Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 699

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 699
b. Paylaşma biçimi
Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.
Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.
Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.

Gerekçesi için Bkz.
 4  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 23-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 699 İçtihatları

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında; tamamlanmış yapının fiili durumu ile onaylı projesi arasında aykırılıkların bulunması ya da yapının imara uygun ancak projesiz inşa edilmiş olması gibi kat mülkiyeti kurulmasına engel oluşturan eksikliklerin bulunması halinde, hemen kat mülkiyeti kurulamayacağı sonucuna varılmayarak, bu eksikliklerin giderilip yasal koşullara uygun hale getirilmesi mümkün ise bunun isteyen tarafa tamamlattırılması yoluna gidilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
(Şerh No: 16649 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 22-08-2017)

Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir. Davalı ve bir kısım mirasçılar tarafından açılan Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/1083 E. 2005/225 K. sayılı davada A____ G____ mirasçılarının tamamının taraf gösterilmedikleri sabittir. Kayıt maliklerinin tamamı davada yer almadıklarına göre elde edilen hükmün bu kişileri bağlamayacağı açıktır. O halde, davacılar bakımından böylesi bir karara dayalı olarak yapılan cebri satışın ve buna bağlı tescili...
(Şerh No: 16303 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-06-2015)

Ortalığın giderilmesi davasında taşınmaz maliklerinden biri veya birkaçının davaya dahil edilmeden karar verilip, kararın kesinleşmesi halinde. Dava dışı paydaş kararı TEMYİZ EDEBİLİR.
(Şerh No: 16302 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-06-2015)

Kat irtifakına konu bağımsız bölümler üzerinde ortaklığın giderilmesi, ancak her bir bağımsız bölüm ayrı ayrı değerlendirilerek giderilebilir; bağımsız bölümlerin aynen taksimi mümkün değildir.
(Şerh No: 8039 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 699 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 699 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 628 inci maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medenî Kanununun 651 inci maddesi de göz önünde tutulmak suretiyle kaleme alınmış ve ayrıca maddeye bir fıkra da eklenmiştir. Kaynak Kanunun 651 inci maddesinin Almanca metni dikkate alınarak kenar başlık "Paylaşma biçimi" şeklinde değiştirilmiştir. Yürürlükteki metindeki üçüncü fıkra, maddenin ikinci fıkrasının sonuna eklenmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasına eklenen ikinci cümle ile, satışın paydaşlar arasında a...
(Şerh No: 2733 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 699 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 699 Yabancı Dil Çevirileri

Partitioning, is actualized sharing out of property in kind or of its value by selling it through bargaining or bidding. In case not agreed on method of partitioning, judge upon request of one of shareholders, rules on partitioning of properety in kind, in case not values of parts divided correspond to each other, rules on provision of equalization by adding money to the part having less value. If request of division has not been considered proper to the case or conditions and especially it has not been possible division of shared property unless it been exposed to an important value loss, it is resolved to sale by public auction. It depends upon assent of all shareholders making decision of sale to be made among shareholders by bidding.
(Şerh No: 14720 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 11-06-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 699 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 699 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7708 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03680992 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.