Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HarçlarK. MADDE 13

     
 
492 S.lı Harçlar Kanunu MADDE 13
İKİNCİ BÖLÜM

İstisna ve Muaflıklar

HARÇTAN MÜSTESNA İŞLEMLER :
Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır :

a) (Değişik: 2430 - 20.3.1981) Değeri (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-a - Yürürlük m.45/11) "50 Yeni Türk Lirasını" geçmeyen dava ve takipler, (Ticari senetlere ait takipler hariç)

b) Vasi tayini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin istinkâfına ait kararlar,

c) (Değişik: 2366 - 20.12.1980) Ayda (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-a - Yürürlük m.45/11) "100 Yeni Türk Lirasını" geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, "Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır."

d) İcra ve İflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler,

e) Ticaret sicilinde re'sen yapılan düzeltmeler,

f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri,

g) İcra ve İflâs Kanununun 270'nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,

h) Yetkili makamların istiyecekleri ilâm ve sair evrak suretleri,

i) Kamu adına C.savcıları tarafından hukuk mahkemelerine açılan davalar,

j) (Ek: 2588 - 21.1.1982) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri,

(Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.)
 3  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 09-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HarçlarK. MADDE 13 İçtihatları

İcra mahkemelerinin itiraza tabi kararlarına karşı itiraz harca tabi değildir.
(Şerh No: 4247 - Ekleyen: Av.Hilal TOSUN - Tarih : 09-02-2010)

492 S.K. un 13. maddesine göre Hazine harçtan muaftır. Bu sebeple Hazinenin, gerek dava ikame ederken harç yatırması ve gerekse dava devam ederken harcı tamamlaması söz konusu değildir. Lakin bu durum, tarafı Hazine olan davada karşı taraf yararına vekalet ücretine hükmedilmesine engel değildir.
(Şerh No: 2480 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2009)

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 492 S.K. da sayılan ve harçtan müstesna kılınan İdarelerden değildir.
(Şerh No: 2479 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

HarçlarK. MADDE 13 Şerhler, Notlar, Yorumlar

492 S.K. m.13/j de belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (1) sayılı cetvelinde sayılmıştır ve aşağıdaki şekildedir: 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Sayıştay 8) Adalet Bakanlığı 9) Milli Savunma Bakanlığı 10) İçişleri Bakanlığı 11) Dışişleri Bakanlığı 12) Maliye Bakanlığı 13) Milli Eğitim Bakanlığı 14) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 15) S...
(Şerh No: 2481 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HarçlarK. MADDE 13 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HarçlarK. MADDE 13 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HarçlarK. MADDE 13 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04423499 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.