Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 1. CD 2018/296E. 2018/928K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Maktulenin nüfusa beyanen tescil edilmesi, hastanede doğum kaydına rastlanmaması, okula başlama yaşının da olması gerekenden küçük olması, bu husustaki beyanların tutarsız olması karşısında, maktulün gerçek yaşının 18'den büyük olduğuna ilişkin savunmanın bertaraf edilemediği anlaşılmakla, maktulün mezarının açılması ve usulüne göre ilgili materyallerin tüm dosya kapsamı ile birlikte gönderilmesi suretiyle, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan suç tarihi itibariyle maktulün gerçek yaşının tespitine ilişkin rapor alınması, sonucuna göre TCK'nun 82/1-e maddesinin uygulanması yönünden sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken TCK 82/1-e hükmüne göre ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.
(Karar Tarihi : 01.03.2018)
Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanık ...'ın, maktul ...'e yönelik eyleminin sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin suç vasfına, eksik incelemeye, katılanlar vekilinin suç vasfına, haksız tahrik bulunmadığına, Cumhuriyet savcısının suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;
Ancak;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, Sanığın maktul ile olay tarihinden bir süre önce nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladığı, olaydan bir hafta kadar önce maktulün kendisine ait cep telefonundan geceleri mesaj gönderdiğinden şüphelendiği, yaptığı araştırma sonucu bu şüphesini doğruladığı, olaydan bir gün önce maktulü ailesinin evine gönderdiği, olay günü tekrar maktulün ailesinin evine gidip arabayla onu aldığı, şehir dışına doğru çıkıp, mesajlaşma konusunu konuştukları sırada tartışma çıktığı, aşamalarda çelişkili olmakla birlikte sanığın savunmasına göre maktulün başkaları ile mesajlaşmasına ilişkin olarak "sen erkek değilsin, beni tatmin etmedin mutlu etmedin, iyi yaptım..." şeklinde serzenişte bulunduğu ve tokat attığı, bu tartışma sırasında sanığın yanında getirdiği bıçakla maktulü boğazını kesmek suretiyle öldürdüğü anlaşılan olayda;
a)- Maktulenin nüfusa beyanen tescil edilmesi, hastanede doğum kaydına rastlanmaması, okula başlama yaşının da olması gerekenden küçük olması, bu husustaki beyanların tutarsız olması karşısında, maktulün gerçek yaşının 18'den büyük olduğuna ilişkin savunmanın bertaraf edilemediği anlaşılmakla, maktulün mezarının açılması ve usulüne göre ilgili materyallerin tüm dosya kapsamı ile birlikte gönderilmesi suretiyle, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan suç tarihi itibariyle maktulün gerçek yaşının tespitine ilişkin rapor alınması, sonucuna göre TCK'nun 82/1-e maddesinin uygulanması yönünden sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
b)- Suçun tasarlanarak işlendiğinin kabulü için; sanığın eylemi gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar vermesi, kararında sebat ve ısrar göstermesi, karar ile icra arasında makul bir süre geçmesinin gerektiği, sanığın maktulü öldürmeye ne zaman karar verdiği, bu kararda ne kadar zamanla sebat ve ısrar gösterdiği kesin delillerle ortaya konulamadığı halde, sanık hakkında tasarlayarak öldürme suçundan hüküm kurulması,
c)- Maktulden kaynaklanan ve haksız tahrik teşkil eden davranışlarının ulaştığı boyuta göre, TCK'nun 29. maddesi uyarınca sanık hakkında asgari düzeyde haksız tahrik indirimi uygulanması ile yetinilmesi gerekirken, yazılı şekilde 20 yıl hapis cezasına hükmedilerek eksik ceza verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii, katılanlar vekili ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, re'sen de temyize tabi hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 01/03/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 82 :(1) Kasten öldürme suçunun;

       a) Tasarlayarak,

       b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

       c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

       d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

       e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

       f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

       g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

       h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

       i) (Ek: 29/6/2005 – 5377/9 md.) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

       j) Kan gütme saikiyle,

       k) Töre saikiyle,

       İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Seyhan ŞAHİN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 16-10-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02474594 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.