Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 İngilizce Çevirisi

TCK. MADDE 125 Mevcut Metin
Hakaret
(1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.
TCK. MADDE 125 İngilizce Çeviri
Insult
1) Any person who attributes an act or fact to a person in a manner that may impugn that person's honour, dignity or prestige, or attacks someone's honour, dignity or prestige by swearing shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three months to two years or a judicial fine. To be culpable for an insult made in the absence of the victim, the act should be committed in the presence of at least three further people.
2) Where the act is committed by means of an oral, written or visual medium message addressing the victim, the penalty stated in the above section shall be imposed.
3) Where the insult is committed
a) against a public officer due to the performance of his public duty
b) because of declaring, altering or disseminating his religious, political, social believes, thoughts or convictions, or practising in accordance with the requirements and prohibitions of a religion he belongs to; or
c) where the subject matter is deemed sacred to the religion, the person belongs to the penalty to be imposed shall not be less thanone year.
4) Where an insult is committed in public, the penalty to be imposed shall be increased by one sixth.
5) Where an insult is made which arises from the duties of public officials who are working as a committee, the offence shall be deemed to have been committed against all members of that committee. In these circumstances, the provisions of the article concerning successive offences shall be applied.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Duygu ŞİMŞEK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 24-05-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02495790 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.