Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 182

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 182
VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları
1. Hakimin takdir yetkisi
Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Gerekçesi için Bkz.
 8  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 182 İçtihatları

Mahkemece velayetin değiştirilmesi davasının kabulüne karar verilerek çocuk için dava tarihinden itibaren davacı baba yararına iştirak nafakasına hükmedilmiş ise de, açıklandığı üzere velayetin değiştirilmesi davalarında kararın kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakasına hükmedilmelidir. Velayet kendisine bırakılmamış olan eşin fiilen çocuğa bakması durumunda nafakaya hükmedileceğine ilişkin bir düzenleme de mevcut olmadığına göre dava tarihinden itibaren iştirak nafakasına hükmedilmesi doğ...
(Şerh No: 17238 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-02-2023)

Anlaşmalı boşanma davasında protokol uyarınca iştirak nafakasına hükmedilmemesi ve kısa süre sonra açılan iştirak nafakası davası; Türk Medeni Kanunun ikinci maddesi uyarınca hakkın kötüye kullanılmasını teşkil ettiği şeklinde yorumlanamaz. Açılan iştirak nafakası davasında, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıyla küçüğün ihtiyaçları dikkate alınıp uygun bir nafakaya hükmedilmelidir.
(Şerh No: 15669 - Ekleyen: Av.Nurgül ARAL - Tarih : 12-07-2014)

İştirak nafakası için talep gerekli değildir. Hakim, talep olmasa dahi iştirak nafakasına hükmeder.
(Şerh No: 9836 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 03-02-2011)

Reşit olan kişinin iştirak nafakası talep hakkı bulunmamakla birlikte, buna rağmen rızaen veya hataen nafaka ödenmesi, ahlaki bir görevin yerine getirilmesi olarak nitelendirilebilir.Ancak; cebri icra tehditiyle, zorla nafaka tahsili ahlaki bir görevin yerine getirilmesi olarak telakki edilemeyeceğinden, kanuna aykırı olarak ödenmek zorunda kalınan nafaka parasının istirdadı caizdir.
(Şerh No: 6335 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-08-2010)

Davacının boşanma davası esnasında yoksulluk ve iştirak nafakası istemediğini beyan etmesi halinde, daha sonra kendisi için yoksulluk nafakası isteyemese de, çocukları için iştirak nafakası isteyebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Hüküm yoksulluk nafakası yönünden bozulmalıdır.
(Şerh No: 4604 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 05-03-2010)

TMK'nun 182/2 maddesine göre boşanma veya ayrılık durumunda, velayet kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, tarafların iradesine tabi kılınmamıştır. Dolayısı ile boşanma davasında iştirak nafakası istenmemiş olsa bile sonradan bu istem gündeme getirebilir.
(Şerh No: 4603 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 05-03-2010)

Kişisel ilişkinin belirlenmesinde,velayeti kendisine bırakılmayan çocuk ile ana ve babadan her birinin, kişisel ilişkisinin kurulmasına ilişkin kararda ,kişisel ilişki yerinin belli bir alanla sınırlandırılmaması gerekir.
(Şerh No: 3276 - Ekleyen: Av.Hilal TOSUN - Tarih : 12-01-2010)

Davacı anne çalışmaktadır. Müşterek çocuk küçüktür. Her hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00'dan ertesi günü saat 18.00'e kadar baba ile kişisel ilişki kurulması, davacı anneyi her hafta sonu eve bağımlı hale getireceği gibi, çocuğun ihtiyaçları ve bakımı ile de ilgilenmesini engeller niteliktedir.
(Şerh No: 888 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 17-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 182 Şerhler, Notlar, Yorumlar

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ
ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ Başlangıç Avrupa Konseyi üyesi Devletler ile bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler, 20 Mayıs 1980 tarihli Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfızi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesini (105 nolıı Sözleşme) göz önünde bulundurarak; 25 Ekim 1980 tarihli, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi ve 19 Ekim 1996 tarihli, Velayet Sorumluluğu ve...
(Şerh No: 12450 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 18-11-2011)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 148 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metin esas alınmakla beraber, çocuk kendisinden alınan eşin çocuk ile ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun -özellikle sağlık, terbiye ve ahlâk bakımından yararlarının esas alınacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Maddenin ikinci fıkrasında velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılması esası getirilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasıyla ise, istem hâlinde ...
(Şerh No: 243 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 182 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 182 Yabancı Dil Çevirileri

Court, arranges rights of parents and their personal relationships with child after hearing father and mother and if the child is under guardianship, taking opinion of guardian and guardianship authority whenever found opportunity when deciding to divorcement or separation. In the arrangement of personal relationship with the child of the spouse to whom use of parental custody has not been given, interests of child, especially in respect of health, education and morals are taken as basis. That spouse, has to join to care and education expenditures of child in proportion to his or her capacity. Judge, may decide on request in what quantity to be paid of those expenditures which have been decided their payment as endowments in following years according to social and economical conditions of parties.
(Şerh No: 12521 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 02-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 182 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 182 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6681 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02800989 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.