Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

4458 S.lı Gümrük Kanunu - Son Eklenen Şerhler

4458 S.lı Gümrük Kanunu - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [GümrükK 6] İdarenin 30 günlük karar süresi
Gümrük'te yapılan her işlemin süresi 30 gündür. Fakat idare asla 30 günde karar vermez. Bu süre zımni red süresinin hesabında haliyle dava açma süresi hesabında oldukça önemlidir. İdare genel olarak kendisine 30 günlük daha ek süre verir fakat bunu talep edene tebliğ etmez. Burada önemli olan tebliğ esasıdır. İlgilisine tebliğ edilmeyen süre uzatım kararlarının hükmü yoktur.
(Şerh No: 15191 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 10-12-2013 14:33)

Gümrük Kanunu’nun geçici 6. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin "Gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı mesleğinin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, gümrük müşavirliği hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıda tanımlanan disiplin cezaları verilir...
(Şerh No: 15208 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 10-12-2013 12:58)

 Bilgi  [GümrükK 231] 231/II
İkinci fıkra eklenmeden önce ek tahakkuka itiraz-dava prosedürünü işletmeden ödeme yapan mükelleflere seneler sonra ek tahakkuktan doğan idari para cezaları gönderilmekteydi. Bu idari para cezaları Kabahatler Kanuu'ndaki zamanaşımına tabi edilerek 8 seneye kadar tahsil edilebiliyordu. Bu fıkra ile idari para cezalarının da zamanaşımı 3 sene ile sınırlandırılmıştır.
(Şerh No: 14842 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 02-07-2013 18:53)

 Bilgi  [GümrükK 197] Birinci fıkra yorumu
Daha önce gümrükte beyannamenin üzerinin yazılması ile tebligat yapılmış sayılıyordu. Bu durumda kendisine bir tebligat gelmesini bekleyen mükellef itiraz ve dava sürelerini kaçırdığı için vergi ek tahakkuku ve cezaları kesinleşiyordu. Bu madde ile tebligatın ancak tebliğ edilmek suretiyle geçerlilik kazanması sağlanmıştır ve olası hak kayıplarının önüne geçilmek istenmiştir.
(Şerh No: 14804 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 27-06-2013 13:41)

 Bilgi  [GümrükK 197] 11.04.2013 Değişikliği
11.04.2013'te Gümrük Kanununda yapılan değişiklik ile 4458 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 4458 Sayılı Kanunun 197.nci maddesinde “gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edilir” hükmünde yapılan bu değişiklik ile tebliğin yazılı şartlara uygun bir tebligat ile yapılacağı anlamına gelmektedir. Yani ...
(Şerh No: 14497 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 18-04-2013 11:19)

Gümrük Kanunu’nun 3. maddesinin (9) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan “... ve mali yükleri,” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verilmiştir.
(Şerh No: 14452 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 01-04-2013 09:28)

The Customs Zone of Republic of Turkey, includes territories of Republic of Turkey. Coastal waters, inland waters and air space of Turkey are included in customs zone. Concepts of Customs Zone of Turkey and Customs Zone which have taken place in this Law mean the Customs Zone of Republic of Turkey.
(Şerh No: 14409 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 25-03-2013 18:54)

The purpose of this Law, is to determine customs rules that will be applied to the properties and the means of transportation entering to and going out of the Customs Zone of Republic of Turkey.
(Şerh No: 14408 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 25-03-2013 18:37)

 Bilgi  [GümrükK 242] Gümrük Yönetmeliği m.585
(1) Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine, üst makam yoksa aynı makama verecekleri, gerekçelerini de açıkça gösteren bir dilekçeyle itiraz edebilirler. (2) İtiraz dilekçesini alan gümrük idaresi, itiraza ilişkin dilekçeyi öncelikle şekil yönünden inceler. Bu incelemede, başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı ile dilekçeyi verenin yükümlü v...
(Şerh No: 14398 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-03-2013 10:46)

ARTICLE 197- 1. As soon as it has been entered in the accounts, the amount of duty shall be communicated to the debtor in accordance with the declaration or any equivalent document. 2. Having been demonstrated that it has not been received or has been received deficient, or has not been communicated in the same manner as in paragraph 1, communication to the debtor shall take place within a period of three years from the date on which the customs debt was incurred. However, filing a suit regarding the act that incurred customs debt, shall suspend the prescription. 3. Where the amount of duty indicated by the debtor in the customs declaration and the amount calculated by the customs administrations are equal, the release of goods by customs administrations shall mean the communication to the debtor of the amount of duty owed. 4. Provided that the amount of duty owed concerns a penal act and a criminal case has been filed due to this act whose prescription period is longer, these debts shall be investigated and collected within the prescription periods of prosecution and penalty referred to in the Turkish Penal Code. 5. In case no appeal is lodged within the durations referred to in Article 242 or no appeal is lodged against the administrative judiciary body within the period prescribed, customs duties communicated hereunder shall be finalized on the date such durations end; and may be collectible on the date the decision taken by the court against the debtor was ...
(Şerh No: 14392 - Çeviren: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 20-03-2013 16:52)

 Bilgi  [GümrükK 242] Maddenin değişiklikten önceki hali
Madde 242-1. Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde bulunabilirler. 2. Düzeltme talepleri ilgili gümrük müdürlüğü tarafından otuz gün içinde karara bağlanarak yükümlüye tebliğ edilir. 3. Kişiler, düzeltme taleplerine ilişkin kararlara, idari kararlara, gümrük vergilerine ve cezalara karşı yedi gün içinde kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulu...
(Şerh No: 14391 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 20-03-2013 16:48)

 Bilgi  [GümrükK 197] 3 Yıllık Zamanaşımı Kapsamı
Zamanaşımı incelemesinde öncelikle gümrük yükümlülüğünün ne zaman başladığını tespit etmek gerekir. Gümrük Yükümlülüğü beyannamenin serbest dolaşıma girdiği anda başlar. Bu tarihten itibaren 3 yıl içinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler daha sonra istenemez. Ne var ki gümrük idareleri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 20/3 bendi gereğince sekiz yıllık zamanaşımını baz alarak ceza kesebilmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken; para cezasının kaynaklandığı ek tahakkukun zamanaşımına uğrayıp uğr...
(Şerh No: 14390 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 20-03-2013 16:43)

 Bilgi  [GümrükK 242] İtirazın Ne zaman Yapılmış Sayılacağı Hakkında
İtirazın 15 gün içinde yapılmış olduğu nasıl ispatlanacaktır? Birinci ve ihtilaf bulunmayan olasılık itiraz dilekçesinin bizzat idareye götürülerek 15 gün içinde kayıt altına alınmasıdır. İtirazın posta ile gönderildiği durumlarda kayıtlı posta taşımacılığı ile yapılan itirazlarda itiraz dilekçesinin postaya iadeli taahhütlü, APS ya da kargoya verildiği tarih esas alınacaktır.
(Şerh No: 14389 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 20-03-2013 16:34)

ARTICLE 242-1. Within 15 days from the notification, the debtors may appeal against the customs duties, fines and administrative decisions under a petition addressed to a superior authority or to the same authority if such a superior authority does not exist. 2. Appeals submitted to the administration shall be decided within 30 days and notified to the relevant person. 3. Where the appeal petitions are submitted to the wrong authorities within the period prescribed, the appeal shall be deemed to be submitted within the prescribed period and shall be conveyed by the administration to the relevant authorities. 4. Any person shall have the right to appeal before the administrative judiciary bodies located where the formalities relating to the decisions on the rejection of the appeal are carried out.
(Şerh No: 14388 - Çeviren: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 20-03-2013 16:28)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02561402 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.