Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13564 K. 2013/710 İçtihat

Üyemizin Özeti
Davanın konusu tahliye ve ecrimisil olmasına karşın, davada malikin kim olduğu tartışılmış ve malikin kim olduğu konusunda karar verilmiş olduğundan, karar, taşınmazın aynı ile ilgilidir ve kesinleşmedikçe ilamlı takip yapılamaz.
(Karar Tarihi : 24.01.2013)
Borçlu hakkında başlatılan takibe dayanak ilama konu davada, borçlu 7 nolu parseli dava dışı A____D____ ve N____H____ isimli kişilere satmadığını, onlar tarafından alacaklı S____M____'ye satışının yapılamayacağını ileri sürerek alacaklının mülkiyet hakkına karşı çıkmış, Mahkemece söz konusu taşınmazın alacaklı S____'e ait olduğunun kabulüne karar verilerek borçlunun tahliyesi ve ecrimisile hükmedilmiştir.

Borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda, diğer itirazları ile birlikte dayanak ilamın kesinleşmeden icraya konamayacağını da ileri sürmüştür.

HMK'nun 367/2. maddesi gereğince taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe infaz edilemez.

Somut olayda, takip dayanağı ilamda yukarıda açıklandığı gibi gayrimenkulün aynına ilişkin uyuşmazlık söz konusu edildiğinden ilamın icrası için kesinleşmesi gerektiğinden...bozulmasına
Üye Notu : Bir tahliye davasında kiracı kiralananın mülkiyeti ile tartışma açarsa tahliye kararı kesinleşmeden icraya konamayacağından kiracı tahliye açısından zaman kazanacaktır. Bu nedenle bu içtihat hakkın kötüye kullanılmasına yol açacaktır diye düşünüyorum.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 367 :(1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Armağan KONYALI
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 18-04-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02518392 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.