Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 8. C.D. 2004/236E,2005/8026K İçtihat

Üyemizin Özeti
Yönetimce kendisine tebligat yapılmasına rağmen sanığın 6 ay içinde ruhsatını yeniletmediği, ruhsatın 5.9.2001 tarihinde iptal edilerek silahın zaptedildiği ve 6 aylık süre zarfında satın almaya hak kazanmış kişilere devrinin sağlanması için kendisine tebligat yapıldığı, bu süre geçmesine rağmen silahı başkasına devretmediği anlaşılmakla, davaya konu silahı taşıdığına ilişkin herhangi bir kanıt da bulunmaması karşısında; 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçu oluşmadığından beraati ile silahın zoralımına karar verilmesi gerekirken, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması BOZMAYI gerektirmiştir.
(Karar Tarihi : 09.09.2005)
Dava: 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten Sanık hakkında yapılan yargılanma sonunda, sanığın hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair Asliye Ceza Mahkemesince verilen 13.5.2003 tarih ve 121E, 61K sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay tarafından incelenmesi sanık tarafından istenilmiş, dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğnamesiyle 15.1.2004 günü daireye gönderilmekle incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 29.12.1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 3 ve 17. maddeleri gereğince yönetimce kendisine tebligat yapılmasına rağmen sanığın 6 ay içinde ruhsatını yeniletmediği, ruhsatın 5.9.2001 tarihinde iptal edilerek silahın zaptedildiği ve 6 aylık süre zarfında satın almaya hak kazanmış kişilere devrinin sağlanması için kendisine tebligat yapıldığı, bu süre geçmesine rağmen silahı başkasına devretmediği anlaşılmakla, davaya konu silahı taşıdığına ilişkin herhangi bir kanıt da bulunmaması karşısında; 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçu oluşmadığından beraati ile silahın zoralımına karar verilmesi gerekirken, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

KARAR : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 09.09.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun MADDE 5 :(Değişik: 12/6/1979 - 2249/6 md.) Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır. Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 4 ncü maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.İlknur GÜNGÖRDÜ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 27-12-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02886009 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.