Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6331 S.lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Son Eklenen Şerhler

6331 S.lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Orman iş kazası- Aynı zamanda orman kooperatifi üyesi de olan kazazedenin çalışma sırasında geçirdiği kaza iş kazası değildir. Orman idaresi ile kooperatif arasındaki sözleşme iş sözleşmesi değil istisna sözleşmesidir.
(Şerh No: 17197 - Ekleyen: Av.Suat TOK - Tarih : 27-09-2022 12:49)

Dava, sigortalının görevlendirildiği arazideki elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesi akabinde, işyerine dönerken rahatsızlanması üzerine, hastaneye götürüldüğünde geçirdiği kalp krizi sonucu vefatı sebebiyle; müteveffanın eşi ve çocukları tarafından işverene karşı açılan tazminat davasıdır. Türk Hukuk Sistemi'ne göre; özel bir düzenleme söz konusu olmadıkça; asıl olan kusur sorumluluğudur. İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminattan işverenin sorumlu tutulabilmesi için de olayın i...
(Şerh No: 14995 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-09-2013 17:17)

 Türkçe  [İşSağlığıK 15] (1) İşveren; a) Çalışanların işyerinde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik risklerini göz önüne alarak sağlık gözetimine bağlı tutulmalarını sağlar. b) Aşağıdaki durumlarda çalışanların sağlık yoklamalarının yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı ya da sağlık nedeniyle yinelenen işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde istemeleri durumunda, 4) İş sürerken, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık yazanağı olmadan işe başlatılamaz. (3) Bu yasa kapsamında alınması gereken sağlık yazanakları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde ya da hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Sağlık belgelerine ileri sürülecek karşı çıkmalar Sağlık Bakanlığınca belirlenen yargıcı hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. (4) Sağlık gözetiminden doğan ödemeler ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek ödemeler işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. (5) Sağlık yoklaması yaptırılan çalışanın özel yaşamı ve onurunun korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
(Şerh No: 14191 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 28-12-2012 12:03)

 Türkçe  [İşSağlığıK GEÇİCİ MADDE 1] 1) Diğer yasal düzenlemelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı yasaya yapılan göndermeler bu yasaya yapılmış sayılır.
(Şerh No: 14193 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 26-12-2012 19:46)

 Türkçe  [İşSağlığıK 39] (1)Bu yasanın gereklerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(Şerh No: 14192 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 26-12-2012 19:45)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02727890 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.