Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Stajyer Avukatlar Memnuniyet Anketi

Yazan : Ömer Faruk Okumuş [Yazarla İletişim]
Stajyer Avukat

Makale Özeti
Stajyer avukatların stajyerlik, baro ve staj eğitimi hakkındaki fikirlerini ortaya koymayı hedefleyen bir anket çalışması.
Yazarın Notu
Anket sonuçlarını içeren raporumuzun İstanbul Barosu Dergisi'nde yayınlanması talebimiz çeşitli nedenlerle kabul edilmemiştir.

Stajyer Avukatlar Memnuniyet Anketi

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nin 2010/5 eğitim dönemi derslerine devam ederken stajyerler olarak hep aynı sorunları dile getirdiğimizi, fakat bu sorunları yetkililere duyurmakta güçlük çektiğimizi gözlemlemiş; bu amaçla mizahın gücünü arkama alarak aşağıda sonuçlarını sizlerle paylaştığım anketi hazırlamıştım. Maksat biraz düşündürmek, biraz da gülümsetmek… Amatör bir çabanın ürünü olan bu anket bilimsel nitelik taşımıyor olsa da stajyer avukatların stajyerlik, baro ve staj eğitimi hakkındaki fikirlerini ortaya koyması açısından dikkate değer olduğu düşüncesindeyim.

Anketimize doksan arkadaşımız katılmış olup, sayı az gibi görünse de cevapların belli seçenekler üzerinde toplanmış olması genel bakış açısını ortaya koymaktadır.

Anketimizin ilk sorusu cinsiyet dağılımına ilişkindi ve bayan arkadaşların ezici üstünlüğü bizi şaşırttı. Ankete 66 kadın, 23 erkek katılırken; bir kişi de cinsiyetini “diğer” şeklinde tanımlamayı uygun bulmuştu.
İkinci soruda üniversite alt yapısını sormuştuk ve katılımcıların 49’unun devlet üniversitesi, 39’unun ise vakıf üniversitesi mezunu olduğunu öğrendik. Merak ettiğimiz diğer bir husus katılımcıların mesleki hedefi idi. “Meslek olarak “öncelikli” hedefiniz nedir?” sorumuza 70 kişi avukatlık, 10 kişi hakim-savcılık, 3 kişi noterlik ve 6 kişi “diğer” şeklinde cevap verdi. Tahmin edeceğiniz gibi “diğer” ifadesinden kastımız akademik kariyer, memuriyet vb. mesleklerdi.
Katılımcıları daha yakından tanıyabilmek için bu kez de “Bir hukuk bürosunda fiilen çalışıyor musunuz?” sorusunu sorduk ve alttaki seçeneklerden birini tercih etmelerini istedik:

□ Evet, hem de eşek gibi. Bir elimde çanta, diğer elimde aylık akbil; o adliye senin bu adliye benim koşturuyorum.
□ Naylon staj yapıyorum, yan gelip yatıyorum
□ Yüksek lisans yapıyorum, belki lazım olur diye stajımı da sürdürüyorum.
□ Çalışmıyor, elbet bir gün yapılacağına inandığım hakimlik sınavına hazırlanıyorum.

69 kişi ilk seçeneği işaretlerken, 4 kişi naylon staj yaptığını itiraf etti, 5 kişi önceliğinin yüksek lisans olduğunu söylerken 4 kişi çalışmadığını ifade etti. Şunu da belirtmeliyiz ki kalan 8 kişinin 6’sı hiçbir seçeneği işaretlemezken, 2 katılımcı sorunun altına “muhalefet şerhi” düşerek bir hukuk bürosunda çalıştıklarını, mutlu olduklarını yazmış ve neden bütün şıkların “olumsuz” olduğunu sormuşlar. Buna cevap vermiyor, soruyu stajyer çalıştıran üstatlarımızın cevaplamasını bekliyoruz. Neden 90 kişiden 69’u “öncelikli tercihi” olan bir mesleği yerine getirmeyi eşek gibi çalışmak olarak niteler? Sorunun kaynağı meslek mi, yoksa meslektaşlar mı?

Üstatlar bunu düşünedursun, biz beşinci soruyu ve verilen cevapları değerlendirelim:

5. SEM’in açılımı sizce nedir?
44 kişi “Staj Eğitim Merkezi”,
39 kişi “Staj Eziyet Merkezi”,
5 kişi “Bana “açılım” demeyin, kusabilirim” seçeneğini işaretledi,
2 kişi de bu soruyu yanıtsız bıraktı. Görülüyor ki staj eğitim dersleri bir kısım stajyerler tarafından eziyet olarak görülürken, çoğunluk derslerin varlığından şikayetçi değil.

Bir sonraki sorumuzda baro binalarının, hukuk bürolarının duvarlarını süsleyen; internetteki hukuk sitelerinin karşılama mesajı olarak kullanmaktan zevk aldığı, Molierac’ın sözünü irdeledik:
6. “Molierac’in meşhur sözünü günümüze uyarlayıp “Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar çünkü stajyerleri vardı.” desek nasıl olurdu?”
66 kişi “Cuk diye otururdu” derken,
19 kişi empati yapmayı tercih ederek “Biraz abartılmış olurdu” demiş.
1 kişi, evet yalnızca 1 arkadaşımız “Avukatlara saygısızlık olurdu” seçeneğini işaretlemiş ve altına da “Çok çalıştırılsak da her şey bizim için. Fazla eleştirel olmayalım” diye not düşmüş. 4 arkadaşımız da bu soruyu cevaplamamış. O bir arkadaşımızın fikrine saygı duyuyor, 66 kişinin ilk seçenekte birleşmesinin takdirini sizlere bırakıyoruz.

7. Staj eğitim derslerinin sizin için anlamı nedir?
26 kişi “İstanbul’un diğer ucundan işi gücü bırakıp, üç vesait kullanarak geldiğim, sonra da hayat hikayesi dinlediğim organize zaman kaybıdır!” diye cevap vermiş. Tercih sayısına göre diğer cevaplar ise şöyle:
22 kişi “Avukatlık mesleğine yıllarını vermiş üstatların, tecrübelerini stajyerlerle paylaştığı, faydalı bir mesleki eğitim programıdır.”,
14 kişi “Yoğun iş temposunun üzerine sote bir yer bulup uyumanın kaçınılmaz olduğu yerdir.”,
12 kişi “Arka sıralarda oturup kitap okunası, bulmaca çözülesi yerdir.”,
8 kişi “Okul arkadaşlarımla hasret giderdiğim, öğrencilik günlerime döndüğüm yerdir.”,
6 kişi “Dersleri Ada Cafe’den telekonferans yoluyla takip ettiğim yerdir. Yoklama alınırken telefonla haber veriyorlar ” demiş.
Bu soruyu da iki arkadaşımız cevapsız bırakmış.

8. Hukuk bürolarında uygulanan hiyerarşi düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Bu soruyla amaçlanan, stajyer avukatların çalıştıkları büroda kendilerini hangi konumda gördüğü, ne gibi bir muameleyle karşılaştıkları idi. Cevaplar şöyle:
55 kişi “avukat > stajyer avukat > takip elemanı > sekreter” şeklindeki sıralamayı;
19 kişi “avukat > takip elemanı > sekreter > stajyer avukat” şeklindeki sıralamayı;
12 kişi “avukat > takip elemanı > stajyer avukat > sekreter” şeklindeki sıralamayı işaretlemiş, 4 kişi bu soruyu yanıtlamamış.

9. Baro pulunun fiyatının 4 ya da 5 lira gibi bir “doğal sayı” değil de rasyonel sayılar kümesinden özenle seçilmiş 4,13 TL olmasının sebebi sizce nedir?
Bu soruda yalnız stajyerler için değil, avukatlar için de bir muamma olan baro pulunun fiyatı konusundaki görüşleri öğrenmeyi amaçladık:
28 kişi “Baro pulunun perakende yerine toptan alınmasını teşvik edip “usul ekonomisi” sağlamak.”,
27 kişi “Baro odasında çalışan görevlilerin 5 TL’nin üstünü vermek için çırpınışlarını gösterip baronun para konusundaki hassasiyetini ortaya koymak.”,
20 kişi “Bu fiyatı belirlemek için çok düşündük” izlenimi uyandırmak.”,
3 kişi “Pi sayısına (3,14) misilleme yapmak.”, 1 kişi de “Türk Lirası’na değer kazandırmak..” şeklinde görüş bildirirken 11 kişi bu soruyu yanıtlamamayı tercih etmiş.

10. Baro pulundan sağladığı “yıllık cirosuyla” İstanPul Barosu diye anılması mümkün baromuzun, elde ettiği bu geliri stajyer avukatlar için kullandığını düşünüyor musunuz?
45 kişi “Pek sanmıyorum. Bizi ücretsiz kitaplarla, dergilerle avuttuklarını düşünüyorum.”;
23 kişi “Önemli olan benim değil, baro yönetiminin bunu düşünüyor olması diye düşünüyorum.”;
10 kişi “Bana yol, su, elektrik olarak geri dönüyor. Baro odalarında az su içmedim. SEM’de içtiğim kahveler de cabası…” derken yalnızca 9 kişi “Baronun, imkanları nispetinde avukatlara olduğu kadar stajyerlere de hizmet sunduğunu düşünüyorum.” cevabını işaretlemiş, 3 kişi de soruyu cevapsız bırakmış. Görünüşe göre stajyerler barodan daha fazla hizmet bekliyor…

11. Stajyer avukatların sosyal güvenlik hakları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Fazla söze gerek yok. Bu soruda yıllardır çözüm bulunamamış bir konuya, stajyer avukatların sosyal güvenlik haklarına dikkat çekmeyi amaçladık. İşte sonuçlar:
55 kişi “Öyle bir şey var da benim mi haberim yok?” diye kinaye yaparken;
29 kişi “Baromuz ülke sorunlarıyla olduğu kadar avukatların sorunlarıyla da ilgilendiği zaman gerçek olacağını düşünüyorum.” şeklinde sitem ediyor.
2 kişi “Mevcut düzenlemeyi yeterli buluyorum.” seçeneğini tercih ederken 4 kişi soruyu boş bırakmış.

12. Stajyer avukat olan bir arkadaşınız bankadan kredi almak istese kefil olur musunuz?
Bu soruda da bir yıl süren stajı boyunca ücret alması yasak olan, gelir getiren başka bir iş yapması da yasak olan stajyer avukatların ekonomik durumlarının nasıl olduğunu gözler önüne sermeye çalıştık:
70 kişi “Hiçbir banka stajyer avukata kredi vermez; hasbelkader verecek olsa, başka bir stajyer avukatı kefil olarak kabul etmez.” cevabında hemfikir olurken;
9 kişi “Bana da kefil olacak birini bulabilirsem olurum.” seçeneğini işaretlemiş;
6 kişi “Olurum ama olduğum gün yurtdışına çıkış işlemlerimi başlatırım.” derken;
1 kişi “Her halükarda kefil olurum.” diyerek kendini ateşe atmaktan çekinmemiş. 4 kişi de bu soruya yanıt vermemiş.

13. İstanbul Barosu’nun, bu anketi sonuçlarıyla birlikte Baro Dergisi’nde yayınlayacak kadar demokratik olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu soruyu sorarak, baromuzun stajyer avukatlar nezdindeki imajını görmek ve göstermeyi hedefledik. Yanıtlar şöyleydi:
35 kişi “Emin değilim.”,
29 kişi “Yayınlanacağını sanmıyorum.”,
15 kişi “Yayınlanacağından hiç şüphem yok.”,
9 kişi “Hiç denemesen daha iyi olur diye düşünüyorum.” şeklinde cevap vermiş. 2 kişi bu konuda fikir beyan etmemiş.

Sonuç
Konfüçyus’un meşhur sözüdür: Karanlığa küfür edeceğine bir mum yak! Bu anketin amacı stajyer avukatların çalışma şartları, sosyal olanaklarının iyileştirilmesi konusunda bir şeyler yapmak, oturup karanlığa seyirci kalmaktansa bir mum yakmaktı. Sürç-ü lisan ettiysek affola diyor, benzer çalışmaları daha yetkin ellerden bekliyoruz.


Stj. Av. Ömer Faruk OKUMUŞ
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Stajyer Avukatlar Memnuniyet Anketi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Ömer Faruk Okumuş'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
22-08-2010 - 13:08
(3840 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 8 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 7 okuyucu (88%) makaleyi yararlı bulurken, 1 okuyucu (12%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
6370
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 22 saat 43 dakika 34 saniye önce.
* Ortalama Günde 1,66 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 8936, Kelime Sayısı : 1125, Boyut : 8,73 Kb.
* 3 kez yazdırıldı.
* 5 kez indirildi.
* 4 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1236
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03205490 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.