Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6331 S.lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 15 Türkçeleştirme Önerisi

İşSağlığıK MADDE 15 Mevcut Metin
Sağlık gözetimi
(1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare: 6552 - 10.9.2014 / m.17) “işlerde” çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) (Değişik 1.cümle: 6552 - 10.9.2014 / m.17) “Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir." Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
İşSağlığıK MADDE 15 Türkçeleştirme Önerisi
Sağlık Gözetimi
(1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik risklerini göz önüne alarak sağlık gözetimine bağlı tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki durumlarda çalışanların sağlık yoklamalarının yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde,

2) İş değişikliğinde,

3) İş kazası, meslek hastalığı ya da sağlık nedeniyle yinelenen işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde istemeleri durumunda,

4) İş sürerken, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık yazanağı olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu yasa kapsamında alınması gereken sağlık yazanakları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde ya da hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Sağlık belgelerine ileri sürülecek karşı çıkmalar Sağlık Bakanlığınca belirlenen yargıcı hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan ödemeler ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek ödemeler işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık yoklaması yaptırılan çalışanın özel yaşamı ve onurunun korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
Ekleyen Üyemizin Notu :


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Zeliha İlknur DENİZER
Site Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 28-12-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02296996 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.