Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Karar Çeşitlerine Göre Vekalet Ücretleri

THS Mesleki Hukuk Rehberi
Başlıklar
Kararlara Çeşitlerine Göre Hükmedilecek Vekalet Ücreti

DAVANIN KONUSUZ KALMASI
- delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına,
- delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra vekalet ücretinin tamamına hükmolunur.

FERAGAT
- delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına,
- delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra tamamına hükmolunur
- Feragat edilen kısım için oranlanarak verilir.
- Feragat eden taraf davanın açılmasına neden olmadıysa karşı tarafa vekalet ücreti verilmez.

KABUL
- delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına,
- delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra tamamına hükmolunur
- Kabul edilen kısım için oranlanarak verilir.)
- Kabul eden taraf davanın açılmasına neden olmadıysa verilmez.)

SULH
- delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına,
- delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra tamamına hükmolunur.

ZAMANAŞIMI nedeniyle davanın reddi halinde nisbi vekalet ücretine hükmedilir.

GÖREVSİZLİK:
- delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına,
- delillerin toplanmasına ilişkin ara kararI gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti MAKTU ÜCRETİ geçemez.

YETKİSİZLİK :
- delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına,
- delillerin toplanmasına ilişkin ara kararI gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti MAKTU ÜCRETİ geçemez.

DAVA ÖN ŞARTLARININ YOKLUĞU
- Hak düşürücü sürenin geçirilmesi,
- Yargı yetkisinin yokluğu,
- Yargı yolu yetkisinin bulunmaması,
- Taraf ehliyetinin bulunmaması,
- Kesin hüküm bulunması
- Hukuki yararın bulunmaması...
vekalet ücreti maktu ücreti geçmemek üzere verilir.

HUSUMET
nedeniyle red kararı verilen davalarda vekalet ücreti maktu ücreti geçmemek üzere verilir.

DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ HALİNDE
Hukuki noksanlıklar yüzünden dava dilekçesinin reddi halinde davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmez
GÖNDERME kararı verildiğinde vekalet ücreti verilmez.
Yeni mahkemeler kurulması nedeniyle verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararlarında vekalet ücreti verilmez.

MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA
- Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden nispi olarak belirlenir.
- Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına nispi olarak hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
- Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, maktu olarak hükmolunur.

DANIŞTAY, ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ, BÖLGE İDARE,İDARE VE VERGİ Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde
- Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

UZLAŞMA TUTANAĞI
- Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.
109148 okuyucu tarafından okundu.

Site yararlanma sözleşmemizin 1. maddesinde belirtilen "Türk Hukuk Sitesi içinde yer alan tüm bilgi ve dökümanlar amatör amaçlarla ve Türk Hukukçularına yararlı olması gayesiyle hazırlanmıştır. Her ne kadar bu sitenin gerek güncellenmesi gerek her türlü hazırlığı aşamasında son derece itina ve dikkat gösterilmekte ise de, Site içinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ve Site'den verilen linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez." uyarımız bu sayfa için de aynen geçerlidir. Lütfen bu sayfada yer alan hiçbir bilgiyi doğruluğunu bizzat teyid etmeden kullanmayınız.

THS Sunucusu bu sayfayı 0,05006695 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.