Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Toplumsal Ve Ulusal Bir Sorun Haline Gelen Uyuşturucu Madde Kullanımı Ve Satımı Suçları

Yazan : Orhan Erturan [Yazarla İletişim]
AVUKAT

Makale Özeti
Yakın zaman içersinde de bu acımasız ticarete gençler ve çocuklar da bulaştırılmıştır ki en kötüsü de bu gözükmektedir.Gençler ve çocuklar arasında ki yayılım ise diğer kesimlere göre çok daha süratli bir şekilde olmuştur.
Yazarın Notu
Staj tezi

ÖNSÖZ


Uyuşturucu madde kullanımı ve kişilik bozuklukları dünya tarihi kadar eskidir.İnsanlar tarih boyunca uyuşturucu maddeleri çok çeşitli amaçlar için kullanmasına karşın,insanoğlunun bu maddeleri ticari araç olarak keşvinden sonra seyri değişmiştir.Ticari kazancı zaman içersinde ölçülemeyecek kadar yüksek değerlere ulaştıktan sonra kişiler , guruplar ve hatta devletler birbirleri
İle ve kendi içlerinde mücadeleye başlamışlardır. Yakın zaman içersinde de bu acımasız ticarete gençler ve çocuklar da bulaştırılmıştır ki en kötüsü de bu gözükmektedir.Gençler ve çocuklar arasında ki yayılım ise diğer kesimlere göre çok daha süratli bir şekilde olmuştur.

Kişilik bozuklukları ise ilk bakışta bireysel ve kendi içersinde bir sorun gibi gözükse de, uyuşturucu madde kullanımı ile, toplumu ilgilendiren sosyal kişilik bozukluklarını doğurmaktadır.Kişi ister istemez kullandığı veya ticaretini yaptığı u.maddenin provokasyonunu yapacaktır.U.madde kullanımı genellikle oral alındığından piskoza daha çok yol açmaktadır.

Tüm bu potansiyel suç,suçlu ve anti sosyal yayılıma devletler çeşitli önlem tedbirleri almıştır.Türkiye de uyuşturucu madde kullanımı ve satımı fiillerini suç sayarak bunları yapan kişilere hukuki müeyyideler koymuş ve yasaklamıştır.Ancak kanunlar tek başına bu sorunu tamamiyle engelleyemeyeceğinden tıp hukuk birlikteliği ortaya çıkmıştır.Ben bu tezimle toplumsal ve ulusal bir sorun haline gelen U.madde kullanımı ve satımı suçlarını ve hukuki müeyyidelerini kaleme almaya çalıştım .Avukat Orhan ERTURAN


2005 UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI SATIMI , KİŞİLİK BOZUKLUKLARI , AKIL HASTALIKLARI VE CEZAİ SORUMLULUK
ADLİ TIP

Tıbbın özellikle suç şüphesi bulunan durumlarda yaralamanın ve ölümün nedenlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen dalıdır . Suç konusu fiilin işlenme şekli , süresi ve suç işleme yetisinin bulunup bulunmadığı gb önemli ipuçları araştırılmaktadır .


KİŞİNİN GERÇEĞİ DEĞERLENDİRME YETİSİNDEKİ BOZULMA

1 Düşüncelerde bozulma
2 Algılamada bozulma
3 Davranışlarda bozulma
4 Duygularda bozulma

DÜŞÜNCEDE BOZULMA ( muhakeme bozuklukları )

Hezeyan;realitenin yanlış tefsiridir . Bu bir yanlış inanıştır , yüksek eğitim düzeyinde yaşayan insanlarda suç oranlarında olduğu gibi daha az görülmektedir

GARİP OLMAYAN HEZEYANLAR

İnanış biçimi ve toplumsal yargılara göre değişiklikler gösterir .1 Kötülük ve suça yatkınlık 2 Alınma hezeyanı 3 Büyüklük hezeyanı 4 Kıskançlık hezeyanı 5 Hak arama hezeyanı 5 Suçluluk hezeyanı 6 Somatik hezeyan

Hezeyanların hepsi gerçek dışıdır . Bu belirtilerin her biri AKIL HASTALIĞI NIN belirtikleridir ve cezai ehliyeti ortadan kaldıran yada suç fiilinin sonuçlarında karşılaşılan müeyyidelerde hafifletici neden yada cezai indirim sonucunu doğurmaktadır .1

ALGILARIMIZDA BOZULMA (HALİSÜNASYON)

İdrak bozuklukları ; bir duyu organının ve onun bağlı bulunduğu sinir sisteminin çalışmasındaki azalma veya kayıp .Bunlar işitme ;kimsenin duymadığı sesleri duyduğunu iddia etme , Görme ; kimsenin görmediğini görme Tat alma , koku dokunma gibi çeşitlilik göstermektedir .Bu hastalık günümüzde fazlaca olmasa da suç işleme sonucunu doğurduğu da gözlemlenmiştir .

DAVRANIŞLARDA BOZULMA

Kompleks davranışların birçoğu şahsın içersinde yaşadığı toplumca ve toplumun düzenini sağlayan kanunlarca kabul edilen normlara uymadığı için bir hastalık çerçevesi içine girebilir. B unlara anti-sosyal davranışlar denir .
1 konuşmada bozulma
2 duygularda bozulma ve sonuçlarında meydana gelebilecek suç kapsamlıdır .


ADLİ PSKİYATRİ


Pskiyatrinin ,akli yeterlilik , deliliğin hukuki tanımı , cezai sorumluluk , velayet ve bunun gibi konularda mahkemeye görüş bildiren ve gerek görüldüğünde sanığın ruhsal yapısı hakkında inceleme yaparak ilgili tarafa bilgi veren dalıdır .Pskiyatride ; pisikozlar , nevrozlar ve kişilik bozuklukları ayrımı vardır .

PİSİKOZLAR

Gerçeklikle ilişkinin tamamen kaybolması , normal sosyal işleyişin bozulması ve aşırı kişilik değişmeleriyle tanımlanan organik veya işlevsel kaynaklı ağır bir ruh hastalığıdır .
Sanrı ( delir ,heyezan ) ve/veya varsanılanlarla (halisünasyon) birlikte gerçeği değerlendirmenin kaybı söz konusudur .
Gerçek anlamda hastalıklarını farkında değildirlerdir . Bu nedenle tedavi kabul etmeye bilirler . Kendilerine ve çevrelerine zarar verebilirler ki huku ilgilendiren de budur . Hastanın günlük yaşamı , iş yaşamı , aile yaşamı önemli oranda bozulur . Akıl hastalığı olarak tanımlanan ruhsal bozukluklar bu tanıma girer . En çok 20 30 yaşlarında olur . Örnek olarak şizofreni , sanrısal bozukluk gb ( biyolojik organik ) bir hadisedir sonradan olur .


2PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

Şizofreni (akıl bölünmesi ) , şizofreniform , kısa psikotik bozukluk ( bir günle bir ay arası sürebilir ) , şizoaffektif ( kronik gidişlidir ) , hezeyanlı bozukluk ( üç seyirlidir ) , paylaşılmış psikotik bozukluk ( beyin biyokimyasında bozukluk gözükmektedir ) , madde kullanımına bağlı bozukluk , genel duruma bağlı psikolojik bozukluk , atipik psikoz .

HEZEYANLI BOZUKLUK

Hezeyanlı bozukluk hastalığı görülen kişilerde çok sık suç işleme eyilimi görülmektedir . Bu hastalığın altı yedi çeşidi bulunmaktadır , bunlar ;
-aşırı kıskanma
-kötülük görme
-somatik tipler
-karışık tipler
Hastalık tek bir tip ile de kendini gösterebilir , o zaman yalnız bu alanda bozukluk vardır ve kişi işlenmiş yada işlenmek üzere olan bir suç konusu fiilin şüphelisi konumundaysa bu ayrımın doğru yapılması gerekmektedir . Örneğin kişi kıskanma sonucu karısını öldürmüşse , adli tıp raporunun hezeyanlı bozukluk hastalığının yukarıda saydığım hangi alt tipine girdiği araştırılmalıdır .

PAYLAŞILMIŞ PSİKOTİK BOZUKLUK

Kişinin hezeyanına diğer bazı insanların da iştirak etmesi söz konusudur . Burada araştırılması gereken suçun irade sahibi kişiler tarafından birden çok kişinin suç konusu fiile iştirakı sonucumu katıldıkları yoksa psikotik bozukluğu bulunan birden çok kişinin iştirakı sonucumu gerçekleştirildiğidir . Örneğin kişinin kendini peygamber ilan etmesi ve çevresine toplanan müritleri .

MADDE KULLANIMA BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUK

1 Uyuşturucu başlı başına akıl hastalığı yaratabilir
2 Kişide akıl hastalığı vardır , ancak uyuşturucu ortaya çıkar
3 Kişide akıl hastalığı var ve kişi aynı zamanda uyuşturucu da kullanmaktadır .


3


NEVROZLAR

Bunaltıya (ankisiyere) neden olan yaşam olayları yada intrapisişik çatışmalar temelinde ortaya çıkan ruhsal bozukluklardır . Bu hastalıkta kişinin gerçeği değerlendirme yetisi bozulmamaktadır .Hastalığını farkındadır ,ısdıraplarına çare arar . Genellikle kişinin günlük yaşamı, işi ,aile düzenini psikotik bozukluklar kadar etkilememektedir ,toplumda görülme oranı %20 dir.Örneğin fobi , hastalık hastalığı gibi ruhsal bozukluklar .

ORGANİK

Beyinde yapısal değişikliklere yol açan özel bir neden tarafından çıkarılan ruhsal hastalıklardır . Genellikle bilişsel bozulma , bunama ile birlikte seyreder .
Örneğin aşırı alkol kullanımı sonucu ortaya çıkan ağır bozukluklar , kafa travması sonucu ortaya çıkan bozukluklar .MENTAL RETARDASYON

120
Normal zeka
80
Sınır zeka
70 AZALTILMIŞ CEZA EHLİYETİ
Hafif zeka
50
Orta zeka geriliği
30 CEZA EHLİYETİ ORTADAN KALKAR
Ağır zeka geriliği


4


KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

1-Paranoid Kişilik ( şüphecilik )
Temel semptomu kendi güçlerinden ötürü çevresini suçlama eğilimi olan bir kişilik tipidir . Klinil anlamda son derece sistemli , inatçı , kalıcı zulüm ve görkemlilik kuruntuları ve kuruntulu kıskanç , kuşkuculuk , güvensizlik vb. özelliklerle tanımlanan ve net tutarlı eşliğinde gelişen pisikotik bir rahatsızlıktır .

2-Obsesif Kişilik ( saplantı )
Kişinin ısrarlı , yineliyici , zihninden uzaklaştıramadığı parazit düşüncelerdir . Kişiyi rahatsız eden düşüncelerdir . Örneğin gece yatağa yattıktan sonra kapıyı kitledim mi düşüncesine takılmak ve bunu bir türlü kafasından atamamak .

3-Kaçıngan Kişilik
Aslında çok istedikleri halde başkalarıyla yakınlık kurmaktan korkarlar . Yenilginin getirdiği küçük düşme ve ret edilmenin acısını yaşama korkusu , yakın ilişkilerden ve toplumdan uzak durmalarına neden olur .

4-Bağımlı Kişilik ( aileye eşe bağımlılık )
Bağımlı kişilik olağan günlük kararlarını bile başkalarının tavsiyesi ve desteği olmadan veremez . Hangi işte yada nerede çalışacağı gb konuları tamamiyle başkalarına bırakır .

5-Narsistik Kişilik (aşırı güven )
Başkalarının sürekli hakkını çiğneyen , aşırı kendini beğenen ve herkesten kendini üstün gören , başkalarından sürekli ilgi ve hayranlık duymalarını bekleyen ama başkalarına karşı empati yokluğu gb. Özelliklerle tanımlanan kişilik bozukluğudur .

6-Antisosyal Kişilik (pisikopat-sosyopat)
Toplum inançlarına ve değerlerine ters düşen davranışlarda bulunan kişiler . Süper egosu ve vicdanı gelişmemiş ve bu nedenle ahlaki değerleri bulunmayan , suçluluk ve merhamet duyguları bulunmayan ve kolayca saldırganlaşabilen suç işlemeye eğilimli , anti sosyal davranışlar sergileyen ağır ruh hastalığı bulunan tehlikeli kişilerdir .
5
MANİK DEPRESİNG

İki uçlu duygusal hastalıktır . Kişi tek başına durdurulamaz . manik ; çok konuşan çok öfkelenen , çok para harcayan ve çok sevinen kişiliktir .

MANİK ATAK
Manik atak döneminde kişi kendini çok cesaretli hisseder . Çevresindekilerle en ufak tartışmada kavga çıkartır . Ataklar dönem dönem gelir Bazeb 5 yılda bir olur bazen de mevsimlerle ortaya çıkar . Düzenli bir tedaviyle kişi tamamiyle düzelir . Atak dönemlerinde CEZA EHLİYETİ ortadan kalkar .Ataklar arası dönemde ise CEZAİ EHLİYETİ tamdır .

DEPRESYON

Nedenleriyle ve sonuçlarıyla biyo-psiko-sosyal bir hastalıktır . Bir ümütsizlik karamsarlık yetersizlik kendine güvensizlik çaresizlik değersizlik duygusu önemsiz nedenlerden dolayı suçluluk duyma , uykusuzluk yada aşırı uyuma ,yoğunlaşma yetersizliği , unutkanlık , neşesizlik , halsizlik gibi fiziksel şikayetler , genelde yaşama karşı ilgisizlik aşırı durumlarda ölüm ve intihar düşünceleri vb. ile tanımlanabilir .

PANİKATAK

Panik atağı birkaç dakikada en yüksek düzeye çıkan yoğun korku yada rahatsızlık hissinin , anksiyete duygusunun yaşanmasıdır . Hiç beklenmedik zaman ve yerde ortaya çıkar . Nöbetler 5-10 dakikadan birkaç saate kadar uzayabilir . Kişi nöbet esnalarında CEZAİ EHLİYETİ bulunmamaktadır .

ÇOĞUL KİŞİLİK (HİSSİYATİF BOZUKLUK )

Anksiyete duygularına karşı iki yada daha fazla sayıda bağımsız kişilik sistemi geliştirebilir . Her bir sistem kendine özgü tutarlı kesin bir şekilde belirlenmiş duygu ve düşünce süreçlerinden oluşur . Her bir dönem birkaç dakikadan birkaç yıla kadar değişebilir . Kişilikler birbirlerinden dıramatik bir şekilde ayrılır .
Genellikle bir kişilik diğer kişiliğin varlığından haberdar olmaz ve diğer kişiliğin neler yapmış olduğunu hatırlayamaz .

NOT : Yukarıda belirttiğim kişilik bozuklukları ve akıl hastalıkları kişinin cezai ehliyetini sınırlayıcı yada ortadan kaldıran etkenler olmasına karşın bu hastalıktaki kişilerin devlet tarafından tedavi edilerek topluma kazandırılmaya çalışıldığı aşikardır . Ancak hastalığın varolup olmadığı doğru bir şekilde araştırılmalıdır . 6
AKIL HASTALIĞINDA CEZAİ SORUMLULUK

TCK.m 32/1 : Akıl hastalığı nedeniyle , işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye CEZA VERİLMEZ . Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunur .

TCK.m 32/2 : Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye AZALTILMIŞ CEZA (1/6 DAN FAZLA OLMAMAK ÜZERE İNDİRİLEBİLİR .)

ÖRNEĞİN ; Nevrotik bozukluklar hafif seyirli pisikozlar TCK 32/2 e göre azaltılmış ceza ehliyeti bulunmaktadır .


NEVROTİK BOZUKLUKLARDA CEZAİ SORUMLULUK

Kişi depresyondadır , sinirlidir , gergindir ve buyüzden ufak olaylarda bile çevresindekilerle tartışabilir . Ancak gidip bir bankayı soyamaz .

AZALTILMIŞ CEZAİ EHLİYET
1-Dürtü Bozuklukları : dürtüye bağlı kumar oynama
2-Hırsızlık davranış : kendi evini bile soyabilme hastalığıdır . ,
3-Cinsel sapıklık : röntgen , fetişizim

TCK.m 34/I : Geçici bir yada irade dışı alınan alkol uyuşturucu madde etkisiyle , işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye CEZA VERİLEMEZ .

34/II : İradi olarak alınan uyuşturucu madde yada alkol etkisinde suç işleyen kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz .

TCK.m. 57/1,2,3,4,5,6,7 : Akıl hastalarına ait güvenlik tedbirleridir .


7UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE ( İMAL VE TİCARETİ )


TCK. Md. 188

f 1 : Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler devletin izin ( ruhsat ) verdiği kişi ve kurumlar tarafından tıbbi ve biyolojik deney ve ilaç yapımı amacıyla yetiştirilebilir . Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal ithal veya ihraç eden cezalandırılır .

f 3 : U ve U maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içine satan , satışa arz eden , başkalarına veren , depolayan , nakleden , satın alan , kabul eden , bulunduran kişi cezalandırılır .

f 4 : U ve U maddenin kanunda belirlenen cinslerinden olması halinde f1 deki ceza yarı oranında arttırılır . ( bu maddeler eroin , kokain , morfin ,baz morfin dir )

f 5 : Yukarıdaki suçlar suç işemek için teşkil edilmiş bir örgüt faaliyeti ,çete çerçevesinde işlenirse verilecek ceza yarı oranında arttırılır .

f 7 : U ve U madde etkisi doğurmakla birlikte ; u ve u madde üretiminde kullanılan , ithal ve imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ithal eden , imal eden , satan , satın alan , sevk eden , nakleden , depolayan ve ihraç eden kişi cezalandırılır .

f 8 : Bu maddede tanımlanan suçların ; tabip , diş tabibi eczacı , kimyager , veteriner , sağlık memuru , ebe , hemşire , teknisyen , hasta bakıcı , sağlık hizmeti veren kimyacılıkla veya ecza ticaretiyle uğraşan kişi tarafından işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır .


TCK.md. 189

F 1 : U ve U madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde tüzel kişi hakkında onlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur .8


TCK.md. 190

f 1 : U ve U madde kullanımını kolaylaştırmak için özel yer ve donanım sağlayan , kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan , kullanım konusunda başkalarına bilgi veren kişi cezalandırılır .

f 2 : U ve U maddeyi özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi cezalandırılır .

f 3 : Bu maddede tanımlanan suçları md.188/8 deki sağlık görevlilerinin işlemesi halinde ceza arttırılır .


TCK.md. 191

f 1 : Kullanmak için U ve U madde satın alan , kabul eden veya bulunduran kişi cezalandırılır .

f 2 : U ve U madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmakla birlikte bu maddeleri satın alan , kabul eden veya bulunduran kişi hakkında , serbestlik tedbirine hükmolunur .

f 3 : Tedaviye ve serbestlik tedbirine hükmedilen kişi ; bu süre içersinde kişi U ve U maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir yol gösterir .Gelişimi hakkında 3 er aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir .

f 4 : Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirleri , tedaviden sonraki bir yılda devam eder . Bu süre üç yıldan fazla olmamak şartıyla uzatılabilir .

f 5 : Ceza ancak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılmaması halinde infaz edilir .9

ETKİN PİŞMANLIK


U ve U madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi , resmi makamlar tarafından haber alınmadan ( soruşturma başlamadan ) önce ;
Diğer suç ortaklarını ve bu maddelerin saklandığı ve imal edildiği yerleri merciine haber verirse ,
Verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve bu maddelerin ele geçmesini sağlaması halinde , hakkında cezaya hükmolunmaz .

Kullanmak için bu maddeleri satın alan , kabul eden veya bulunduran kişi resmi makamlar tarafından haber alınmadan ( soruşturma başlamadan önce ) ;
Bu maddeyi kimden nereden ve nezaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını ve bu maddelerin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa , cezaya hükmolunmaz .

Bu suçlar haber alındıktan ( kovuşturma başladıktan ) sonra , gönüllü olarak suçun ortaya çıkmasına fail ve diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza yardımın niteliğine göre ¼ den yarıya kadar indirilir .


AKIL HASTALIĞI
GÖZLEM ALTINA ALINMA-MUAYENE-KEŞİF


Suçun konusu fiilin işlendiği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığı , akıl hastası ise , ne zamandan beri hasta olduğu ve bunun , kişinin davranışları üzerindeki etkilerini sptamak için ;
Uzman hekimin önerisi üzerine Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra , resmi bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına , soruşturma evresinde sulh ceza hakimi , kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir .

Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hakim veya mahkemenin istemi üzerine baro tarafından ( CMK ) bir müdafii görevlendirilir .

Gözlem süresi üç haftayı geçemez . Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa resmi sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde 3 haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebilir . Ancak bunlarda top üç ayı geçemez .

10KAYNAKLAR
- 5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU

- Babaoğlu A : Uyuşturucu ve tarihi. Analiz basım yayım tasarım

- M.Çakıcı dr. : Uyuşturucu madde ve sinir hastalıkları oranları ile TC-KKTC karşılaştırmaları 2000

- Booth M : Haşhaştan eroine ; uyuşturucunun 6000yıllık
öyküsü . Arıkan Ö. Sabah kitapçılık

- Adli Tıp raporları – patolojik raporlar – Yargıtay İçtihatları

- Vb kapsamlı internet araştırmalarımın sunumudur .
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Toplumsal Ve Ulusal Bir Sorun Haline Gelen Uyuşturucu Madde Kullanımı Ve Satımı Suçları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Orhan Erturan'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
09-01-2007 - 17:34
(4183 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
16472
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 5 saat 17 dakika 46 saniye önce.
* Ortalama Günde 3,94 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 25946, Kelime Sayısı : 2690, Boyut : 25,34 Kb.
* 2 kez yazdırıldı.
* 1 kez arkadaşa gönderildi.
* 6 kez indirildi.
* 3 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 455
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06179190 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.