Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Esas: 2007/7627; Karar: 2008/558 İçtihat

Üyemizin Özeti
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 492 S.K. da sayılan ve harçtan müstesna kılınan İdarelerden değildir.
(Karar Tarihi : 31.01.2008)
"Mahkemece 5018 sayılı Kanunla davalı idarenin genel bütçeye dahil idareye dönüştürüldüğü belirtilerek harç alınmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı Büyükşehir Belediye Başkanlığı olup, genel bütçeye dahil idarelerden değildir. Bu durum gözden kaçırılarak, harç alınmasına yer olmadığına karar verilmesi doğru olmamıştır. Harç alınmaması kamu düzenini ilgilendirdiğinden, kararın bu nedenle bozulması gerekirse de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HUMK.nun 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

...kararın hüküm fıkrası üçüncü paragrafında yer alan "5018 sayılı Kanun ile davalı idare genel bütçeye dahil idareye dönüştürüldüğünden Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi uyarınca davalıdan harç alınmasına yer olmadığına, peşin alınan 1.667,87 YTL harcın isteği halinde davacıya iadesine" kelimelerinin karardan çıkarılmasına, yerine "Alınması gereken 669,80 YTL karar harcının davacı tarafça yatırılan peşin harçtan düşülerek, fazlasının davacıya iadesine" kelimelerinin yazılmasına, hüküm fıkrası dördüncü bendinde yer alan "312,05" rakamının karardan çıkarılmasına, yerine "981,92" rakamının yazılmasına (karar harcı eklenerek bulunan miktar) kararın değiştirilmiş bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı 669,80 YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 31.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi."
Üye Notu : İşbu kararın özeti tarafımızca yazılmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Harçlar Kanunu MADDE 13 :Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır :

a) (Değişik: 2430 - 20.3.1981) Değeri (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-a - Yürürlük m.45/11) "50 Yeni Türk Lirasını" geçmeyen dava ve takipler, (Ticari senetlere ait takipler hariç)

b) Vasi tayini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin istinkâfına ait kararlar,

c) (Değişik: 2366 - 20.12.1980) Ayda (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-a - Yürürlük m.45/11) "100 Yeni Türk Lirasını" geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, "Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır."

d) İcra ve İflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler,

e) Ticaret sicilinde re'sen yapılan düzeltmeler,

f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri,

g) İcra ve İflâs Kanununun 270'nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,

h) Yetkili makamların istiyecekleri ilâm ve sair evrak suretleri,

i) Kamu adına C.savcıları tarafından hukuk mahkemelerine açılan davalar,

j) (Ek: 2588 - 21.1.1982) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri,

(Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 12-12-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02498889 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.