Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 605

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 605
B. Ret

I. Ret beyanı

1. Ret hakkı
Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Gerekçesi için Bkz.
 8  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 16-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 605 İçtihatları

Somut olayda, Av. ... 11.12.2012 tarih 9304 yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden davacı Emine Çelik adına mirasın hükmen reddi isteğinde bulunmuş ise de vekaletnamede mirasın reddine ilişkin özel yetki bulunmamaktadır. Davalı vekilince bu eksiklik temyiz nedenleri arasında gösterilmiştir. Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 01.04.2021 tarihli 2018/2222 Esas 2021/2387 Karar sayılı ilamı ile, davacı vekilinden mirasın reddi yetkisini içeren özel vekaletnamenin temin edilerek Dairemize gönderilmesi i...
(Şerh No: 17163 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 10-06-2022)

Mirasın hükmen reddinde, davalı aleyhine vekalet ücretine hükmedilemeyeceği yönünde karar.
(Şerh No: 17041 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 22-10-2020)

Tüm mirasçıların diğer mirasçıların redden feragati hususunda açık muvafakatini beyan etmeleri halinde feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 16956 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2019)

Mirasın gerçek reddi taleplerinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilemez.
(Şerh No: 16955 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2019)

Mirasın gerçek reddi beyanı mahkemeye ulaştıktan sonra ret beyanından, ancak mirasçıların tamamının muvafakatiyle veya açılacak olan reddin iptali davasının kabulü halinde dönülebilir. KARAR KENDİLERİNE TEBLİĞ EDİLMEDEN FERAGAT EDEN DAVACILARIN, karşılıklı olarak mirasın gerçek reddi beyanlarından dönmeleri konusunda muvafakatlerinin bulunup bulunmadığı sorulmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.
(Şerh No: 16933 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-05-2019)

Dava; mirasın hükmen reddine ilişkindir. Bu durumda; murisin, ölüm tarihi itibarıyla borç miktarı tespit edilmeli, aynı tarih itibarıyla taşınır ve taşınmaz mal varlığı, varsa hak ve alacakları, tarafların bu hususta gösterecekleri delilleri toplanmak suretiyle saptanarak, murisin borcundan dolayı mirasçılar aleyhinde yürütülen takiplere ilişkin varsa icra dosyaları da getiritilip, davacının mirası kabul anlamına gelen davranışları bulunup bulunmadığı tespit edilerek, mirasın hükmen reddine enge...
(Şerh No: 16311 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-06-2015)

Miras bırakan ölüm tarihinde ödeme güçlüğü içinde olduğu açıkca belli veya resmi işlemlerle tespit edilmiş ise, ayrıca mirası red davası açmaya gerek kalmadan mirasın hükmen red edilmiş sayılacağına ilişkin karar
(Şerh No: 4259 - Ekleyen: Av.Elkan ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010)

Miras borca batık ise, miras bırakan ödemeden aciz durumunda ise, mirasın hükmen red edilmiş sayılacağı ve ayrıca mirası red davası açmaya gerek olmadığına dair karar.
(Şerh No: 4258 - Ekleyen: Av.Elkan ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 605 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 605 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 545 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin konu ve kenar başlıkları İsviçre Medenî Kanununun 566 ıncı maddesindeki aslına uygun olarak "Ret", "Ret beyanı" ve "Ret hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. Aynı şekilde madde, kaynak Kanuna uygun olarak iki fıkra hâline getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasında "borca müstağrak olduğu şayi ve sabit olursa" ifadesi yerine "ödemeden ...
(Şerh No: 2566 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 605 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 605 Yabancı Dil Çevirileri

Legal and appointed heirs have right to renounce of inheritance. It is deemed renounced of inheritance, if insolvency of legator is certain obviously or determined formally on the date of his or her death.
(Şerh No: 14586 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 19-05-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 605 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 605 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11484 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04164791 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.