Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, Esas:2008/8553, Karar:2008/13129 İçtihat

Üyemizin Özeti
Müdahalenin men'i davalarında dava değeri, elatılan yerin değeri üzerinden hesaplanacak nisbi harca tabidir ve avukatlık ücreti de aynı şekilde elatılan yerin değeri esas alınarak hesaplanmalıdır.
(Karar Tarihi : 23.12.2008)
Dava, elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğine ve toplanan delillere göre; davacı S. ile dava dışı kooperatif arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı ve sözleşmeye göre taşınmazın %99'luk bölümünün tamamlandığı ve kat irtifakının kurulduğu ve bir kısım bağımsız bölümlerin davacıya ve bir kısım bağımsız bölümlerin de dava dışı kooperatife ait olacağının sözleşme ile kararlaştırıldığı ve kooperatif tarafından kendisine isabet edecek bölümlerle ilgili olarak kişilerin kooperatife üye kaydedildikleri, davalı İ.'nin de bu şekilde kooperatife üye olduğu ve çekişmeye konu edilen 14 no'lu bağımsız bölümü kullandığı anlaşılmaktadır.

Gerçekten de, çekişme konusu 14 nolu bağımsız bölümün sözleşme uyarınca dava dışı kooperatife bırakıldığı ve kooperatif tarafından da, kooperatif üyesi olan davalı İ.'ye özgülendiği ve İ. tarafından tasarruf edildiği, dosya kapsamı ile sabittir.

Hemen belirtilmelidir ki; davacı ile dava dışı kooperatif arasında yapılan sözleşme iptal edilmiş olmayıp, halen ayaktadır. Yüklenici de, sözleşmeden kaynaklanan edimini %99 oranında yerine getirmiştir. O halde, yüklenicinin kendisine bırakılan bölümü üyesi olan davalıya özgülemesi nedeniyle davalı tarafından kullanılmasının haksız olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur.

O halde, davalı hakkında açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi, davadaki istek elatmanın önlenmesi olup, 492 sayılı Harçlar Yasası'nın 16. maddesi hükmü uyarınca nisbi harca tabi nitelik taşıdığı tartışmasızdır.

O halde, bu nitelikteki davalarda, dava değeri elatılan yerin değeri olup, harcın ve avukatlık ücretinin buna göre tayin ve takdir edilmesi gerekirken, yıllık kira bedeli üzerinden karar verilmiş olması da doğru değildir."
Üye Notu : İşbu kararın özeti tarafımızca yazılmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Harçlar Kanunu MADDE 16 :Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlere (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahalenin men'i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taallûk eden dâvalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır.

Gayrimenkulün aynına taallûk eden dâvalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harç, gayrimenkulün değeri ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır.

Değer tâyini mümkün olan hallerde dâva dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse dâvacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma halinde, dâva dilekçesi muameleye konmaz.

Noksan tespit edilen değerler hakkında 30'uncu madde hükmü uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 09-12-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02508402 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.