Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2006/ 1471 Esas 2006/ 2041 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Dava tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir.

Bu tür davalarda görevli mahkeme 23.06.1943 gün ve 18/22 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı uyarınca taşınmazın değeri esas alınmak suretiyle belirlenir.
(Karar Tarihi : 27.02.2006)
Yargıtay 14.Hukuk Dairesi

Esas No: 2006/1471
Karar No: 2006/2041

Dava: Davacı vekilleri tarafından, davalı aleyhine 2.7.1999 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 10.11.1999 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Dava tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir.

Bu tür davalarda görevli mahkeme 23.06.1943 gün ve 18/22 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı uyarınca taşınmazın değeri esas alınmak suretiyle belirlenir. Davacı dava dilekçesinde 25 ayrı parsellerdeki kimlik bilgilerinin düzeltilmesini talep ettiğinden bu taşınmazların dava tarihindeki rayiç değerleri toplamının 5000 YTL'nin altında olduğunu kabul etmek mümkün değildir. İşin Asliye Hukuk Mahkemesi görevine girdiğinin kabulü ile mahkemece dava dilekçesinin görev noktasından reddi gerekirken işin esasına girilerek hüküm kurulması yasaya aykırı olup kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 27.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 1 :(Değişik madde: 26/02/1985 - 3156/1 md.)
Mahkemelerin görevi kanunla belirlenir.
Görev, dava olunan şeyin değerine göre belirtilmiş ise, görevli mahkemenin tespitinde, davanın açıldığı gündeki değer esas tutulmak üzere, aşağıdaki maddeler hükümleri uygulanır. Faiz, icra tazminatı ve giderler görevin tespitinde hesaba katılmaz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 07-07-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02415395 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.