Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Belediye Araç Kullanımları

Yazan : Emrah Şener Alpsoy [Yazarla İletişim]
MÜFETTİŞ

Bu çalışmanın amacı; Kamu İhale Mevzuatı kapsamında kiralanan Belediye hizmet araçlarının kullanım şekillerini, görevlendirme usul ve esaslarını, araçların çalışma usul ve esaslarının değerlendirilmesidir.

Belediyelerin araç kullanım politikası 2 ana şekilde belirginleşmiş ve olgunlaşmıştır. Bunlardan birincisi; Makam veya kişi tahsisli Araç Kullanım Sistemi, ikincisi ise; Araç Havuz Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu iki sistemin de avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

1- Makam veya Kişi Tahsisli Araç Kullanım Sistemi:
Belediyeler kamu ihale mevzuatı çerçevesinde süreli olarak kiraladıkları hizmet araçlarını, Başkanlık Makamı tarafından uygun görülen Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmaları, Müdürler, Koordinatörler, Müdür Yardımcıları, Şefler ve diğer idari personele tahsis etmektedir. Bu araçlar kendisine tahsis edilen kişiler tarafından hiçbir prosedür yada dokümana tabi olmadan kullanılmaktadır. Bu kapsamda Makam veya Kişi Tahsisli Araç Kullanım Sisteminin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmek gerekmektedir.

1.1. Avantajları:

Makam veya Kişi Tahsisli Araç Kullanım Sisteminin avantajlarını kısaca özetlediğimizde;
a. Belediye hizmetlerini hızlandırır ve kolaylaştırır
b. Personelin fiziki gücünden tasarruf edilir.
c. Personele ve vatandaşa zaman kazandırır.
d. Araç tahsis edilen kişiye kurumsal aidiyet duygusunu ve performansını artırır.
e. Şoför personel tasarrufu sağlar.
f. Personelin 7/24 göreve gelme ihtimalini artırır.
g. Bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltır.

1.2. Dezavantajları:

Makam veya Kişi Tahsisli Araç Kullanım Sisteminin dezavantajlarını kısaca özetlediğimizde;
a. Taşıtlar; özel işlerde ve tatil günlerinde kullanılabileceğinden yakıt sarfiyatı artabilecektir.
b. Hizmetlerin toplu olarak yapılmasından ziyade teker teker yapılması yolunu açar. Bunun sonucunda hizmetlerin maliyetleri artarken faydası azalır.
c. Belediye personelleri arasında basamak oluşturur, yeni bir hiyerarşi meydana getirir.
d. Personel ve araçların Müdürlük ve Başkanlık tarafından takibi zorlaşır.
e. Müdürlük iş ve işlemlerinin günler itibariyle yoğunluğu değişkenlik gösterdiğinden, iş yoğunluğu azalan Müdürlükten iş yoğunluğu artan Müdürlüğe araç sevkiyatı yapılamamaktadır.
f. Kiralanan araç sayısı artar.
g. Hesap verme de zorluk yaşanır.

2- Araç Havuz Sistemi:

Belediye kiraladıkları hizmet araçlarının bir kısmını, Başkanlık Makamı tarafından uygun görülen Makamlara diğerlerini ise havuz sistemini yürüten birime tahsis etmektedir. Başkanlık Makamı tarafından tahsisi uygun görülenler, Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve Müdürlerdir. Bu araçlar, Makamlara zimmetli olup, diğer araçlar Ulaşım Hizmetleri Bölümü/ Başşöförlük/ Kademe/ Makine İkmal Bürosu gibi isimlerle anılan birim tarafından yürütülür. Makama tahsis araçlar hariç diğer araçlar birimler tarafından ihtiyaca binaen Görev emri düzenlenerek hizmete çıkar. Mesai/iş bitiminde araçlar Ulaşım Hizmetleri Bölümünün araç parklanma yerine bırakılır. Bu durumun avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

2.1. Avantajları:

Araç Havuz Sisteminin avantajlarını kısaca özetlediğimizde;
a. Yakıt sarfiyatı azalır.
b. Hizmetlerin toplu olarak yapılması sağlanır. Bunun sonucunda hizmetler artarken maliyet düşer.
c. Belediye personelleri arasında eşitlik ve adalet sağlanır. Personel arasında hiyerarşi önlenir.
d. Personel ve araçların Müdürlük ve Başkanlık tarafından takibi kolaylaşır.
e. Müdürlüklere ihtiyacı olan araçlar zamanında teslim edilir. İş yoğunluğuna göre araç tahsisi gerçekleşir.
f. Kiralanan araç sayısı azalır.
g. Hesap verebilirlik artar.
h. Konusunda uzman kişiler işine odaklanır. Araç işleriyle ilgili daha az vakit harcanır.

2.2. Dezavantajları:
Araç Havuz Sisteminin dezavantajlarını kısaca özetlediğimizde;
a. Belediye hizmetlerini yavaşlatır ve zorlaştırır.
b. Personel fiziksel olarak daha çok yorulur.
c. Personele ve vatandaşa zaman kaybettirir.
d. Kendisine araç tahsis edilen kişiden aracın alınarak havuz sistemine dönülmesi bahse konu personelin performansını azaltır.
e. Şoför personele ihtiyaç duyulur.
f. Personelin acil durumlarda gelme ihtimalini azaltır.
g. Bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği artırır.
h. Araçlar zimmetli olmadığından hor ve bakımsız kullanılabilir.

Belediyelerin araç kiralamalarında, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve hesap verilebilir bir şekilde kullanımını sağlamak birinci amaç olmalıdır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi içinde kiralanan araçların optimum planlama ve tahsisleme işlemi yapılarak kullanılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, araçların planlanması ve makamlara özgüleyerek etkili bir sistem kurmak için bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. İlçenin yoğun nüfuslu olması, trafiğin pik saatlerde tavan yapması, belediye binasının şehir merkezinde olması, otoparklara uzaklığı ve yolların kıtlığı, Müdürlük iş ve işlem yoğunluğunun mevsimsel farklılıklar göstermesi, belediyenin alışagelmiş teamülleri gibi hususlar özellikle göz önünde bulundurularak sistemin kurgulanması daha doğru sonuçlar verecektir. Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde, yukarıda bahsi geçen belediyelerin araç kullanım sistemlerinden farklı olarak yeni bir sistem kurgulanması gerektiği yönünde kanaat hasıl olmuştur. Bu kapsamda Vale Sistemi ile yeni bir modellemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu modelleme aşağıda sunulmuştur.

Belediyelerin araç kullanım politikası 2 ana şekilde belirginleşmiş ve olgunlaşmıştır. Bunlardan birincisi; Makam veya kişi tahsisli Araç Kullanım Sistemi, ikincisi ise; Araç Havuz Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu iki sistemin de avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

1- Makam veya Kişi Tahsisli Araç Kullanım Sistemi:
Belediyeler kamu ihale mevzuatı çerçevesinde süreli olarak kiraladıkları hizmet araçlarını, Başkanlık Makamı tarafından uygun görülen Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmaları, Müdürler, Koordinatörler, Müdür Yardımcıları, Şefler ve diğer idari personele tahsis etmektedir. Bu araçlar kendisine tahsis edilen kişiler tarafından hiçbir prosedür yada dokümana tabi olmadan kullanılmaktadır. Bu kapsamda Makam veya Kişi Tahsisli Araç Kullanım Sisteminin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmek gerekmektedir.

1.1. Avantajları:

Makam veya Kişi Tahsisli Araç Kullanım Sisteminin avantajlarını kısaca özetlediğimizde;
a. Belediye hizmetlerini hızlandırır ve kolaylaştırır
b. Personelin fiziki gücünden tasarruf edilir.
c. Personele ve vatandaşa zaman kazandırır.
d. Araç tahsis edilen kişiye kurumsal aidiyet duygusunu ve performansını artırır.
e. Şoför personel tasarrufu sağlar.
f. Personelin 7/24 göreve gelme ihtimalini artırır.
g. Bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltır.

1.2. Dezavantajları:

Makam veya Kişi Tahsisli Araç Kullanım Sisteminin dezavantajlarını kısaca özetlediğimizde;
a. Taşıtlar; özel işlerde ve tatil günlerinde kullanılabileceğinden yakıt sarfiyatı artabilecektir.
b. Hizmetlerin toplu olarak yapılmasından ziyade teker teker yapılması yolunu açar. Bunun sonucunda hizmetlerin maliyetleri artarken faydası azalır.
c. Belediye personelleri arasında basamak oluşturur, yeni bir hiyerarşi meydana getirir.
d. Personel ve araçların Müdürlük ve Başkanlık tarafından takibi zorlaşır.
e. Müdürlük iş ve işlemlerinin günler itibariyle yoğunluğu değişkenlik gösterdiğinden, iş yoğunluğu azalan Müdürlükten iş yoğunluğu artan Müdürlüğe araç sevkiyatı yapılamamaktadır.
f. Kiralanan araç sayısı artar.
g. Hesap verme de zorluk yaşanır.

2- Araç Havuz Sistemi:

Belediye kiraladıkları hizmet araçlarının bir kısmını, Başkanlık Makamı tarafından uygun görülen Makamlara diğerlerini ise havuz sistemini yürüten birime tahsis etmektedir. Başkanlık Makamı tarafından tahsisi uygun görülenler, Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve Müdürlerdir. Bu araçlar, Makamlara zimmetli olup, diğer araçlar Ulaşım Hizmetleri Bölümü/ Başşöförlük/ Kademe/ Makine İkmal Bürosu gibi isimlerle anılan birim tarafından yürütülür. Makama tahsis araçlar hariç diğer araçlar birimler tarafından ihtiyaca binaen Görev emri düzenlenerek hizmete çıkar. Mesai/iş bitiminde araçlar Ulaşım Hizmetleri Bölümünün araç parklanma yerine bırakılır. Bu durumun avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

2.1. Avantajları:

Araç Havuz Sisteminin avantajlarını kısaca özetlediğimizde;
a. Yakıt sarfiyatı azalır.
b. Hizmetlerin toplu olarak yapılması sağlanır. Bunun sonucunda hizmetler artarken maliyet düşer.
c. Belediye personelleri arasında eşitlik ve adalet sağlanır. Personel arasında hiyerarşi önlenir.
d. Personel ve araçların Müdürlük ve Başkanlık tarafından takibi kolaylaşır.
e. Müdürlüklere ihtiyacı olan araçlar zamanında teslim edilir. İş yoğunluğuna göre araç tahsisi gerçekleşir.
f. Kiralanan araç sayısı azalır.
g. Hesap verebilirlik artar.
h. Konusunda uzman kişiler işine odaklanır. Araç işleriyle ilgili daha az vakit harcanır.

2.2. Dezavantajları:
Araç Havuz Sisteminin dezavantajlarını kısaca özetlediğimizde;
a. Belediye hizmetlerini yavaşlatır ve zorlaştırır.
b. Personel fiziksel olarak daha çok yorulur.
c. Personele ve vatandaşa zaman kaybettirir.
d. Kendisine araç tahsis edilen kişiden aracın alınarak havuz sistemine dönülmesi bahse konu personelin performansını azaltır.
e. Şoför personele ihtiyaç duyulur.
f. Personelin acil durumlarda gelme ihtimalini azaltır.
g. Bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği artırır.
h. Araçlar zimmetli olmadığından hor ve bakımsız kullanılabilir.

Belediyelerin araç kiralamalarında, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve hesap verilebilir bir şekilde kullanımını sağlamak birinci amaç olmalıdır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi içinde kiralanan araçların optimum planlama ve tahsisleme işlemi yapılarak kullanılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, araçların planlanması ve makamlara özgüleyerek etkili bir sistem kurmak için bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. İlçenin yoğun nüfuslu olması, trafiğin pik saatlerde tavan yapması, belediye binasının şehir merkezinde olması, otoparklara uzaklığı ve yolların kıtlığı, Müdürlük iş ve işlem yoğunluğunun mevsimsel farklılıklar göstermesi, belediyenin alışagelmiş teamülleri gibi hususlar özellikle göz önünde bulundurularak sistemin kurgulanması daha doğru sonuçlar verecektir. Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde, yukarıda bahsi geçen belediyelerin araç kullanım sistemlerinden farklı olarak yeni bir sistem kurgulanması gerektiği yönünde kanaat hasıl olmuştur. Bu kapsamda Vale Sistemi ile yeni bir modellemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu modelleme aşağıda sunulmuştur.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Belediye Araç Kullanımları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Emrah Şener Alpsoy'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
01-06-2017 - 13:26
(1247 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 8 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 8 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
3801
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 5 saat 48 dakika 36 saniye önce.
* Ortalama Günde 3,05 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 11122, Kelime Sayısı : 1740, Boyut : 10,86 Kb.
* 5 kez yazdırıldı.
* 5 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1973
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03118300 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.