Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HUMK-HMK, İİK, CMK ve İYUK parasal sınırları

THS Mesleki Hukuk Rehberi
Başlıklar
Usul Kanunlarında (HUMK-HMK, İİK, CMK ve İYUK) Parasal Sınırlar

I- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

a) Sulh/Asliye Hukuk Görev Sınırı (HUMK m.8/I) :
1996 - 100,00 YTL
1998 - 200,00 YTL
2000 - 400,00 YTL
2005 - 5.000,00 YTL
2006 - 5.490,00 YTL
2007 - 5.910,00 YTL
2008 - 6.330,00 YTL
2009 - 7.080,00 TL
2010 - 7.230,00 TL
2011- 7.780,00 TL (01.01.2011-30.09.2011)

01.10.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK ile göreve ilişkin parasal sınır uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Senetle İspat Sınırı (HUMK m.288) :
1996 - 10,00 YTL
1998 - 20,00 YTL
2000 - 40,00 YTL
2005 - 400,00 YTL
2006 - 430,00 YTL
2007 - 460,00 YTL
2008 - 490,00 YTL
2009 - 540,00 TL
2010 - 550,00 TL2011 - 590,00 TL
01.10.2011'den itibaren - 2.500,00 TL (HMK/m.200)



c) Temyiz Sınırı(*) : (HUMK m.427)
1996 - 10,00 YTL
1998 - 20,00 YTL
2000 - 40,00 YTL
2005 - 1000,00 YTL
2006 - 1090,00 YTL
2007 - 1.170,00 YTL
2008 - 1.250,00 YTL
2009 - 1.400,00 TL
2010 - 1.430,00 TL
2011 - 1.540,00 TL

2012 - 1.690,00 TL
2013 - 1.820,00 TL
2014 - 1.890,00 TL
2015 - 2.080,00 TL
2016 - 2.190,00 TL


d) Temyizde Duruşma Sınırı : (HUMK m.438)
1996 - 200,00 YTL
1998 - 400,00 YTL
2000 - 800,00 YTL
2005 - 10.000.00 YTL
2006 - 10.980.00 YTL
2007 - 11.830,00 YTL
2008 - 12.680,00 YTL
2009 - 14.200,00 TL
2010 - 14.510,00 TL
2011 - 15.620,00 TL
2012 - 17.220,00 TL
2013 - 18.560,00 TL
2014 - 19.280,00 TL
2015 - 21.220,00 TL
2016 - 22.400,00 TL



e) Karar Düzeltme Sınırı : (HUMK m.440)
1996 - 150,00 YTL
1998 - 300,00 YTL
2000 - 600,00 YTL
2005 - 6.000,00 YTL
2006 - 6.580,00 YTL
2007 - 7.090,00 YTL
2008 - 7.600,00 YTL
2009 - 8.510,00 TL
2010 - 8.690,00 TL
2011 - 9.350,00 TL

2012 - 10.300,00 TL
2013 - 11.100,00 TL
2014 - 11.530,00 TL
2015 - 12.690,00 TL
2016 - 13.390,00 TL

(*) Nafaka Davalarında Kesinlik Sınırı 1 yıllık nafaka bedeli üzerinden hesaplanır.

II- İcra ve İflas Kanunu

a) İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz) Sınırı : (İİK m.363)
2003 öncesi 100,00 YTL
2003 - 2.000,00 YTL (4949 sayılı ve 30.07.2003 yürürlük tarihli yasa ile)
2004 - 2.570,00 YTL
2005 - 2.850,00 YTL
2006 - 3.120,00 YTL
2007 - 3.360,00 YTL
2008 - 3.600,00 YTL
2009 - 4.030,00 TL
2010 - 4.110,00 TL
2011 - 4.420,00 TL
2012 - 4.870,00 TL
2013 - 5.240,00 TL
2014 - 5.440,00 TL
2015 - 5.980,00 TL
2016 - 6.310,00 TL

III- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

(Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçip de 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olana kadar aşağıdaki madde uygulanır)

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

MADDE 305 - (Değişik: 2789 - 21.01.1983) Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı (Değişik ibare: 5218 - 14.7.2004 / m.1/C-3) "cezalara" ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi olmaksızın Yargıtayca re'sen tetkik olunur.
1. (İPTAL EDİLEN BENT RGT: 07.10.2009 RG NO: 27369 ANY. MAH. 23.07.2009 T. 2006/65 E. 2009/114 K.) (YÜR. TAR.: 07.10.2010)
2. (Değişik: 3842 - 18.11.1992) Yukarı sınırı (Değişik ibare: 5219 - 14.7.2004 / m.3/B) "onmilyar" lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri,
3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler,
Temyiz olunamaz.
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri dairesinde Yargıtaya başvurulabilir.


5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adli para cezasına mahkûmiyet hükümlerine karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

IV- İdari Yargılama Usul Kanunu

a) Tam yargı davalarında duruşma talep etme sınırı: 31.000,00 TL‘yi aşan
b) Vergi davalarında duruşma talep etme sınırı : 31.000,00 TL‘yi aşan
(Mahkemece re’sen duruşma yapılmasına karar verilirken sınıra bakılmaz.)

c) Tek Hakimle Görülecek Davalar: 31.000,00 TL‘yi aşmayan
(Bu Kararlara Karşı Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Yoluna Başvurulabilir.)
d) Kurul Halinde Görülecek Davalar: 31.000,00 TL ve üzeri
(Bu Kararlara Karşı Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulabilir.)
Kural Olarak Temyiz'e tabi olan tüm kararlar için Karar Düzeltme Yolu açıktır.

(!) Not : Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak görevli bulunduğu davalar için 2575, 2576, 2577 sayılı yasaların ilgili maddeleri detaylı olarak incelenmelidir. Yukarıdaki Rakamlar yalnızca Yeniden Değerleme Oranı Uygulanarak bulunan kanuni parasal sınırı ifade eder.

Parasal Sınırın Yıllara Göre Değişimi :
2000 - 1.000,00 YTL
2001 - 1.560,00 YTL
2002 - 2.380,00 YTL
2003 - 3.780,00 YTL
2004 - 4.850,00 YTL
2005 - 5.390,00 YTL
2006 - 5.910,00 YTL
2007 - 6.370,00 YTL
2008 - 6.820,00 YTL
2009 - 7.630,00 TL

2010 - 7.790,00 TL
2011- 8.380,00 TL
2012 - 9.230,00 TL(01.01.2012 - 01.07.2012)
2012- 25.000,00 TL (6352 SK. ile yapılan değişiklik Yür. 02.07.2012)
2013 - 26.950,00 TL
2014 - 28.000,00 TL

2015 - 30.000,00 TL
2016 - 31.000,00 TL
367082 okuyucu tarafından okundu.

Site yararlanma sözleşmemizin 1. maddesinde belirtilen "Türk Hukuk Sitesi içinde yer alan tüm bilgi ve dökümanlar amatör amaçlarla ve Türk Hukukçularına yararlı olması gayesiyle hazırlanmıştır. Her ne kadar bu sitenin gerek güncellenmesi gerek her türlü hazırlığı aşamasında son derece itina ve dikkat gösterilmekte ise de, Site içinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ve Site'den verilen linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez." uyarımız bu sayfa için de aynen geçerlidir. Lütfen bu sayfada yer alan hiçbir bilgiyi doğruluğunu bizzat teyid etmeden kullanmayınız.

THS Sunucusu bu sayfayı 0,13159990 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.