Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas-Karar: 12954-17555: İçtihat

Üyemizin Özeti
Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa yeniden haciz uygulanabilmesi için; borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Karar Tarihi : 02.07.2004)
"İİK.nun 106. maddesine göre "haczolunan taşınır malların hacizden itibaren 1 sene taşınmaz malların ise 2 sene içinde satılmasının istenilmesi" gerekir. Aynı yasanın 110.maddesinde "bir malın satılması kanuni süresi içerisinde istenemez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar"hükmü yer almıştır.

Süresinde satış istenmemesi halinde "haciz talebi düşmeyeceğinden borçluya yenileme dilekçesinin tebliğine ve ilamsız takiplerde yeniden harç alınmasına gerek de bulunmamaktadır.

Somut olayda, alacaklının yenileme talebinin icra müdürlüğünce kabulüne karar vermek gerekirken, istemi reddetmesi doğru olmadığından, mahkemece anılan karara yönelik şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir."
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 110 :(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.22) "Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.” 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 14-03-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01694989 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.