Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 1

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 1
BİRİNCİ BAP : UMUMİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ FASIL : VAZİFE VE SALAHİYET
BİRİNCİ KISIM : VAZİFE
(Değişik madde: 26/02/1985 - 3156/1 md.)
Mahkemelerin görevi kanunla belirlenir.
Görev, dava olunan şeyin değerine göre belirtilmiş ise, görevli mahkemenin tespitinde, davanın açıldığı gündeki değer esas tutulmak üzere, aşağıdaki maddeler hükümleri uygulanır. Faiz, icra tazminatı ve giderler görevin tespitinde hesaba katılmaz.
 7  İçtihat    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 05-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 1 İçtihatları

TMK'nın 118. maddesi hükmüne göre; "nişanlanma, evlenme vaadiyle olur". Gerçekte evli olan birisi bir başkası ile yeniden nişanlanma akdi yapamaz. Şayet yapılmış ise, yapılan bu akit geçersiz olup, yasal anlamda nişan akdi olarak kabulü olanaksızdır. Bu durumda da Aile Mahkemesi tarafından yargılama yapılması mümkün değildir.
(Şerh No: 6160 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-07-2010)

Dava tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Bu tür davalarda görevli mahkeme 23.06.1943 gün ve 18/22 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı uyarınca taşınmazın değeri esas alınmak suretiyle belirlenir.
(Şerh No: 6159 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-07-2010)

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemi ile açılan davada, satış vaadi sözleşmesindeki değer esas alınarak Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmıştır. Mahkemenin görevi belirlenirken sözleşmede yazılı değere bakmamak eldeki davanın gayrimenkulün aynına ilişkin tapu iptali ve tescil davası olduğu düşünülerek dava konusunun davanın açıldığı gündeki değeri keşfen belirlenerek görevli mahkemeyi tayin etmek gerekir.
(Şerh No: 6158 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-07-2010)

Mahkemenin yetkiden önce görev hususunu çözmesi gerekir.
(Şerh No: 4411 - Ekleyen: Av.Volkan YAYALAR - Tarih : 20-02-2010)

Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, bu hususun mahkemece re'sen gözetilmesi gerekir. Somut olayda, taraflar arasında işçi, işveren, işveren vekili ilişkisi (hizmet ilişkisi) bulunmadığından, tazminat istemli davanın İş Mahkemesinde değil, miktara göre genel mahkemelerde (Sulh Hukuk-Asliye Hukuk) bakılması gerekir.
(Şerh No: 1871 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

Görev, kamu düzenine ilişkin olup, taraflarca ileri sürülmese bile, mahkemece re'sen nazara alınması gerekmektedir. Dava konusu alacak genel hükümlere tabi olduğundan, bu tür davalar Aile Mahkemelerinin görevi dahilinde değildir.
(Şerh No: 1866 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

İdarenin abone adına tahakkuk ettirdiği atık su bedeli, özel hukuk hükümlerine tabi bir alacak borç ilişkisinden doğduğundan, bu bedele ilişkin uyuşmazlıklarda adli yargı mercileri görevlidir.
(Şerh No: 535 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 05-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 1 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 1 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 1 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 1 Türkçeleştirme Önerileri

Mahkemelerin görevi yasayla belirlenir. Görev, yasada dava konusunun değerine göre belirtilmişse görevli mahkemenin belirlenmesinde davanın açıldığı gündeki değer esas tutulmak üzere aşağıdaki maddeler uygulanır. İşlenti, icra ödencesi ve giderler, görevin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.
(Şerh No: 160 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-10-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03691006 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.