Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 388

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 388
(Değişik: 3156 - 26.02.1985) Karar aşağıdaki hususları kapsar:

1. Kararı veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve tutanak kâtibinin ad ve soyadları ve sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa kararın hangi sıfatla verildiği,

2. Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,

3. İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, ihtilaflı konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışması ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebep,

4. Hüküm sonucu ile varsa (Değişik ibare: 5236 - 26.9.2004 / m.14 - Yürürlük m.22) "kanun yolu ve süresi",

5. Kararın verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve tutanak kâtibinin imzaları,

Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
 6  İçtihat    1 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    (Madde son güncelleme Av.Duygu Işık Behrem, 20-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 388 İçtihatları

Davacı, olumlu veya olumsuz bir karar verilmeyen faiz talebi hakkında yeni bir dava açma hak ve imkanına sahip olduğuna göre; önceki hükmün temyizi üzerine başka nedenlerle bozulmasından sonra verilecek yeni kararda ayrı bir dava açmaya gerek kalmaksızın önceki kararda unutulan faize de hükmedilmesi, menfaatler dengesine ve usul ekonomisine uygundur.
(Şerh No: 15331 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-01-2014)

Davacı istemlerinden biri hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş olması, bu istemin zımmen reddedildiği anlamına gelmez.
(Şerh No: 15330 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-01-2014)

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 381/2 maddesi uyarınca kararın tefhimi en az 388.maddede belirtilen hüküm sonucunun duruşmada tutanağa geçirilerek okunması sureti ile olur.Bu durumda gerekçeli kararın,tefhim edilen karar yanlış da olsa buna uygun düzenlenmesi gerekmektedir
(Şerh No: 9840 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 07-02-2011)

Anayasa m.141/3 hükmünde, mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerektiği belirtilmiştir. HUMK m.388/3'te de kararda iki tarafın iddia ve savunmalarının özetlenmesi, ihtilaflı konular hakkında toplanan delillerin anlatılması, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma sebeplerinin belirtilmesi, sabit görülen vakıalardan çıkarılan sonuçların açıklanması ve hukuki sebebin bulunması gerektiği belirtilmektedir. Davanın tarafları, kararın sebebini dayandığı gerekçeden anlayabilecekler; kez...
(Şerh No: 9192 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2010)

Mahkemece olumlu veya olumsuz karara bağlanmamış bir iddia , yeni bir dava konusu yapılabileceğinden; kesin hükmün varlığından söz etme imkanı bulunmamaktadır. Mahkemece bu tip taleplerin karar dışında bırakılmış olması isteğin zımnen reddi anlamına da gelmez. Taraflarca açıkça vazgeçilmeyen bu isteğin yeni bir davada terkar edilmesi mümkündür.
(Şerh No: 6341 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-08-2010)

İmalat hatası bulunan aracın aradan 4-5 yıl geçtikten sonra "0" km. yenisinin bulunması olanaklı olmadığından, infazda güçlük yaratmamak için, davacının seçenekli istemleri arasında aracın değeri de bulunduğuna göre, davacının aracı kullanmakla edindiği yarar da gözetilerek aracın bedeline hükmedilmelidir.
(Şerh No: 835 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 388 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Anayasamız gerekçesiz bir mahkeme kararı olamayacağını öngörmektedir.
Hukuk insanların meramlarını bağırmadan çağırmadan anlatabildikleri üstün değerler sistemidir.Buradaki üstünlüğü sağlayan ise,mahkeme kararlarındaki gerekçedir. Anayasanın 141. ve HUMK.nun 388. maddesi hükümleri, mahkeme kararlarının gerekçeli olmak zorunluluğunu öngörür. Gerekçenin önemi ve mahkeme kararlarında ne şekilde yer alacağı,Yüce Danıştay 12.Dairesinin 1995/20 Sayılı kararında veciz bir ifadeyle vurgulanmıştır.Söz konusu karar metnine, Danıştay internet sitesinde e-Bilgi Bankasından,...
(Şerh No: 2363 - Ekleyen: Av.F.Fikret NİMETİGİL - Tarih : 08-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 388 Değişiklik Önerileri

388. maddesinin son paragrafına aşağıdaki maddenin eklenmesini öneriyorum: Hüküm fıkrasında taraflara yüklenen borcun icra takibine gerek kalmaksızın ifası için hakim, kısa kararı tefhim ederken re'sen bir tevdii mahalli tayin eder. Karar ile borç yüklenen taraf, kısa kararın tefhiminden itibaren en geç üç iş günü içinde tevdii mahalline borcu ifa ederek, ödediği nisbette borçtan kutulur.
(Şerh No: 9382 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 29-12-2010)

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 388 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 388 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03722191 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.