Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/4726 E., 2004/5807 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Davacı anne çalışmaktadır. Müşterek çocuk küçüktür. Her hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00'dan ertesi günü saat 18.00'e kadar baba ile kişisel ilişki kurulması, davacı anneyi her hafta sonu eve bağımlı hale getireceği gibi, çocuğun ihtiyaçları ve bakımı ile de ilgilenmesini engeller niteliktedir.
(Karar Tarihi : 05.05.2004)
T.C.
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ

SAYI:
ESAS KARAR
2004/4726 2004/5807


Y A R G I T A Y İ L A M I


İNCELENEN KARARIN:
MAHKEMESİ : A... 1. Aile Mahkemesi
TARİHİ : 13.11.2003
NUMARASI : 1449-780
DAVACI : S.
DAVALI : A.
DAVA TÜRÜ : Boşanma
TEMYİZ EDEN : Davacı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm şahsi ilişki yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı anne çalışmaktadır. Müşterek çocuk Z.E. 13.12.2000 doğumludur. Her hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00'dan ertesi günü saat 18.00'e kadar baba ile kişisel ilişki kurulması doğru görülmemiştir. Zira bu şekilde şahsi ilişki tesisi davacı anneyi her hafta sonu eve bağımlı hale getireceği gibi, çocuğun ihtiyaçları ve bakımı ile de ilgilenmesini engeller niteliktedir. Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (HUMK.438/7)

KARAR : Temyiz olunan kararın hüküm fıkrasının 3 numaralı bendinden (her hafta sonları) sözlerinin çıkartılmasına yerine (ayın 1. ve 3. haftaları) sözlerinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 05.05.2004
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 182 :Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Cengiz ALADAĞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 17-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02007008 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.