Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 367

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 367
Temyizin icraya etkisi
(1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.
 7  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 367 İçtihatları

Yardım nafakası ilamları kesinleşmeden icraya konulabilir.
(Şerh No: 17222 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 06-01-2023)

İlam incelendiğinde; kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminata hükmedildiği anlaşılmaktadır. Hüküm, Yasadan kaynaklanan ve tazminat verilmesine ilişkin kararın sonucu olup, taşınmazın aynının ihtilaflı olduğunu göstermez. Bu bakımdan takip konusu tazminat ilamının infazı için kesinleşmesi gerekli değildir.
(Şerh No: 16402 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-01-2016)

Tapu iptal ve tescil, mümkün olmadığı takdirde taşınmazların satış bedeli talepli davada yerel mahkemece verilen karar, "tapu iptali ve tescili talebinin reddinde isabetsizlik bulunmadığı"ndan bahisle yargıtay tarafından onanmış; tashihi karar edilmeyerek; kararın, tapu iptali ve tescil talebinin reddine dair kısmı kesinleşmiştir. Satış bedeli talebinin kısmen kabulüne dair takip dayanağı ilam, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara dair olmayıp satış bedeline dair alacak ilamı niteliğinde oldu...
(Şerh No: 16058 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-02-2015)

Takip dayanağı ilamda her ne kadar bedele hükmedilmiş ise de, uyuşmazlığın özünde ayni hakka ilişkin mülkiyet ihtilafı olduğundan bu ilam kesinleşmeden infaz edilemez.
(Şerh No: 16057 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-02-2015)

Davanın konusu tahliye ve ecrimisil olmasına karşın, davada malikin kim olduğu tartışılmış ve malikin kim olduğu konusunda karar verilmiş olduğundan, karar, taşınmazın aynı ile ilgilidir ve kesinleşmedikçe ilamlı takip yapılamaz.
(Şerh No: 14496 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 18-04-2013)

Somut olayda taşınmazın aynı ihtilaflı olmadığından, ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmadığı gibi, ilamın ferilerinden olan vekalet ücreti ve yargılama gideri alacağı yönünden takip başlatılması için de kararın kesinleşmesi koşulu bulunmamaktadır. Hüküm kesinleşmeden icra takibine konulamayacağından bahisle şikayetin kabulüne karar verilerek, diğer şikayet ve itirazlar hakkında karar verilmemesi isabetsizdir.
(Şerh No: 13655 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 23-05-2012)

Boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşme tarihinden sonra boşanma kararının eklentisi olan maddi ve manevi tazminat alacağıyla yargılama giderleri ve ilam vekalet ücreti yönünden ilamın takibe konu edilmesinin olanaklı olduğu halde şikayetin kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 13659 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 21-05-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 367 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Bu maddede, temyiz yoluna başvurunun kararın yerine getirilmesine (icrasına) etkisi düzenlenmiştir. Bir karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması, kural olarak onun yerine getirilmesini (icraya konulmasını; İcra ve İflâs Kanunu madde 24 ve devamı) durdurmaz. Yani kural olarak, kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Öteden beri gerek usul ve gerekse icra ve iflâs hukukumuzda benimsenmiş olan bu ilke, maddenin ilk fıkrasının birinci cümlesinde açıkça ifade edilm...
(Şerh No: 10430 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 367 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 367 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 367 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04414296 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.