Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 110

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 110
HACZİN KALKMASI:
(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.22) "Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.”
 13  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-07-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 110 İçtihatları

Gayrımenkul üzerine konulan hacizde satış isteme süresi haciz kararının verildiği tarihten başlar
(Şerh No: 16705 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 22-11-2017)

Takip kesinleşmeden tedbiren durdurulması halinde, takipten feragat edildiğinde harç yarı nispetinde alınır
(Şerh No: 16597 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 25-04-2017)

Aynı taşınmaz üzerine birden fazla haciz konulmasını engelleyen bir yasa hükmü de yoktur. Taşınmazın üzerinde haciz varken, alacaklının talebi üzerine yeniden haciz konulması, önceki hacizden vazgeçildiği anlamına gelmez.
(Şerh No: 16444 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 04-03-2016)

Haciz devam ederken aynı mal üzerine tekrar haciz istenmesi, daha önceki hacizden vazgeçme anlamına gelir. Düşmüş hacze dayalı kıymet takdiri esas alınarak ihalenin yapılması da usulsüzdür.
(Şerh No: 16437 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 22-02-2016)

Satış talep edilmeksizin yatırılan satış avansı geçersizdir.
(Şerh No: 16351 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 25-10-2015)

Satış isteme süresi satış talebi ile durduktan sonra ihalenin feshedilmesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. Herhangi bir nedenle sürenin durması halinde ise süre kalan yerden hesaplanır. Bir diğer ifade ile sürenin hesabında zamanaşımının kesilmesine benzer bir uygulama yapılmayıp durmaya ilişkin yöntem izlenmelidir. Yani iki yıllık süre yeni baştan değil kaldığı yerden hesaplanmalıdır.
(Şerh No: 16350 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 25-10-2015)

Şikayetçi vekili, satış tarihi itibariyle şikayet olunanın haciz ve takibinin düştüğünü ve takibini yenilemeksizin sadece haciz yenilemesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, şikayet olunanın sıra cetvelinden çıkartılmasını ve satış bedelinin müvekkilinin dosyasına aktarılmasını talep etmiş; mahkemece, şikayet olunanın taşınmazlar üzerine koyduğu hacizler kalkmış ise de, taşınmazların yeniden haczi için takibin yenilenmesine ve yenileme harcına gerek olmadığı, şikayet olunanın takibi yenilemeksi...
(Şerh No: 15277 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-01-2014)

Süresinde satış istenmediğinden şikayet olunanın taşınmazlar üzerine koyduğu hacizler kakmış ise de, başlangıçta süresinde haciz istenmekle takip düşmediğinden, sadece takibin düşmesi hali için söz konusu olan yeniden harç yatırılması zorunluluğu yoktur. Şikayet olunanın takibi yenilemeksizin bedeli paylaşıma konu taşınmazı haczi geçerli ve yenilenen haciz, şikayetçinin haczinden önce olmakla sıra cetveline şikayetin reddine karar verilmesi doğrudur.
(Şerh No: 15276 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-01-2014)

Alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde bankadaki paranın İcra Dosyasına istenmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 11944 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa; yeniden haciz uygulanabilmesi için, borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10910 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa yeniden haciz uygulanabilmesi için; borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10912 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa yeniden haciz uygulanabilmesi için; borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011)

Alacaklı tarafından satış isteme süresinin son günü satış istenmiş ise de; alacaklı, aynı tarihte İİK m.59 gereğince satış masraflarını yatırmadığından İİK m.106 ve m.110 uyarınca taşınmaz üzerindeki haciz yasa gereği kalkmış olup, taşınmazın satışının gerçekleştirilmesi usulsüzdür.
(Şerh No: 6870 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 110 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 110 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 110 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 110 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03741097 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.