde, suretin cirantalarına ve suret üzerine aval veren kişilere karşı başvurma haklarını kullanabilir. (3) Senedin aslı, suretin düzenlenmesinden önce en son olar...
(Şerh No: 5254 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 658] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 746 ve Gerekçesi
II - Suretler 1. Şekil ve hükümleri Madde 746 - (1) Her poliçe hâmilinin, poliçe suretlerini çıkarmaya hakkı vardır. (2) Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diğer bütün kayıtlarla birlikte senedin aslını aynen içermesi ve nerede son bulduğunu göstermesi şarttır. (3) Suret, aslı gibi ve aynı hükümler doğurmak üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdüne konu olabilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 658 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5253 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 657] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 745 ve Gerekçesi
3. Kabul şerhi Madde 745 - (1) Nüshalardan birini kabul için gönderen kişi, bu nüshayı elinde tutan kişinin adını diğer nüshalar üzerine yazmak zorundadır. Kabul için gönderilen nüshayı elinde tutan kişi; bunu, diğer nüshanın yetkili hamiline teslim etmekle yükümlüdür. (2) Teslimden kaçınırsa hâmil başvurma hakkını, ancak; a) Kabul için gönderilen nüshanın, istemde bulunulmasına rağmen kendisine teslim olunmadığı; b) Diğer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edilemediği bir protest...
(Şerh No: 5252 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 656] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 744 ve Gerekçesi
2. Nüshalar arasındaki ilişki Madde 744 - (1) Poliçe nüshalarından biri üzerine yapılacak ödemenin diğer nüshaları hükümsüz kılacağı kaydını taşımasa bile, nüshalardan biri üzerine yapılan ödeme bütün nüshalardan doğan hakları düşürür. Şu kadar ki, kabul kaydını içerip de kendisine geri verilmemiş olan her nüshadan dolayı muhatabın sorumluluğu devam eder. (2) Birden fazla nüshayı farklı kişilere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular, kendi imzalarını içerip de geri verilmemiş olan bü...
(Şerh No: 5251 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 19:00)

 Bilgi  [TTK. 655] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 743 ve Gerekçesi
ALTINCI AYIRIM Poliçe Nüshaları ve Poliçe Suretleri I - Poliçe nüshaları 1. İsteme hakkı Madde 743 - (1) Poliçe birbirinin aynı olmak üzere birden fazla nüsha olarak düzenlenebilir. (2) Bu nüshalara teselsül eden sıra numaraları konulur. Numaralar metne yazılır. Aksi takdirde nüshaların her biri ayrı bir poliçe kabul edilir. (3) Tek nüsha olarak düzenlendiği kaydını içermeyen bir poliçenin hâmili, giderleri kendisine ait olmak üzere birden fazla nüsha verilmesini isteyebilir. Bu am...
(Şerh No: 5250 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 654] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 742 ve Gerekçesi
5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli Madde 742 - (1) Araya girerek ödemede bulunan kişi, lehine ödemede bulunduğu kişiye ve poliçeden dolayı ona borçlu olan kişilere karşı poliçeden doğan hakları iktisap eder. Şu kadar ki, poliçeyi yeniden ciro edemez. (2) Lehine ödemede bulunulan kişiden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar. (3) Araya girerek ödemede bulunmak hususunda çeşitli teklifler yapılmışsa bu tekliflerden hangisi borçlulardan en çoğunu borçtan kurtaraca...
(Şerh No: 5249 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 653] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 741 ve Gerekçesi
4. Makbuz Madde 741 - (1) Araya girilerek poliçe ödendiğinde, ödeme kimin için yapılmış ise, o kişi gösterilmek suretiyle poliçe üzerine makbuz niteliğinde bir kayıt yazılır. Kimin için ödendiği gösterilmediği takdirde ödeme, düzenleyen için yapılmış sayılır. (2) Poliçenin ve varsa protestonun, araya girerek ödemede bulunan kişiye verilmesi gereklidir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 653 üncü maddesinin dili güncelleştirilerek tekrarıdır.
(Şerh No: 5248 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 652] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 740 ve Gerekçesi
3. Reddin neticesi Madde 740 - (1) Araya girilerek kendisine yapılan ödemeyi reddeden hâmil, ödeme hâlinde borçtan kurtulacak kişilere karşı başvurma haklarını kaybeder. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 652 nci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 5247 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 651] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 739 ve Gerekçesi
2. Hâmilin ibraz yükümlülüğü Madde 739 - (1) Poliçe, yerleşim yerleri ödeme yerinde bulunan kişiler tarafından araya girerek kabul edilmiş veya yerleşim yerleri ödeme yerinde bulunan kişiler gereğinde ödemede bulunmak üzere gösterilmişlerse, hâmil en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan sürenin bittiği günün ertesi günü, poliçeyi bütün bu kişilere ibraz etmeye ve gereğinde araya girerek ödemeden kaçınılması hâlinde protesto çekmeye zorunludur. (2) Protesto, süresinde çekilm...
(Şerh No: 5246 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 650] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 738 ve Gerekçesi
III - Araya girerek ödeme 1. Şartları Madde 738 - (1) Hâmil, vâdede veya vâdeden önce başvurma haklarını kullanabileceği bütün hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir. (2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kişinin ödemeye zorunlu olduğu tutarın tamamını kapsar. (3) Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan son günün ertesi günü yapılması gerekir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 650 nci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 5245 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 649] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 737 ve Gerekçesi
3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu Madde 737 - (1) Araya girerek kabul eden kişi, hâmile ve kimin lehine araya girmişse, ondan sonra gelen borçlulara karşı tıpkı lehine araya girilen kişi gibi sorumlu olur. (2) Araya girerek kabule rağmen, lehine kabul gerçekleşen kişi ile ondan önce gelen borçlular 725 inci maddede gösterilen tutarı ödemek şartıyla hâmilden poliçenin ve varsa protesto belgesinin ve bir makbuzun verilmesini isteyebilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanun...
(Şerh No: 5244 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 648] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 736 ve Gerekçesi
2. Şekil Madde 736 - (1) Araya girerek kabul hususu; poliçe üzerine yazılır ve araya giren tarafından imza edilir. Kabul beyanında kimin lehine araya girildiği gösterilir; gösterilmemiş ise, düzenleyen lehine kabul edilmiş sayılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 648 inci maddesinden aynen alınan bu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 5243 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 647] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 735 ve Gerekçesi
II - Araya girme suretiyle kabul 1. Şartlar, hâmilin durumu Madde 735 - (1) Vâdenin gelmesinden önce, hâmilin başvurma hakkını kullanabileceği bütün hâllerde poliçe araya girilerek kabul edilebilir; meğerki, kabul için ibraz edilmesi menedilen bir poliçe söz konusu olsun. (2) Poliçeyi gereğinde ödeme yerinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişi poliçede gösterilmiş olduğu takdirde, hâmil, o kişiye poliçeyi ibraz etmiş ve araya girme suretiyle kabul etmeme hâlinde kabul etmemeyi bir pr...
(Şerh No: 5242 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:59)

 Bilgi  [TTK. 646] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 734 ve Gerekçesi
D) Araya girme I - Genel hükümler Madde 734.– (1) Düzenleyen ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri, poliçeyi gereğinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişiyi gösterebilir. (2) Poliçe, aşağıda yazılı şartlar altında, poliçe dolayısıyla kendisine başvurulması mümkün olan herhangi bir borçlu için araya giren bir kişi tarafından kabul edilebilir veya ödenebilir. (3) Muhatap da dâhil her üçüncü kişi veya poliçeyi kabul eden kişi hariç olmak üzere, poliçeden dolayı zaten borçlu o...
(Şerh No: 5241 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:58)

 Bilgi  [TTK. 645] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 733 ve Gerekçesi
C) Poliçe karşılığının devri Madde 733 - (1) Düzenleyen hakkında iflâsın açılmasıyla beraber, poliçe karşılığının veya düzenleyenin muhatap hesabına alacak olarak geçirdiği diğer paraların geri verilmesi hususunda düzenleyenin muhataba karşı poliçe ilişkisinden başka bir hukukî ilişkiden kaynaklanan istem hakkı poliçe hamiline geçmiş olur. (2) Düzenleyen, karşılık ilişkisinden dolayı haiz olduğu haklarını devrettiğini poliçede beyan ettiği takdirde sözü geçen haklar, poliçe hâmili kim ise on...
(Şerh No: 5240 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:58)

 Bilgi  [TTK. 644] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 732 ve Gerekçesi
B) Sebepsiz zenginleşme Madde 732 - (1) Zamanaşımı sebebiyle veya poliçeden doğan hakların korunması için gerekli olan işlemlerin yapılmasının ihmal edilmiş olması dolayısıyla, düzenleyenin veya kabul edenin poliçeden doğan yükümlülükleri düşmüş bile olsa, bunlar poliçenin hamiline karşı onun zararına zenginleşmiş olabilecekleri kadar borçlu kalırlar. (2) Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem, muhataba, yerleşim yerli bir poliçeyi ödeyecek olan kimseye ve düzenleyen poliçeyi başka bir kişi vey...
(Şerh No: 5239 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2010 18:58)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10833693 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.