Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Ses Dosyası  [MK. 100] MK. 100 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6772 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:56)

 Ses Dosyası  [MK. 99] MK. 99 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6770 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:54)

 Ses Dosyası  [MK. 98] MK. 98 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6769 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:53)

 Ses Dosyası  [MK. 97] MK. 97 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6768 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:52)

 Ses Dosyası  [MK. 96] MK. 96 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6767 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:51)

 Ses Dosyası  [MK. 95] MK. 95 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6766 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:50)

 Ses Dosyası  [MK. 94] MK. 94 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6765 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:49)

 Ses Dosyası  [MK. 205] MK. 205 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6764 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 23:38)

 Ses Dosyası  [MK. 93] MK. 93 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6763 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:37)

 Ses Dosyası  [MK. 92] MK. 92 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6762 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:36)

 Ses Dosyası  [MK. 204] MK. 204 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6761 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 23:35)

 Ses Dosyası  [MK. 91] MK. 91 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6760 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:35)

 Ses Dosyası  [MK. 90] MK. 90 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6759 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 13-09-2010 23:34)

 Ses Dosyası  [MK. 203] MK. 203 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6758 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 23:31)

 Ses Dosyası  [MK. 202] MK. 202 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6757 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 23:29)

 Ses Dosyası  [MK. 201] MK. 201 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6756 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 23:25)

 Ses Dosyası  [MK. 200] MK. 200 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6755 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 21:02)

 Ses Dosyası  [MK. 199] MK. 199 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6754 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 21:00)

 Ses Dosyası  [MK. 198] MK. 198 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6753 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 20:59)

 Ses Dosyası  [MK. 197] MK. 197 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6752 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 20:57)

 Ses Dosyası  [MK. 196] MK. 196 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6751 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 20:56)

 Ses Dosyası  [MK. 195] MK. 195 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6750 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 20:48)

 Ses Dosyası  [MK. 194] MK. 194 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6749 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 20:43)

 Ses Dosyası  [MK. 193] MK. 193 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6748 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 20:36)

 Ses Dosyası  [MK. 192] MK. 192 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6747 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010 20:34)

Davacı(BASKETBOLCU) ile davalı(kulüp) arasında yapılan sözleşme gereğince ödenmesi gereken transfer ücretinin ödenmediğinden bahisle girişilen icra takibine yapılan itirazın iptali davasında; Her ne kadar bu tip uyuşmazlıkların BASKETBOL FEDARASYONU hukuk kurulunca incelenerek yönetim kurulunda çözümleneceği belirtilmişse de, Basketbol federasyonu bünyesinde disiplin kurulu bulunduğu, disiplin kurulunun kulüp ile sporcu arasındaki mali ihtilafları çözmeye yetkili olmadığı, Federasyon olarak ku...
(Şerh No: 6745 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 12-09-2010 00:59)

Davacı(Yabancı BASKETBOLCU) ile Davalı(KULÜP) arasında ki uyuşmazlıkta; 1-Dava açılmasında teminat yatırma yükümlülüğü hem HMUK. hem de 2675 sayılı MÖHUK'da düzenlenmiş olup, HUMK.nun 97. maddesinde Türkiye'de ikametgahı olmayanlarla ilgili düzenlemeler getirilirken, 2675 sayılı yasanın 32. maddesi münhasıran yabancı olan ve Türk Mahkemelerinde dava açan davacılar yönünden teminat gösterme zorunluluğu getirilmiş olduğundan,burada HUMK.97.'nin uygulanabilme olanağı yoktur. 2-Her ne kadar 2675 ...
(Şerh No: 6744 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 12-09-2010 00:50)

İştirak; bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun, birden fazla kimse tarafından işbirliği içinde işlenmesini ifade eder. Suça iştirak eden herkes sırf iştirak ettiği için aynı ceza ile cezalandırılmayıp, suçun işlenişindeki katkısı ve bu katkının önemine göre cezalandırılmaktadır. Müşterek faillik; suçun icra hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesidir. Her müşterek fail, suç planının başarıya ulaşması için suçun icrasına ilişkin etkin ve fonksiyonel bir katkıda bulunmaktadır. Bu itibarl...
(Şerh No: 6743 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 10-09-2010 19:08)

CGK. bu kararında, "son sözün sanığa verilmesi" kuralını işlemiştir. CMUK.216/3. madde gereğince, sanık katılmış olduğu takdirde,duruşma ancak son söz sanığa verilerek bitirilebilir ve savunma hakkı ile yakından ilgili bulunan bu usul kuralı emredici niteliktedir. Bu kural ilk defa hüküm kurulmasının yanı sıra, bozmadan sonra başlayan yargılamada da kamu davasının kesintisizlik ve süreklilik ilkesinin doğal sonucu olarak aynen geçerlidir.
(Şerh No: 6742 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 10-09-2010 16:04)

Yargıtay CGK. bu kararında, hafta tatili dışında resmi kurum ve kuruluşların hangi nedenlerle tatil edileceklerine ilişkin 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna atfen, son temyiz gününün RAMAZAN BAYRAMI arifesine denk gelmesi halinde; Arife günü saat 13.00'e kadar tüm resmi daire ve kuruluşlar açık olup, bu günün tatil kabul edilmesine olanak bulunmadığından,bayramdan sonra ki ilk iş günü yapılan temyizin süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
(Şerh No: 6739 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-09-2010 15:19)

CMUK. 218/2 hükmü uyarınca;kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde, mahkemenin ilgili yasada belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü vermesi gerekir. Buna göre, Asliye Hukuk Mahkemesince doğum tarihinin düzeltilmesi ile ilgili davaya G____ Ağır Ceza Mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davaya bakılıp işin esası hakkında hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 6737 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-09-2010 21:09)

Ortak gider ve aidat borçlarını ödemeyen kat maliki ile kiracısı aleyhine girişilen icra takibine davalıların itirazı üzerine açılan itirazın iptali davasında, dava konusu bağımsız bölüm mülkiyetinin bu arada başkasına devredilmesi ve takip dosyasında yeni malik hakkında takip talebinde bulunmadan doğrudan doğruya ödeme emri tebliğ ettirilmesi halinde; Yeni Malik ödeme emrinin iptali yerine icra takibine itiraz etmiş olsa dahi,58/2 uyarınca, takip talebinde, borçlunun adının, soyadının ve adre...
(Şerh No: 6738 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-09-2010 19:07)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 12] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 12'de yapılan değişiklik
7 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişiklikle madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe ...
(Şerh No: 6736 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 11:21)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 9] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9'da yapılan değişiklik ve avukatların av.tr uzantılı site açma zorunluluğun kaldırılması
Maddenin ikinci fıkrası 2.Eylül.2010 tarihinde aşağıdaki gibi değişmiştir: "Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde tercih ettiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unva...
(Şerh No: 6735 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 11:14)

(Şerh No: 6734 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 11:00)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 6] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 6'de yapılan değişiklik
"Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar. " şeklindeki son fıkra ve ikinci fıkranın sonundaki "ve Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi" ibaresi 7 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişiklikle eklenmiştir.
(Şerh No: 6733 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 10:58)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 5] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 5/3'de yapılan değişiklik
Bu madde'nin üçüncü fıkrası 7 Eylül 2010 tarihinde aşağıdaki şekilde değişmiştir: "Tabela, fiziki imkansızlık hallerinde bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine asılabilir. Fiziki imkansızlık halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir." Eski metin: "Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yan...
(Şerh No: 6732 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 10:55)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 4] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 4'de yapılan değişiklik
Bu madde 7 Eylül 2010 tarihinde aşağıdaki şekilde değişmiştir: "Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir. Avukat büroları; avukatlık hizmetinin bağımsızlığına aykırı olacak şekilde, meslek hizmetleri dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilemez." Eski metin: "Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına y...
(Şerh No: 6731 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 10:51)

 Bilgi  [Av.K. 182] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK / 07.09.2010 Tarih / 27695 Resmi Gazete No
7 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27695 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin, 73/A maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükü...
(Şerh No: 6730 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-09-2010 22:39)

 Bilgi  [Av.K. 182] Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği / 19.06.2002 Tarih / 24790 Resmi Gazete No
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Kabul Tarihi:19.06.2002 RGT:19.06.2002 RG No:24790 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 27.06.2009 RG NO: 27271) (KOD 1) Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Ancak, 1136 sayılı Kanunun 55 inci maddes...
(Şerh No: 6729 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-09-2010 22:36)

 Bilgi  [Av.K. 55] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK/ Sayı: 27695
7 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27695 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/11/2003 tarihli ve 25296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak ye...
(Şerh No: 6728 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-09-2010 22:04)

1-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı başvurulabilecek yasa yolu, itiraz mıdır, yoksa temyiz midir? a)Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde:Bu karara karşı başvurulabilecek yasa yolu, 5271 sayılı CYY'nın 231. maddesinin 12. fıkrasında açıkça, "itiraz" olarak belirtilmiştir. b)Hükmün açıklanmasının geri bırakılması isteminin reddine karar verilmesi halinde: Hüküm varlık kazanacağından, koşulların varlığı halinde bu hükm...
(Şerh No: 6726 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 07-09-2010 14:18)

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan isim değişikliği davasının vekil tarafından açılabilmesi için, genel vekaletname yeterli olmayıp, vekaletnamede buna ilişkin özel bir yetkinin bulunması gerekir. Diğer yandan Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. maddesine göre, ad ve soyadı değişikliği dahil,nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında Cumhuriyet Savcısı ile Nüfus Müdürü veya Memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur. Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınm...
(Şerh No: 6704 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 06-09-2010 22:04)

Özel hukuk açısından ad, kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. Anayasa ile güvence altına alınmış olan adın, kişilik hakları içerisinde taşıdığı önemi gözönünde bulunduran Medeni Kanun, 27.maddede adın değiştirilmesinin ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebileceği, bu hakkın kişinin kendisinden başkası tarafından kullanılamayacağını hükme bağlamıştır.O halde yaşamı süresince nüfus kütüğünde yazılı (D____) adını taşıyıp bu adla öldüğü anlaşılan kişin...
(Şerh No: 6705 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 06-09-2010 22:00)

 Ses Dosyası  [MK. 88] MK. 88 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6725 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:25)

 Ses Dosyası  [MK. 89] MK. 89 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6724 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:24)

 Ses Dosyası  [MK. 85] MK. 85 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6723 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:20)

 Ses Dosyası  [MK. 87] MK. 87 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6722 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:18)

 Ses Dosyası  [MK. 86] MK. 86 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6721 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:17)

 Ses Dosyası  [MK. 84] MK. 84 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6720 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:12)

 Ses Dosyası  [MK. 83] MK. 83 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6719 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:11)

 Ses Dosyası  [MK. 82] MK. 82 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6718 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:06)

 Ses Dosyası  [MK. 81] MK. 81 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6717 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:04)

 Ses Dosyası  [MK. 80] MK. 80 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6716 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:52)

 Ses Dosyası  [MK. 79] MK. 79 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6715 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:49)

 Ses Dosyası  [MK. 77] MK. 77 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6714 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:46)

 Ses Dosyası  [MK. 78] MK. 78 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6713 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:44)

 Ses Dosyası  [MK. 76] MK. 76 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6711 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:34)

 Ses Dosyası  [MK. 73] MK. 73 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6710 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:29)

 Ses Dosyası  [MK. 75] MK. 75 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6709 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:26)

 Ses Dosyası  [MK. 74] MK. 74 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6708 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:25)

 Ses Dosyası  [MK. 72] MK. 72 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6707 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:18)

 Ses Dosyası  [MK. 71] MK. 71 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6706 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:17)

 Ses Dosyası  [MK. 191] MK. 191 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6703 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-09-2010 17:29)

 Bilgi  [TTK. 66] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 88 ve Gerekçesi
VII -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi Madde 88 - (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanu...
(Şerh No: 6702 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 67] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 87 ve Gerekçesi
VI - Ticarete yeni başlayanlar için uygulama Madde 87 - (1) İşletmesini ticaret siciline kayıt ettirmekle yükümlü olan işletme sahipleri için bu Kısım hükümleri, ticaret siciline kayıt ettirme yükümlülüğünün doğduğu andan itibaren geçerlidir. Madde Gerekçesi: 12 nci madde tacir yanında tacir sayılanları ve tacir gibi sorumlu olanları göstermiş, 18 inci maddenin birinci fıkrası tacir olanların ticarî defterleri tutmak zorunda olduklarını belirtmiş, ancak bu yükümün ne zaman başladığını gö...
(Şerh No: 6701 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 80] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 84-85-86 ve Gerekçeleri
III - Uyuşmazlıklarda suret alınması Madde 84 - (1) Eğer bir hukukî ihtilafta ticarî defterler ibraz edilmişse, defterlerin uyuşmazlıkla ilgili kısımları tarafların katılımı ile incelenir. Gerekli görülen hâllerde, defterlerin ilgili yapraklarından suret alınır. Defterlerin içeriklerinin diğer kısımları Türkiye Muhasebe Standartları yönünden denetimlerinin gerekli kıldığı ölçüde mahkemece açıklanır. Madde Gerekçesi: Bu maddenin gerekçesi için 83 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. ...
(Şerh No: 6700 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 79] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 83 ve Gerekçesi
II - Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz Madde 83 - (1) Ticarî uyuşmazlıklarda mahkeme, yabancı gerçek veya tüzel kişi bile olsalar, tarafların ticarî defterlerinin ibrazına, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verir. (2) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, muhakemeye muhtaç davalarda ihzarî işlemlere ait hükümleriyle senetlerin ibraz zorunluluğuna dair olan hükümleri ticarî işlerde de uygulanır. Madde Gerekçesi: Bu madde ile 84 ve 85 inci maddeler, Alm. TK.’nın 258 ilâ 260 ınc...
(Şerh No: 6699 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 76] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 78-79-80-81 ve Gerekçeleri
III - Değerleme ilkeleri 1. Genel değerleme ilkeleri Madde 78 - (1) Yıl sonu finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir: a) Bir önceki dönemin kapanış bilânçosundaki değerler ile, faaliyet döneminin açılış bilânçosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır, b) Fiilî veya hukukî duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işle...
(Şerh No: 6698 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 74] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 74-75-76-77 ve Gerekçeleri
3. Aktifleştirme yasağı Madde 74 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin kuruluşu ve özsermaye sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilânçoya aktif kalem konulamaz. (2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddî olmayan duran varlıklar için bilânçonun aktifine kalem konulamaz; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. (3) Sigorta sözleşmelerinin kurulması için yapılan giderler aktifleştirilemez; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlarında ...
(Şerh No: 6697 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 70] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 73 ve Gerekçesi
2. Bilânçonun içeriği Madde 73 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse bilânçoda, duran ve dönen varlıklar, özsermaye, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. (2) Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş bulunan varlıklar yer alır. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra: Alm. TK.’nın 247 nci paragrafının kaynaklık yaptığı bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle içerik itibar...
(Şerh No: 6696 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 75] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 69-72 ve Gerekçeleri
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler Madde 69 - (1) Yıl sonu finansal tablolar; a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, b) Açık ve anlaşılır olmalı, c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır. Madde Gerekçesi: Hükmün içerik ve anlamı, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre belirlenir ve tamamlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IASC/IFRS'nin belirleyeceği kurallar ve bunlara dayalı Türkiye Muhasebe Standartlarıyla din...
(Şerh No: 6695 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 74] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 68-70-71 ve Gerekçeleri
B) Açılış bilânçosu, yıl sonu finansal tabloları I - Genel hükümler 1. Düzenleme yükümü Madde 68 - (1) Tacir, ticarî faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (açılış bilânçosu, yıl sonu bilânçosu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilânçosunda, yıl sonu finansal tablolarının, yıl sonu bilânçosuna ilişkin hükümleri uygulanır. (2) Tacir, gelir tablosunu hazırlar. (3) Bilânço ile gelir tablosu, yıl sonu fin...
(Şerh No: 6694 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 73] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 67 ve Gerekçesi
IV - Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler Madde 67 - (1) Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Bu şekilde düzenlenen envanterin vardığı sonuçlar, fiziksel sayım yapılmış olsaydı elde edilecek olan envanterin sonuçlarına eş düşmelidir. (2) Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenme...
(Şerh No: 6693 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 72] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 66 ve Gerekçesi
III - Envanter Madde 66 - (1) Her tacir, ticarî işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. (2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faaliyet (hesap) dönemi (yılı) oniki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içi...
(Şerh No: 6692 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 66] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 65 ve Gerekçesi
II - Defterlerin tutulması Madde 65 - (1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. (2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. (3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır. (4) ...
(Şerh No: 6691 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:23)

Kiralanan yer arsa vasfında taşınmaz olup, üzerinde natamam inşaat bulunmaktadır. Natamam yapının kira sözleşmesinin aksine kiralayanca tamamlanmış olması arsa vasfını değiştirmeyeceğinden, taraflar arasındaki kira sözleşmesine 6570 sayılı Yasa değil, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir.
(Şerh No: 6690 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 05-09-2010 13:14)

Her ne kadar yargılama aşamasında davalı şirket iki kez genel kurul toplantısı yapmış olsa da, anasözleşme, bilançolar, kar/zarar tabloları ve Ticaret Sicil Dosyaları üzerindeki; -Şirketin belirli bir tarihe kadar kuruluş maksadına uygun şekilde faaliyet gösterip, daha sonra kar getirici bir faaliyette bulunmadığı, -Daha önceki yıllarda edinilen taşınmazların satış veya kira gelirlerleriyle yetindiği, -Şirket merkezi olarak gösterilen adreste 3.bir şahsa ait mobilya mağazasının bulunduğ...
(Şerh No: 6676 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 05-09-2010 11:01)

Sanığın kendine ait POS cihazında sahte kredi kartı ile işlem yaptığının iddia ve kabul olunması karşısında, gerçek kişiye yöneltilen hile ve desise bulunmadığından, yüklenen fiilin dolandırıcılık değil bilişim suçunu (5237 S. Yasa 245/3 veya 765 S. Yasa 525/b-2)oluşturduğunun kabulü gerekir.
(Şerh No: 6652 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 05-09-2010 10:45)

 Ses Dosyası  [MK. 190] MK. 190 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6689 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:40)

 Ses Dosyası  [MK. 189] MK. 189 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6688 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:38)

 Ses Dosyası  [MK. 188] MK. 188 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6687 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:36)

 Ses Dosyası  [MK. 187] MK. 187 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6686 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:33)

 Ses Dosyası  [MK. 186] MK. 186 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6685 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:29)

 Ses Dosyası  [MK. 185] MK. 185 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6684 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:26)

 Ses Dosyası  [MK. 184] MK. 184 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6683 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:24)

 Ses Dosyası  [MK. 183] MK. 183 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6682 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:21)

 Ses Dosyası  [MK. 182] MK. 182 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6681 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:19)

 Ses Dosyası  [MK. 181] MK. 181 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6680 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:14)

 Ses Dosyası  [MK. 180] MK. 180 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6679 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:13)

 Ses Dosyası  [MK. 179] MK. 179 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6678 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:11)

 Ses Dosyası  [MK. 178] MK. 178 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6677 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:10)

 Ses Dosyası  [AKDK. 4] AKDK. 4 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6675 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:04)

 Ses Dosyası  [AKDK. 3] AKDK. 3 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6674 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:03)

 Ses Dosyası  [MK. 177] MK. 177 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6673 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:02)

 Ses Dosyası  [AKDK. 2] AKDK. 2 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6672 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:02)

 Ses Dosyası  [AKDK. 1] AKDK. 1 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6671 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 22:57)

 Ses Dosyası  [MK. 176] MK. 176 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6670 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:52)

 Ses Dosyası  [MK. 174] MK. 174 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6669 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:48)

 Ses Dosyası  [MK. 169] MK. 169 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6668 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:46)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,09799290 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.