Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TebK. MADDE 11

     
 
7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 11
VEKİLE VE KANUNİ MÜMESİLE TEBLİGAT:
(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/5 md.) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6099 S.K. m.4) Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.

Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır.
 6  İçtihat    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 19-01-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TebK. MADDE 11 İçtihatları

İcra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz ettiğinde, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesinin asıla tebliğ edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 17289 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-06-2023)

Yetkili icra müdürlüğü yeni ödeme emrini, yetkisine itiraz ettiği icra müdürlüğüne borçlu adına vekaletname sunan vekile tebliğ eder. Vekilin, tebellüğ ettiği ödeme emrini -istifa ve/veya azil olmaksızın- kendilerine tebligat yapılamayacağından bahisle iadesi takibin kesinleşmesine engel değildir; icra müdürlüğü asile tabligat yapmak zorunda değildir.
(Şerh No: 16857 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-09-2018)

TEDBİR NAFAKASI / İCRA TAKİBİ / BORÇLU AVUKATINA TEBLİGAT YAPILMASI GEREĞİ Derdest boşanma davası nedeni ile alacaklı, borçlunun bir vekil ile kendini temsil ettirdiğini öğrenmiş olup tebligatın vekile yapılması için icra dosyasında borçlu vekiline ait vekaletnamenin bulunmaması sonuca etkili değildir. Kaldı ki vekaletnamenin icra dosyasına ibraz edilmemesi, tebligatın vekile yapılması hususundaki yasal zorunluluğun artık ortadan kalktığı şeklinde yorumlanamaz.
(Şerh No: 15594 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-06-2014)

7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 11, Tüzüğün 15. maddeleri gereğince, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunlu olup, 4814 sayılı Yasa'nın Geçici 1. maddesi uyarınca çıkartılan meşruhatlı duruşma davetiyesinin, vekil yerine katılana tebliğinin usulsüz olduğunun gözetilmemesi,bozma sebebidir.
(Şerh No: 10601 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 28-02-2011)

Ceza Genel Kurulu bu kararında, halen ceza evinde bulunan hükümlüye, aldığı cezanın miktarına göre bir vasi atanması gerekse dahi, Tebligat Yasası 11/2 maddelesi uyarınca yasal temsilci aracılığı ile tebligat yapılmamış olmasını,hükmün kesinleşmesini önleyen bir eksiklik olarak değerlendirmemektedir.
(Şerh No: 6368 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-08-2010)

Vekaletnamesinde baro pulu bulunmayan vekile kesin mehil verilerek eksikliğin giderilmesi istenmelidir. Eksiklik giderilmedikçe vekile yapılan tebligatlar geçersizdir. Bu halde, asıla tebligat yapıldıktan sonra yargılamanın sürdürülmesi gerekir.
(Şerh No: 4714 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 10-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TebK. MADDE 11 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TebK. MADDE 11 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TebK. MADDE 11 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TebK. MADDE 11 Türkçeleştirme Önerileri

Vekil aracılığıyla yürütülen işlerde bildirim vekile yapılır. Vekil sayısı birden çoksa bunlardan birine bildirim yapılması yeterlidir. Eğer bildirim birden çok vekile yapılmışsa bunlardan ilkine yapılan bildirim tarihi asıl bildirim tarihi sayılır. Ancak Ceza Muhakameleri Usulü Kanunu'nun kararların sanıklara bildirimine ilişkin hükümleri saklıdır. Yasal temsilcileri bulunanlara ya da bulunması gerekenlere yapılacak bildirim, yasalarına göre bildirim yapılacak kişilerin kendilerine yapılması gerekmedikçe yasal temsilcilere yapılır.
(Şerh No: 824 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03474998 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.