Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 103

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 103
DAVET:
(Değişik madde: 09/11/1988 - 3494/12 md.)

Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.
 7  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 31-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 103 İçtihatları

Üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar nedeniyle tahsil edilen paraların alacaklıya ödenmesi için 103 davetiyesi gönderilmesi şart değildir.
(Şerh No: 16757 - Ekleyen: Av.Yakup AYDIN - Tarih : 09-03-2018)

Haciz ihbarnamesi neticesinde dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi için 103 davetiyesi gönderilmesi gerekmemektedir.
(Şerh No: 16756 - Ekleyen: Av.Yakup AYDIN - Tarih : 09-03-2018)

Borçlunun mahkemeye başvurusu, hacze konu menkullerin haczedilmezliğine yönelik şikayettir. Şikayet süresi kural olarak (7) gün olup, bu süre şikayet edenin, şikayet konusu işlemi öğrendiği günden itibaren (7) gündür (İİK'nın 16. maddesi). Şikayet konusu işlem ilgiliye tebliğ edilmişse şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar.
(Şerh No: 10935 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 16-03-2011)

Para alacaklarının haczinde satış isteme süresi söz konusu değildir. Para alacaklarının haczinde, haciz tutanağının İcra ve İflas Kanunu'nun, 103. maddesi uyarınca borçluya tebliğ edilmemesi, haczi geçersiz kılmaz.
(Şerh No: 10095 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 12-02-2011)

Alacak haczedildikten sonra üçüncü kişiye tezkere yazılması, İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesi kapsamına giren bir işlemdir. Buna karşı üçüncü kişiden bir itiraz ve şikayet öne sürülmediğine göre, dosyaya gönderilen paranın alacaklısına ödenmesi gerekir.
(Şerh No: 10094 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 12-02-2011)

103 haciz davetiyesinin tebliğ edilmediği, ancak haczin haricen(örneğin:başka bir işlemle ilgili tapu kayıtlarının okunması sırasında)öğrenildiği bir durumda borçlunun icra mahkemesine yapacağı başvuru süresi, muttali olunan(haricen öğrenilen) tarihe göre saptanır ise de; bilahare takip dosyasından borçlulara 103 haciz varakası tebliğ edilmesi halinde, alacaklı tarafından borçluya yeni bir hak tanınmış olduğundan, sürenin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren işleyeceğinin kabülü gerekir.
(Şerh No: 6862 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010)

103 haciz varakası, Tebligat Kanununun 21.maddesine göre borçluya tebliğ edilmiş olsa dahi, 103 davetiyesinin Tebligat Tüzüğünün 28.maddesine uygun olmayan tebliği geçersizdir.
(Şerh No: 6861 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-09-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 103 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 103 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 103 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 103 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02669096 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.