Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 82

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 82
Nitelikli haller
(1) Kasten öldürme suçunun;

       a) Tasarlayarak,

       b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

       c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

       d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

       e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

       f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

       g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

       h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

       i) (Ek: 29/6/2005 – 5377/9 md.) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

       j) Kan gütme saikiyle,

       k) Töre saikiyle,

       İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
 18  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 82 İçtihatları

EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETME İHTİMALİNE BİNAEN TEDBİREN YANINA BIÇAK ALAN ERKEK CİNAYETİ TASARLAMAMIŞTIR!.... Maktulle bir an önce evlenmeyi arzulayan sanığın, kendisiyle evlenmeyi kabul etmeyen ve ayrılma düşüncesini kendisine hissettirip açıklayan maktule duyduğu hiddetle yanına tedbiren aldığı bıçağı, maktulle konuşmalarının olumlu geçmesi hâlinde kullanmayacağı düşüncesiyle sağ bileğine bağladığı, maktulün kendisinden ayrılma konusunda ısrarcı olması üzerine kapıldığı hiddet duygusunun etki...
(Şerh No: 17147 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-03-2022)

Kasten öldürmenin nitelikli halin uygulanabilmesi için öldürme kararı ile tasarlama arasında makul sürenin geçmesi gerekir.Olay öncesinde Yozgat’ta bulunması nedeniyle maktullerin yaşadığı Kırıkkale’ye gitmesi için yolda zorunlu olarak geçen birkaç saatlik sürenin, tasarlamanın şartlarından olan öldürme kararıyla eylem arasında geçmesi gereken makul bir süre olarak kabul edilemeyecektir.
(Şerh No: 17088 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 23-06-2021)

Olayımızda iki sanık'ın iştirak halinde bıçakla adam öldürme suçunu işlemeleri söz konusudur. Ancak söz konusu kararda yardım eden fail - asli fail ayrımı tartışması yapılmaktadır. Ayrıca haksız tahrik söz konusudur. Maktul ile sanık arasındaki saman ticareti nedeniyle alacak verecek olayından çıkan anlaşmazlığın husumete dönüşmüş ve bu nedenle tarafların konuşmadıkları, olay tarihinden bir gün önce maktul'ün saman pazarında sanık'a hakaret edip bıçakla basit bir tıbbi müdahale ile giderilebil...
(Şerh No: 16982 - Ekleyen: Av.Enes TURHAN - Tarih : 07-02-2020)

Maktulenin nüfusa beyanen tescil edilmesi, hastanede doğum kaydına rastlanmaması, okula başlama yaşının da olması gerekenden küçük olması, bu husustaki beyanların tutarsız olması karşısında, maktulün gerçek yaşının 18'den büyük olduğuna ilişkin savunmanın bertaraf edilemediği anlaşılmakla, maktulün mezarının açılması ve usulüne göre ilgili materyallerin tüm dosya kapsamı ile birlikte gönderilmesi suretiyle, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan suç tarihi itibariyle maktulün gerçek yaşının t...
(Şerh No: 16865 - Ekleyen: Av.Seyhan ŞAHİN - Tarih : 16-10-2018)

Suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmasına rağmen, Kavgayı hangi tarafın başlattığının belirlenememiş olması karşısında sanığın asgari oranda haksız tahrik indirimi uygulanmak suretiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yerine, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 16491 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-06-2016)

Kasten öldürme suçu çocuğa karşı işlenmiş ise, sanığa karşı kendisini savunabilecek durumda olup olmadığına bakılmaksızın TCK'nun 82. maddesinde düzenlenen nitelikli hal uygulanacaktır. Maddedeki "çocuk" sözcüğü ile mağdurun ya da maktulün beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olup olmadığına bakılmaksızın yaşı nedeniyle bir nitelikli hal öngörüldüğünden, sanığın onsekiz yaşını doldurmamış olmasının veya fizik yapısı itibarıyla maktulden daha güçsüz durumda bulunmasının bu ni...
(Şerh No: 16199 - Ekleyen: Av.Pelin ATIGAN - Tarih : 22-04-2015)

Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı gözardı edile...
(Şerh No: 15464 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 05-04-2014)

Sanığın kayınpederini öldürmesi durumunda kayınpederi üstsoy yahut altsoy kapsamında bulunmadığından 82. maddesinin d fıkrasında olmadığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 10805 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 09-03-2011)

kızkardeşinin eşiyle gayrimeşru ilişki yaşayan ve öldürülme korkusuyla ailesinden kaçan maktulenin, daha sonra aile tarafından bulunup öldürülmesinde töre saikinin varlığının kabulü gerekir. Töre saiki söz konusu iken haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmelidir.
(Şerh No: 8544 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 06-11-2010)

Tasarlayarak kasten öldürmenin kabulü için fiilin şarta bağlı olmaması, ruhsal dinginliğe ulaşıldıktan sonra elverişli bir zaman zarfı geçmesine rağmen eylem kararlılığından dönülmemesi
(Şerh No: 8541 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 06-11-2010)

Maktulün oğlunun, sanığın amcasını öldürmesi üzerine, öldürme olayına hiçbir şekilde katılmayan maktulü ve onun dayısının oğlunu amcasının intikamını almak amacıyla silahla ateş ederek öldürmesi olayında kan gütme saikinin kabulü gerekir. Sanığın bu cinayet için başka bir nedeni olmadığı da gözetilmelidir.
(Şerh No: 8528 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 02-11-2010)

Sanığın maktulle gün içerisinde evden çıkma konusunda tartıştıkları, günün akşamında ise sanığın maktulü göz önüne alındığında burada makul süre geçmediği için sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanması için yeterli delil olmadığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 8326 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Uyku halindeki mağduru öldürmeye teşebbüs eyleminin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.
(Şerh No: 8316 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Sanığın 8 sene önce dedesini öldüren maktulü tahliye olduktan sonra yaklaşık 8 yılın ardından öldürdüğü olayda, sanığın intikam almak görev bilinciyle hareket etmediği, öldürenin öldürülmesinin kan gütme saikini oluşturmayıp tasarlayarak kasten öldürme suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.
(Şerh No: 8315 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Sanığın, maktulenin kaldığı odaya girerek ailenin namusunu kurtarmak (töre) saikiyle, hamile olduğunu ve doğumuna az bir süre kaldığını bildiği, uyumakta olan maktuleye bıçakla, dürdü ayrı ayrı öldürücü olmak üzere, dokuz ayrı yerinden tasarlayarak öldürdüğü anlaşıldığına göre; sanığın eyleminin kasten adam öldürmenin nitelikli halinden hüküm kurulması gerekir.
(Şerh No: 8306 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Yargıtay, burada yerel mahkemenin tasarlayarak kasten öldürme konusundaki tespitinin delil yetersizliği ve tasarlayarak kasten öldürme suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığı konusundaki belirsizlikten dolayı hükmü bozmuştur.
(Şerh No: 6295 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 03-08-2010)

Sanıkların ve tanıkların beyanları ile dosya içeriği deliller birlikte değerlendirildiğinde, maktulden kaynaklanan ve sanık lehine tahrik oluşturan davranışlarda nazara alındığında, sanığa verilen cezada tahrik nedeniyle makul bir düzeyde indirim yapılması gerekirken yazılı şekilde indirim yapılarak eksik ceza tayini, BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 6138 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 25-06-2010)

Olay tarihinde evli ve reşit olan G____ ile maktul M_____'nin yaşam tarzlarının sanıklara yönelik haksız fiil oluşturmayacağı gibi, maktulden gelen ve haksız tahrik oluşturan herhangi bir söz ve davranış bulunmadığı, töre saikiyle öldürme olayında haksız tahrik hükümlerinin sanıklar hakkında uygulanamayacağı düşünülmeden, tahrik hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini, bozma nedenidir.
(Şerh No: 6137 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 24-06-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 82 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 82.– Maddede, kasten öldürme suçunun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Söz konusu suçun seçimlik olarak belirlenen bu nitelikli şekilleri, bentler hâlinde sıralanmıştır. (a) bendinde, kasten öldürme suçunun tasarlayarak işlenmesi, bir nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. (b) bendinde, öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi bir nitelikli hâl olarak öngörülmüştür. Bent kapsamında iki seçimlik harekete yer veril...
(Şerh No: 1106 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 82 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 82 Yabancı Dil Çevirileri

1) If the act of intentional killing is committed; a) With premeditation, b) Brutally or through torment, c) By causing fire, flood, destruction, sinking, bombing or by using nuclear, biological or chemical weapons, d) Against a direct ascendant, direct descendant, spouse or sibling, e) Against a child or against somebody who cannot protect himself physically or mentally, f) Against a pregnant woman, in knowledge of such pregnancy, g) Against a person because of the public service he performs, h) In order to conceal an offence, destroy evidence, facilitate the commission of another offence or prevent apprehension, i) Out of frustration for not being able to commit another offence, j) With the motive of blood feud, k) With the motive of tradition, the offender shall be sentenced to aggravated life imprisonment.
(Şerh No: 5584 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 07-07-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 82 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04219604 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.