Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 187

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 187
III. Kadının soyadı
Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

Gerekçesi için Bkz.
 6  İçtihat    2 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 187 İçtihatları

Kadının evlilik içinde kızlık soyadını kullanmak istemesi için haklı gerekçe dahi aranmasına gerek olmadığı, bunun bir insan hakkı olduğu ve bu sebeple TMK.m187 hükmünün AİHS m.8 ile AY m.17'ye aykırılık oluşturduğu için, AY m.90 'a göre AİHS ye üstünlük tanımak suretiyle kadının evlilik içinde kendi kızlık soyadını kullanmasına izin verilmesi gerektiği
(Şerh No: 16946 - Ekleyen: Stj.Av.Şeyma ÖZKÖK GUVÇİ - Tarih : 26-07-2019)

KADIN, EVLİLİK ÖNCESİ SOYADINI TEK BAŞINA KULLANABİLİR. BU ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN GEREĞİDİR.[AİHS 8.madde ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme 16. madde] Başvuruya konu yargılama kapsamında verilen kararın 4721 sayılı Kanun'un 187. maddesine dayanarak verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, yukarıda yer verilen tespitler ışığında, ilgili Kanun hükmünün sözü edilen Sözleşme hükümleri ile çatıştığı görülmektedir. Bu durumda, uyuşmazlığı karara bağlayan derece Mahkem...
(Şerh No: 15256 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-01-2014)

Anayasa Mahkemesi, kadının eşinin soyadını zorunlu olarak almasını öngören Türk Medeni Kanunu'nu 187. maddesini Anayasaya aykırı bulmayarak yapılan itirazları reddetmiştir.
(Şerh No: 12303 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 21-10-2011)

MK. 187'de evlenme ile kadının soyadının değiştirilmesinin ve kadına sadece kocasının soyadını alabileceği şekilde iki farklı seçimlik hakkın kullandırıllmasına olanak verilmesinin, önceki soyadını (kızlık soyadını) tek başına kullanmayı seçme konusununda özgürlüğünün olmamasının, evli kadınların aile birliği adına kocalarının soyadını taşımak zorunda bırakılmalarının -önüne kendi kızlık soyadlarını ekleyebilseler de- nesnel ve makul bir nedeni olmaması sonucunu doğurur,bu da farklı muameleye ba...
(Şerh No: 4768 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 14-03-2010)

Kullanılan aile isminin kuşaktan kuşağa doğumla geçmesiyle aile birliği ve bütünlüğü devam etmiş olacaktır. Aile birliğinin sağlanması için yasakoyucu eşlerden birisine öncelik tanımıştır. Kamu yararı, kamu düzeni ve kimi zorunluluklar soyadının kocadan geçmesinin tercih nedeni olduğunu göstermektedir. Kaldı ki itiraz konusu kural da aile isminin sadece erkeğin soyadına bağlanacağı öngörülmemekte, kadının başvurusu durumunda kocanın soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanma olanağı bulunmak...
(Şerh No: 4769 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 13-03-2010)

Davada, eşin soyadının kullanılmasına izin istemi söz konusu olmayıp, evlilikle birlikte kullanılan kızlık soyadının iptali istenmektedir. O halde,görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.
(Şerh No: 3544 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 187 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Kadın eşin evlilik süresince yalnızca bekarlık soyadını kullanmasına, erkek eşin soyadını kullanmamasına izin verilmesi hakkında / 25.11.2010 tarihli Aile Mahkemesi Kararı
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO: 2010/1405 KARAR NO: 2010/1334 KARAR TARİHİ : 25.11.2010 DEĞERLENDİRME: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, CEDAW Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul ederek TBMM de her iki sözleşmenin tasdik edildiği göz önüne alınmıştır. Mahkememizce, Yukarıda sonuç kısmı ile karşı oy yazısı alınan Yüksek Anayasa Mahkemesinin kararındaki karşı oy yazılarının günümüzün şartlarına uygun olduğu gibi karardan sonra yürürl...
(Şerh No: 9113 - Ekleyen: Av.Vildan YİRMİBEŞOĞLU - Tarih : 20-12-2010)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 153 üncü maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasında 14.5.1997 tarihli ve 4248 sayılı Kanunla yapılan değişiklik aynen alınmış, böylece evlenen kadınların kocalarının soyadını almakla beraber, dilerlerse evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacakları yazılı başvuruyla kocalarının soyadının önünde evlenmeden önceki soyadlarını kullanmalarına olanak sağlanmıştır. Ancak daha önce iki soyadı kullanan kadınlar, bu haktan sadece...
(Şerh No: 248 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 187 Değişiklik Önerileri

Eşler, evlilik öncesi soyadlarını kullanmak istemezse, evlendirme memuruna yazılı bildirimde bulunup ortak aile adı olarak erkeğin, kadının ya da seçtikleri başka bir soyadını kullanabilir. Soyadı aile adı olarak seçilmeyen eş, kendi soyadını aile adının önünde taşıyabilir. Böyle bir seçim yapılmamışsa kadın kocasının soyadını alır ve doğumla aldığı soyadını kocasının soyadının önünde taşır.
(Şerh No: 4253 - Ekleyen: Av.Nazime ERTEKİN - Tarih : 09-02-2010)

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 187 Yabancı Dil Çevirileri

Woman, takes surname of her husband by getting married; however she may use her previous surname before surname of her husband by applying to marriage officer or civil registry office later on in written. The woman who used two surnames formerly, may benefit from this right for one surname only.
(Şerh No: 12526 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 02-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 187 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 187 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6686 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06260800 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.