Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, Esas: 2008/9992, Karar: 2008/10671 İçtihat

Üyemizin Özeti
Men'i müdahale davası ile ecrimisil davası birlikte ikame olunduğunda dava değeri elatılan yerin değeri ve ecrimisil bedelinin toplamı üzerinden hesaplanacak nisbi harca tabidir. Hükmedilecek vekalet ücreti de ayrı ayrı değil, işbu dava değeri olan ecrimisil ve elatılan yerin değerinin toplamı bedel üzerinden hesaplanmalıdır.
(Karar Tarihi : 23.10.2008)
Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece,davanın kısmen kabulüne karar verilmiş,hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğinden,toplanan delillerden;çekişme konusu 5 parsel sayılı taşınmaza davalının haklı ve geçerli bir neden bulunmaksızın elattığı belirlenmek suretiyle davanın kısmen kabul edilmesinde ve temyiz edenin sıfatı da dikkate alındığında kaim bedelin ödetilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalının öteki temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.

Ancak; taşınmazın aynına ilişkin davanın nispi harca tabi olduğu kuşkusuzdur. 492 sayılı Harçlar Yasasının 16.maddesi uyarınca,dava değerinin elatılan taşınmazın değeri ile hüküm altına alınan ecrimisilin toplam değeri olacağı ve bu miktar üzerinden belirlenecek nispi harca ve avukatlık parasına hükmedileceği açıktır.

O halde; belirlenen dava değeri üzerinden davacı yararına tek bir vekalet ücretinin hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile isteklerin herbiri bakımından ayrı ayrı avukatlık parasına karar verilmiş olması doğru değildir.

Hal böyle olunca;davalının bu yönlere ilişkin temyiz itirazları yerindedir.
Üye Notu : İşbu kararın özeti tarafımızca yazılmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Harçlar Kanunu MADDE 16 :Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlere (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahalenin men'i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taallûk eden dâvalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır.

Gayrimenkulün aynına taallûk eden dâvalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harç, gayrimenkulün değeri ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır.

Değer tâyini mümkün olan hallerde dâva dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse dâvacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma halinde, dâva dilekçesi muameleye konmaz.

Noksan tespit edilen değerler hakkında 30'uncu madde hükmü uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 09-12-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02525306 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.