Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 82

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 82
E - TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT KUVVETİ:

I - KATİ DELİL:

Ticari işlerden dolayı tacir sıfatını haiz olan kimseler arasında çıkan ihtilaflarda ticari defterler aşağıdaki maddelerde gösterilen şartlar dairesinde delil olarak kabul olunur.

Tasdike tabi olmayan defterler ancak 69 uncu madde gereğince tasdike tabi olup da tasdik edilmiş olan ilgili defterlerle birlikte delil olarak kabul olunur.

Bir tacirin tuttuğu bütün defterlerin birbirini teyit etmesi şarttır; aksi takdirde defterler delil olmaktan çıkar.
 4  İçtihat    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 15-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 82 İçtihatları

Mobilya satışından doğan alacak konulu davada davacı, satılan mobilyaların taksitle ödenecek olan borcu için senet aldığına göre, davalı ile aralarında senetsiz borç ilişkisi kuracak kadar yakınlık ve itimad olmadığı anlaşılmaktadır. O halde satış bedelinden senetsiz 12 bin lira daha alacaklı olduğunu tanıkla kanıtlayamaz. Davalı tacir olmadığı için Türk Ticaret Kanununun 82. maddesi hükmünce, davacının ticari defter ve kayıtları da olayda davacı yararına delil olamaz.
(Şerh No: 8533 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2010)

Bir kimsenin kendi düzenlemiş olduğu belgelere dayanarak iddiasını ispat etmesi, kural olarak mümkün değildir. Ancak TTK ile bu kurala bir istisna getirilmiş ve tacirin tutmuş olduğu defterlerin, belli şartlar altında kendi lehine kanıt oluşturabileceği kabul edilmiştir. Ticari defterlerin sahibi lehine kanıt oluşturabilmesi için aranan koşullar, TTK m.82, 83/1 ve 86'da gösterilmiştir. Somut olayda davalının, tacir olmayıp davacının işçisi olduğu hususu yanlar arasında çekişmesizdir. Bu ah...
(Şerh No: 8532 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2010)

Ticari defterlerin delil olabilmesi için iki tarafın da tacir olması yani iki tarafın da defter tutma yükümlülüğü bulunması gerekir. Bu kabulün sebebi; bir tacire, tacir olmayan bir şahsa karşı iddiasını ticari defterleriyle ispat imkanı tanınıp, diğer tarafın aynı imkandan yoksun bırakılması iddia ve savunmada eşitlik ilkesine aykırı olacağındandır.
(Şerh No: 8531 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2010)

Ticari defterler tacir olmayan kimse aleyhine tek başına delil teşkil edemeyeceğinden; bu durumda, mahkemece karar ittihazına gidebilmek için ticari defterlerden başkaca deliller varsa bunlar değerlendirilmelidir.
(Şerh No: 8530 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 82 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 82 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 82 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 82 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 82 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6816 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03573608 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.