Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008/17267 Esas, 2009/3864 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Miras bırakan ölüm tarihinde ödeme güçlüğü içinde olduğu açıkca belli veya resmi işlemlerle tespit edilmiş ise, ayrıca mirası red davası açmaya gerek kalmadan mirasın hükmen red edilmiş sayılacağına ilişkin karar
(Karar Tarihi : 5.3.2009)
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunur gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hakime aittir. (HUMK. md. 76) Davacı, miras bırakan eşi E____ T____'ın terekesinin batık olduğunu ileri sürerek mirasın reddini talep etmiştir.

Dava Türk Medeni Kanununun 605/2 maddesine dayalı mirasın hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz.

Terekenin borca batık olduğunun tesbiti davalarında dava alacaklılara karşı açılır. Mahkemenin görevi de borç miktarına göre belirlenir. (23.12.1942 gün 24/29 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı)

Açıklanan nedenlerle mahkemece; borç miktarının belirlenmesi, davanın alacaklılara yöneltilmesi ve görev yönü değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına,temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 05.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 605 :Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Elkan ALBAYRAK
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 09-02-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03084898 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.