Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KiraK. MADDE 7/a

     
 
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun MADDE 7/a
a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebileceği gibi,
 5  İçtihat    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Admin, 23-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KiraK. MADDE 7/a İçtihatları

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde mecurun 1.9.1997 tarihinde davalıya kiralandığı, 2.9.1997 tarihinde 6 aylık kira parasının peşin ödendiği, davalının mecurda kiracı iken 29.9.1997 günü noterce tanzim olunan taahhütname ile mecuru 1.1.2000 tarihinde tahliye etmeyi kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kira ilişkisi devam ederken verildiğine göre taahhüt geçerlidir. Davacı taahhüdü takip eden bir ay içerisinde 28.1.2000 tarihinde tahliye istemiyle icra takibine başvurduğuna göre...
(Şerh No: 9684 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 21-01-2011)

Taraflar arasında 12.05.2000 başlangıç tarihli, noterde düzenleme şeklinde akdedilen 10 yıl süreli kira sözleşmesi vardır. Davacı, 15.05.2000 düzenleme tarihli, 01.04.2008 tahliye tarihli adi yazılı şekilde düzenlenen tahliye taahhüdüne mesnetle 04.04.2008 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Tahliye taahhüdünün, kira ilişkisi devam ederken verildiği sabittir. Davalı, tahliye taahhüdündeki imzayı inkar etmemiş; sözleşmenin yenilendiğine dair bir belge de ibraz etmemiştir. Bu durumda kir...
(Şerh No: 8650 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010)

Taahhüt nedeniyle tahliye davası kiralayan tarafından ikame edilir; kiralayan olmayan malikin işbu davayı ikame hakkı yoktur. Meğer ki; yeni malik, önceki malik ve kiralayanın halefi olarak dava ikame etmiş olsun. Tahliye taahhütnamesi sebebiyle açılan davalarda tahliye kararı verilebilmesi için taahhütnamenin, sözleşmenin yapılmasından sonra, kiralananda oturulurken serbest irade ile verilmesi gerekir. Dava konusu; 18.02.2009 tarihinde eski malikten satın alınan kiralayana ilişkin, aynı t...
(Şerh No: 8649 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010)

Noterde düzenlenmiş tahliye taahhüdü, kendisine karşı aynı kuvvet ve mahiyette bir belge ibraz edilemediği sürece geçerliliğini korur. sürenin uzatıldığına ilişkin yeni adi kira sözleşmesi, aynı kuvvet ve mahiyette bir belge olmadığı için, taahhüdü geçersiz kılamaz.
(Şerh No: 3211 - Ekleyen: Av.Evrim BARDAKÇIOĞLU ÖZDEMİR - Tarih : 09-01-2010)

Tahliye taahhüdü tanzim tarihinin kontrat tarihinden önce olması, tek başına tahliye talebinin reddini gerektirmez. Tahliye taahhüdünün verildiği tarihte kira ilişkisinin devam ediyor olması bu anlamda yeterlidir.
(Şerh No: 3210 - Ekleyen: Av.Evrim BARDAKÇIOĞLU ÖZDEMİR - Tarih : 09-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

KiraK. MADDE 7/a Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KiraK. MADDE 7/a Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KiraK. MADDE 7/a Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KiraK. MADDE 7/a Türkçeleştirme Önerileri

a) Kiracı, taşınmazı boşaltacağını yazıyla bildirmesine karşın boşaltmazsa, kiralayan icra kuruluşuna başvurarak taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
(Şerh No: 196 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04025698 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.