Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KiraK. MADDE 15

     
 
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun MADDE 15
Kiralayan 7 nci maddenin b, c, d bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulü mücbir sebep olmaksızın üç sene müddetle eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

ç fıkrasına göre tahliye edilen gayrimenkuller eski hali ile, mücbir sebepler olmadıkça üç sene müddetle başkasına kiraya verilemez.

ç fıkrasına istinaden tahliye edildikten sonra imar planına göre yeniden inşa veya esaslı şekilde tadil veya tevsi edilen gayrimenkullerin yeni hali ile ve yeni kira bedeli ile bir mesken veya bir ticarethane yerini eski kiracının kiralamağa tercih hakkı vardır. Bu hakkın, kiralayanın, yapacağı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde kullanılması şarttır.

Bu maddeye göre tercih hakkı bertaraf edilmedikçe, gayrimenkul üç yıl müddetle başkasına kiralanamaz.
 1  İçtihat    1  Türkçe    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 24-09-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KiraK. MADDE 15 İçtihatları

Dava konusu; davacıyı, 6570 sayılı Yasanın 7/c maddesine mesnetle tahliye ettirdikten sonra 6570 S.K. m.15/1'e aykırı hareket eden davalı aleyhine ikame olunan kira farkından doğan zararın, taşınma giderlerinin, kâr yoksunluğunun ve tadilat giderlerinin talep edildiği davadır. Anılan durumda tazminatın hesaplanması için zararın kapsamının belirlenmesi gerekir ve tazminat miktarı da hiçbir zaman gerçek zararı aşmamalıdır. Bu meyanda somut olayda yapılması gereken; tahliye edilen işyerinin...
(Şerh No: 8668 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2010)

Bu Maddeye Not Girin

KiraK. MADDE 15 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KiraK. MADDE 15 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KiraK. MADDE 15 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KiraK. MADDE 15 Türkçeleştirme Önerileri

Kiralayan kiraya verdiği taşınmazı bu yasanın 7. maddesinin b, c, d bentlerinde yazılı gerekçelerden birine dayanarak kiracıyı taşınmazdan çıkarırsa zorunlu bir neden olmaksızın 3 yıl boyunca eski kiracısından başkasına kiraya veremez. Yasanın ç bendine göre boşaltılan taşınmazlar, zorunlu bir neden olmadıkça eski durumu ile 3 yıl boyunca kiraya verilemez. Yasanın ç bendine göre boşaltılıp, imar planına göre yeniden yapılan veya büyük bir onarım geçiren taşınmazları, yeni durumu ve yeni bir kira ederi ile eski kiracının tekrar kiralama hakkı vardır. Kiracı, bu seçimlik hakkını, kendisine yapılan bildirimden başlayarak bir ay içinde kullanmak zorundadır. Bu maddeye göre eski kiracıya seçimlik hakkını kullanıp kullanmayacağı sorulmadan, taşınmaz, 3 yıl boyunca başkasına kiralanamaz.
(Şerh No: 1996 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009)

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

KiraK. MADDE 15 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7999 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03587890 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.