Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 204

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 204
Resmi belgede sahtecilik
(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.
 8  İçtihat    3 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 204 İçtihatları

Resmi belgede sahtecilik suçlarında ; suça konu belge / belgelerin aldatma yeteneği olup olmadığının tayin ve takdirinin hakime ait olup, suça konu belgen aslının öncelikle aldırılması ve duruşma sırasında da emanetten celp edilerek incelenip, genel özelliklerinin ve aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının duruşma tutanağına yansıtılması gerekir.
(Şerh No: 16964 - Ekleyen: Coşkun IŞIKDEMİR - Tarih : 17-10-2019)

Belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasında zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden suç kastından söz edilemeyeceği, rızanın açık veya zımni olabileceği cihetle; sanığın ''katılanın istemesi üzerine eşini kefil gösterip onun yerine imza attığını ve suç kastıyla hareket etmediğini'' belirtmiş olması karşısında; gerçeğin ve suça konu sanık tarafından eşi ......... bilgisi ve rızası üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti...
(Şerh No: 16401 - Ekleyen: Av.Öznur ÇINAR - Tarih : 06-01-2016)

Vergi kimlik numarası yasada sınırlı sayıda sayılmış bulunan unsurlar arasında yer almadığından,üzerinde tahrifat yapılmış olan bir çekte vergi kimlik numarası olmadığından bahisle özel belge niteliğinde kabul edilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 13868 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 23-07-2012)

Tahrifatın, sanık lehine hukuki sonuç doğurmaması durumunda olayda "faydasız sahtecilik" niteliği gözetilerek, suçun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.
(Şerh No: 13730 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-06-2012)

Resmi belgede sahtecilik suçununu tam olarak oluşabilmesi için tüm unsurların yanında, düzenlenen resmi belgenin hukuki sonuç doğurmaya da elverişli olması gerekmektedir. Bu da belgeyi düzenleyen kurumun kaşesi, ismi, mührü veya etkili memurun imzasını içermesiyle mümkün olmaktadır.
(Şerh No: 12753 - Ekleyen: Hasan ATAY - Tarih : 10-01-2012)

Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre mahkeme kararıyla, dinlemeye elverişli suçlardan dinlenen sanıklar M____, M____.ve E____ ile bu sanıkların yaptıkları telefon görüşmelerinden elde edilen bilgilere ilişkin maddi kanıtlarla desteklenmeyen belirti kanıtların, savunmalarının aksine cezalandırılmalarına yeterli, kesin ve inandırıcı olmaması ve ayrıca üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna da rastlanmaması karşısında, sanıklar hakkında beraat yerine yazılı gerekçelerle ...
(Şerh No: 12084 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 10-09-2011)

Sahtecilik suçlarına konu belgelerin aslı veya onaylı örnekleri denetime olanak sağlayacak şekilde mahkeme dosyasına ibraz edilmelidir. Sahteciliğe konu belge aslının mahkemeye ibrazla, bu belgenin mahkemece incelenmiş olması ve üzerinde tahrifat ve sahtecilik olmadığının mahkemece bildirilmiş olması karşısında; belge asıllarının Yargıtay incelemesi esnasında dosyada bulunmaması bozma sebebi sayılamaz. Sahteliği iddia olunan belge, mevzuat gereği, gerçekliği araştırılması gereken belgelerden...
(Şerh No: 8007 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-10-2010)

Sahte kimlik, ehliyet,oto alım satım sözleşmesi belgelerinin tümünün, aynı amaca yönelik olarak düzenlenip kullanılması halinde, bir bütün halinde teselsül eden resmi belgede sahtecilik suçu oluşacaktır. Bu durumda belge sayısı ve TCK.nun 61. maddesi gözetilerek hüküm kurulması gerekirken, sahte kimlik ve sürücü belgesi nedeniyle resmi belgede sahtecilik, ayrıca oto alım satım devir sözleşmesi nedeniyle özel belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilemez.
(Şerh No: 6276 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 01-08-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 204 Şerhler, Notlar, Yorumlar

TCK 204.madde ikinci fıkradaki suçun yargılanması Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür
5235 sayılı ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN'ın 12. maddesi gereğince bu suçlarla ilgili davalar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür: Madde 12- (Değişik: 21/2/2014 – 6526/2 md.) Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza ...
(Şerh No: 16337 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-09-2015)

SAHTE BELGENİN İĞFAL KABİLİYETİ
Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için sahte belgenin ilk bakışta bakılınca sahte olduğunun anlaşılamaması, yani iğfal kabiliyetinin bulunması gereklidir. Aksi halde yani sahte belgenin iğfal kabiliyeti yoksa bu suç oluşmaz, ve sanığın beraati gerekir.
(Şerh No: 12079 - Ekleyen: Av.Ertuğrul Kıvanç KOÇ - Tarih : 28-08-2011)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 204.– Maddede, resmi belgede sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu resmi belgedir. Belge, eski dilimizdeki “evrak” kelimesi karşılığında kullanılmakta olup, yazılı kağıt anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, yazılı kağıt niteliğinde olmayan şey, ispat kuvveti ne olursa olsun, belge niteliği taşımamaktadır. Kağıt üzerindeki yazının, anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması ve ayrıca, bir irade beyanını ihtiva etmesi gerekir. Bu yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebil...
(Şerh No: 1302 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 204 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 204 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 204 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03695798 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.