Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Ses Dosyası  [MK. 241] MK. 241 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6921 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 20-09-2010 21:56)

 Ses Dosyası  [MK. 240] MK. 240 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6920 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 20-09-2010 21:55)

 Ses Dosyası  [MK. 239] MK. 239 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6919 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 20-09-2010 21:54)

 Ses Dosyası  [MK. 238] MK. 238 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6918 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 20-09-2010 21:52)

 Ses Dosyası  [MK. 237] MK. 237 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6917 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 20-09-2010 21:51)

 Ses Dosyası  [MK. 517] MK. 517 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6916 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:49)

 Ses Dosyası  [MK. 516] MK. 516 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6915 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:38)

 Ses Dosyası  [MK. 515] MK. 515 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6914 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:35)

 Ses Dosyası  [MK. 514] MK. 514 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6913 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:32)

 Ses Dosyası  [MK. 513] MK. 513 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6912 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:31)

 Ses Dosyası  [MK. 512] MK. 512 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6911 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:29)

 Ses Dosyası  [MK. 511] MK. 511 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6910 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:28)

 Ses Dosyası  [MK. 510] MK. 510 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6909 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:27)

 Ses Dosyası  [MK. 509] MK. 509 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6908 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:25)

 Ses Dosyası  [MK. 508] MK. 508 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6907 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:24)

 Ses Dosyası  [MK. 507] MK. 507 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6906 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:23)

 Ses Dosyası  [MK. 506] MK. 506 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6905 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:22)

 Ses Dosyası  [MK. 505] MK. 505 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6904 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:20)

 Ses Dosyası  [MK. 504] MK. 504 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6903 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:19)

 Ses Dosyası  [MK. 503] MK. 503 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6902 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:17)

 Ses Dosyası  [MK. 502] MK. 502 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6901 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:15)

 Ses Dosyası  [MK. 501] MK. 501 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6900 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:14)

 Ses Dosyası  [MK. 500] MK. 500 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6899 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:12)

 Ses Dosyası  [MK. 499] MK. 499 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6898 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:11)

 Ses Dosyası  [MK. 498] MK. 498 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6897 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:09)

 Ses Dosyası  [MK. 496] MK. 496 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6896 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:07)

 Ses Dosyası  [MK. 495] MK. 495 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6895 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010 21:04)

İade-i Muhakeme(yargılamanın iadesi) ancak maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden kararlar için kabul edilmiş olağanüstü kanun yolu olup, bu istemde bulunanın kesin hükmün taraflarından ya da onların haleflerinden biri olması emredici bir şarttır.(Ayrıca Bknz:Prof. Dr. Baki Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü 6.Baskı, Cilt:5, Sf:5237) Somut olayda ihalenin feshi davası açmadığının belirlenmesi yönünde yargılamanın iadesi isteminde bulanan 3.kişi, ihalenin feshi davası açan kişi olmadığını,vergi daires...
(Şerh No: 6873 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 15:46)

İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri ortaklığın(adi ortaklık= JOİNT VENTURE)tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti yoktur. Ortaklar, ortaklık borçlarından dolayı alacaklılara karşı doğrudan doğruya ve sınırsız olarak tüm varlıklarıyla sorumludurlar. Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre, takipte borçlu olarak gösterilen kişinin, gerçek veya tüzel kişiliğinin bulunmaması, takibin süresiz şikayet yoluyla "pasif husumet ehliyeti yokluğu...
(Şerh No: 6872 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 13:46)

Davayı kabul, ikrardan farklıdır. İkrar ile bir vakıanın doğru olduğu bildirilir. Davayı kabul ise, davacının dava dilekçesindeki talep sonucuna, yani davacının ileri sürdüğü bütün vakıalardan çıkarmış olduğu sonuca rıza gösterilir. Vekilin bir vakıayı ikrar edebilmesi için vekaletnamesinde özel bir ikrar (veya kabul) yetkisinin bulunmasına gerek yoktur.(Ayrıca bknz: Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 1991 Baskı, 3. Cilt, sayfa 2624) Kambiyo hukukuna dayalı takibin iptali isteminde, da...
(Şerh No: 6871 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 13:36)

Alacaklı tarafından satış isteme süresinin son günü satış istenmiş ise de; alacaklı, aynı tarihte İİK m.59 gereğince satış masraflarını yatırmadığından İİK m.106 ve m.110 uyarınca taşınmaz üzerindeki haciz yasa gereği kalkmış olup, taşınmazın satışının gerçekleştirilmesi usulsüzdür.
(Şerh No: 6870 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 13:22)

Bir ihtiyati haciz kararına mesnetle yapılan hacizlerde haciz tutanaklarında, "borçlunun adresini terkettiği" belirtilerek haciz yapılamamış olması 105/1'de öngörülen "hacze kabil mal bulunamadığı" anlamına gelmeyeceği gibi, kesin hacze dönüştürülememiş ihtiyati haciz 105/2 anlamında sonuç doğurmaz.(İİK m.277'de düzenlenen dava şartını sağlamaz.)
(Şerh No: 6863 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 13:17)

103 haciz davetiyesinin tebliğ edilmediği, ancak haczin haricen(örneğin:başka bir işlemle ilgili tapu kayıtlarının okunması sırasında)öğrenildiği bir durumda borçlunun icra mahkemesine yapacağı başvuru süresi, muttali olunan(haricen öğrenilen) tarihe göre saptanır ise de; bilahare takip dosyasından borçlulara 103 haciz varakası tebliğ edilmesi halinde, alacaklı tarafından borçluya yeni bir hak tanınmış olduğundan, sürenin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren işleyeceğinin kabülü gerekir.
(Şerh No: 6862 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 13:09)

103 haciz varakası, Tebligat Kanununun 21.maddesine göre borçluya tebliğ edilmiş olsa dahi, 103 davetiyesinin Tebligat Tüzüğünün 28.maddesine uygun olmayan tebliği geçersizdir.
(Şerh No: 6861 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 13:05)

Nüfus kaydının düzeltilebilmesi için önce soy bağının tespiti ve düzeltilmesinin gerekmesi hallerinde ve bu iki davanın beraber ikamesi durumunda davaya bakmaya görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Kural olarak, Yerel Mahkeme, Yargıtayın bozma ilamına uymak veya bozma kararına karşı direnme kararı vermek konusunda tarafların istekleri ile bağlı değildir. Yargıtayın bozma nedeni kamu düzenine ilişkin ve bu sebeple de hakimin re'sen gözönünde bulundurması gereken hususlardan ise taraflar bozma kara...
(Şerh No: 6894 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-09-2010 12:00)

İNANÇLI İŞLEM VE İNANÇ SÖZLEŞMELERİ: TANIM: İnananla inanılan arasında yapılan, onların hak ve borçlarını belirleyen, inançlı muamelenin sona erme sebeplerini ve devredilen hakkın, inanılan tarafından inanana geri verme (iade) şartlarını içeren borçlandırıcı bir muameledir. UYGULAMA: Genellikle teminat teşkil etmek veya idare olunmak üzere, mal varlığına dahil bir şey veya hakkı, aynı amacı güden olağan hukuki muamelelerden(ör:ipotek) daha güçlü bir hukuki durum yaratarak, inanılana inançlı ...
(Şerh No: 6874 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 11:26)

İddianın içerik ve niteliğine göre inanç sözleşmesi hukuksal nedenine dayalı bir davanın; 5.2.1947 tarih 20/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca,yazılı delille olmak şartıyla ispatı mümkündür. Böyle bir belgenin varlığı halinde de; davacının(inanan) karşılıklı edimler içeren inanç sözleşmesine dayanarak, taşınmazın tapu kaydının iptaliyle kendi adına tescilini isteyebilmesi için, BK.81 uyarınca öncelikle kendi edimini yerine getirmesi(inanç sözleşmesine konu borcu ödemiş olması)zorunlud...
(Şerh No: 6892 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 11:20)

Vekil ile sözleşme yapan bir kişi, Medeni Kanunun 3. maddesi anlamında iyi niyetli ise(vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa), vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Ancak, üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise(kötü niyetli olup vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa), vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması, Medeni Kanunu...
(Şerh No: 6893 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010 11:11)

Mühür ve parmak izi ile ihdas edilen senet, kambiyo senedi vasfında değildir. HUMK m.297 ye uygun olarak tanzim edilmiş olsa dahi mühür ve parmak izini havi senede, (maddede "imza"dan bahsedilmiş olması sebebiyle), İİK m.68-68/a maddelerinin uygulanması mümkün değildir.
(Şerh No: 6891 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2010 18:04)

Yakınanların evlerine girdiği saptanan sanıklar yönünden de, memurun konut dokunulmazlığını bozma suçlarının oluşacağı gözetilmeden, ve yakınanların arama konusunda izin verdiklerine ilişkin beyanları olmadığı ve bu yönde tutanak bulunmadığı halde, biçiminde yetersiz gerekçelerle beraat kararları verilmesi,BOZMAYI GER...
(Şerh No: 6890 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 14:25)

Çocuk Koruma Kanunu’nda suça sürüklenen çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına çocuk hakimi tarafından karar verilebileceği halde, adli kontrol ve tutuklama kararına hangi merciin karar verilebileceği belirtilmediğinden bir ceza muhakemesi tedbiri olan tutuklama kararı Çocuk Koruma Kanununda bir düzenleme bulunmadığından anılan Kanunun 42/1. maddesi delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanununun başlıklı 101/1. maddesi uyarınca çocuk hakkında soruşturma evresinde...
(Şerh No: 6889 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 14:06)

 Ses Dosyası  [MK. 724] MK. 724 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6888 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 13:48)

 Ses Dosyası  [MK. 722] MK. 722 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6887 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 13:47)

 Ses Dosyası  [MK. 720] MK. 720 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6886 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 13:45)

 Ses Dosyası  [MK. 719] MK. 719 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6885 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 13:45)

 Ses Dosyası  [MK. 718] MK. 718 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6884 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 13:44)

5271 sayılı CYY. nın 69/1.maddesi uyarınca hakimin reddini gerektiren nedenler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. Aynı yasanın 22. maddesinde ise hakimin davaya bakamayacağı durumlar düzenlenmiştir. CYY. nın 22. maddesinin 1.fıkrasının (h) bendi uyarınca bir davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olan hakim bu davada hakim olarak görev yapamayacağı gibi, bir davada tanık olarak dinlenen kişide aynı davada bilirkişilik yapamayacaktır.Dosyada buna aykırı işlem yapılması BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
(Şerh No: 6883 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 13:32)

 Ses Dosyası  [MK. 105] MK. 105 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6882 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 13:29)

Dosya kapsamı, suçun niteliği, kanıt durumu ve CMK. nun 14/3. maddesine göre G____ Mahkemeleri yetkili görüldüğünden buna bağlı O____ Cumhuriyet Başsavcılığının Yetkilendirilmesine KARAR VERİLMİŞTİR.
(Şerh No: 6881 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 12:34)

Dosya kapsamı, suçun niteliği, kanıt durumu ve CMK. nun 14/3. maddesine göre G____ Mahkemeleri yetkili görüldüğünden buna bağlı O____ Cumhuriyet Başsavcılığının YETKİLENDİRİLMESİNE oybirliği ile karar verilmiştir.
(Şerh No: 6880 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 12:30)

Yoklama kaçağı ve bakaya suçlarına bakacak mahkemelerin yetkisi konusunda herhangi bir özel düzenleme bulunmaması nedeniyle genel nitelikte olan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yetkili mahkemenin belirlenmesinin zorunlu olmasına ve 5271 sayılı CMK 12/1.maddesi hükmüne göre; yoklama kaçağı ve celp bakayası suçunda yükümlünün nüfusa kayıtlı bulunduğu yerin bağlı olduğu askerlik şubesinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olmasına KARAR VERİLMİŞTİR.
(Şerh No: 6878 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 12:19)

Suç zabıt varakası ile sanığın savunmasında ismi geçen ve suça konu emvali sanığa getirerek biçtirmesini isteyen Z____ K____ hakkında P____ Sulh Ceza Mahkemesine açılan kamu davasının 5271 S. CMK. nun 11. maddesi uyarınca birleştirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı biçimde hüküm tesisi BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
(Şerh No: 6877 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 12:05)

Sanıkların üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşılmakla, davaların birlikte yürütülmesinde yarar görüldüğünden dosyalar birleştirilmiştir.
(Şerh No: 6876 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 11:56)

Sanığın üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, 5271 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 6875 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 11:50)

 Ses Dosyası  [MK. 236] MK. 236 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6869 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 18-09-2010 21:26)

 Ses Dosyası  [MK. 235] MK. 235 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6868 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 18-09-2010 21:23)

 Ses Dosyası  [MK. 234] MK. 234 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6867 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 17-09-2010 20:59)

 Ses Dosyası  [MK. 233] MK. 233 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6866 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 17-09-2010 20:58)

 Ses Dosyası  [MK. 232] MK. 232 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6865 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 17-09-2010 20:56)

 Ses Dosyası  [MK. 231] MK. 231 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6864 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 17-09-2010 20:55)

Bağımsız bölümlerin arsa payları, büyüklükleri veya diğer özellikleri dikkate alınarak her bir bağımsız bölüm yönünden belirlenecek gider ve avans payı ( aidat ), ister malik ister kiracı tarafından ödensin, bağımsız bölüme bağlı olarak oluşan ve sürekli şekilde her ay eksiksiz yönetime ödenmesi gereken bir borç olup bağımsız bölümün satılarak el değiştirmesi ya da kiracının ayrılması halinde, bu kişilerin kullandığı dönem için gerçekleşen harcamaların yöntemince saptanarak, fazlalık varsa iades...
(Şerh No: 6727 - Ekleyen: Av.Ufuk GÜR - Tarih : 17-09-2010 16:32)

Özel daire bu kararında; haciz saati ile borç miktarının haciz tunağında yazılı olmamasını,saat eksikliğinin giderilmesinin her zaman mümkün ve numarası yazılı olan dosya borcunun da belilenebilir olduğu gerekçesiyle, bu iki hususu uygulanan haczi geçersiz kılabilecek eksiklikler olarak değerlendirmemiştir.
(Şerh No: 6860 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 17-09-2010 14:40)

Elektrik Hırsızlığı suçundan kişiye ceza verilebilmesi için,Uzman elektrikçi bilirkişisi aracılığı ile keşif yapılarak, sanığın evindeki lamba ve elektrikle aletler itibariyle tüketeceği elektrik miktarı tespit edilip,kurulu güç itibariyle suç tarihi öncesi ve sonrası tüketim miktarlarının karşılaştırılması suretiyle tüketimde düşme olup olmadığı saptanması ile suç tarihinde evde ikamet ettiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 6857 - Ekleyen: Av.Sibel BAHADIR - Tarih : 17-09-2010 14:40)

İİK.nun 101/son maddesi hükmünce, nafaka ilamına dayanan alacaklı önce takip yapmadan her zaman aynı derecede ilk hacze iştirak edebilir. İştirak halinde kural olarak satış bedeli garameten paylaştırılır. Ne var ki; hacze takipsiz iştirak eden alacaklının alacağı, İİK.nun 206. maddesine göre "imtiyazlı alacak" durumunda ise; o zaman bu alacaklı satış bedelinden öncelikle pay alır. Başka bir ifadeyle, bu durumda hacze takipsiz iştirak eden alacaklı ile ilk haczi koyduran alacaklı arasında garam...
(Şerh No: 6859 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 17-09-2010 14:19)

ÖZET : Elektrik hırsızlığına ilişkin davada kaçak tespit tutanağının düzenlendiği tarihte suça konu sayacın bulunduğu evde oturan kişilerin tesbiti ile beyanlarının alınması gerekir.
(Şerh No: 6858 - Ekleyen: Av.Sibel BAHADIR - Tarih : 17-09-2010 12:12)

 Önerge  [CMK. 271] (1) Tutuklama kararına itiraz dışındaki itirazlar hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir. (2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir. (3) Karar itirazın mercie gelmesinden itibaren 3 gün içinde verilir. (4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
(Şerh No: 6854 - Ekleyen: Av.Erkan ŞENSES - Tarih : 16-09-2010 14:16)

 Ses Dosyası  [MK. 687] MK. 687 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6853 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-09-2010 00:05)

 Ses Dosyası  [MK. 686] MK. 686 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6852 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-09-2010 00:03)

 Ses Dosyası  [MK. 685] MK. 685 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6851 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-09-2010 00:02)

 Ses Dosyası  [MK. 684] MK. 684 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6850 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-09-2010 00:00)

 Ses Dosyası  [MK. 683] MK. 683 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6849 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-09-2010 23:59)

 Ses Dosyası  [MK. 230] MK. 230 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6848 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 22:04)

 Ses Dosyası  [MK. 229] MK. 229 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6847 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 22:02)

 Ses Dosyası  [MK. 228] MK. 228 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6846 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 22:00)

 Ses Dosyası  [MK. 227] MK. 227 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6845 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:54)

 Ses Dosyası  [MK. 226] MK. 226 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6844 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:53)

 Ses Dosyası  [MK. 225] MK. 225 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6843 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:52)

 Ses Dosyası  [MK. 224] MK. 224 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6842 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:49)

 Ses Dosyası  [MK. 223] MK. 223 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6841 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:48)

 Ses Dosyası  [MK. 222] MK. 222 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6840 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:47)

 Ses Dosyası  [MK. 221] MK. 221 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6839 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:44)

 Ses Dosyası  [MK. 220] MK. 220 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6838 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:42)

 Ses Dosyası  [MK. 219] MK. 219 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6837 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:41)

 Ses Dosyası  [MK. 218] MK. 218 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6836 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:40)

 Ses Dosyası  [MK. 217] MK. 217 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6835 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:39)

 Ses Dosyası  [MK. 216] MK. 216 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6834 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:36)

Öldürülen sigortalının hak sahiplerine yapılan harcamalar üzerine, uğranılan Kurum(Bağ-Kur)zararının rücuan ödetilmesi isteminde, 1479 sayılı Yasanın 63. maddesine göre, zararlandırıcı sigorta olayı "...bir kimsenin suç sayılır hareketi ile ..." meydana gelmiş olmalıdır. Oysa onanarak kesinleşen ağır ceza mahkemesi kararınında, davalının murisinin zararlandırıcı sigorta olayına sebebiyet veren adam öldürme eylemi "meşru müdafa" şeklinde tavsif edilip, TCK.(765) 49/2 maddesine göre eylemin "suç...
(Şerh No: 6741 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 15-09-2010 15:47)

 Ses Dosyası  [TTK. 99] TTK. 99 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6833 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:10)

 Ses Dosyası  [TTK. 98] TTK. 98 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6832 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:10)

 Ses Dosyası  [TTK. 97] TTK. 97 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6831 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:09)

 Ses Dosyası  [TTK. 96] TTK. 96 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6830 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:09)

 Ses Dosyası  [TTK. 95] TTK. 95 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6829 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:08)

 Ses Dosyası  [TTK. 94] TTK. 94 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6828 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:08)

 Ses Dosyası  [TTK. 93] TTK. 93 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6827 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:08)

 Ses Dosyası  [TTK. 92] TTK. 92 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6826 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:07)

 Ses Dosyası  [TTK. 91] TTK. 91 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6825 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:07)

 Ses Dosyası  [TTK. 90] TTK. 90 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6824 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:06)

 Ses Dosyası  [TTK. 89] TTK. 89 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6823 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:06)

 Ses Dosyası  [TTK. 88] TTK. 88 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6822 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:06)

 Ses Dosyası  [TTK. 87] TTK. 87 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6821 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 23:05)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,23598194 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.