Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/8546 Esas - 2006/11418 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar nedeniyle tahsil edilen paraların alacaklıya ödenmesi için 103 davetiyesi gönderilmesi şart değildir.
(Karar Tarihi : 30.05.2006)
Alacaklı tarafından borçlu hakkında yapılan ve kesinleşen takipte haczedilen teminat mektubunun nakte çevrilerek bedelinin dosyaya alındığı anlaşılmaktadır. Kesinleşmiş takipte üçüncü kişiler nezdinde haczedilen borçluya ait hak ve alacaklar nedeniyle tahsil edilen paraların alacaklıya ödenebilmesi için, İİK'nun 103. maddesine göre, borçluya tebliğ zorunluluğu bulunmamaktadır. O halde Mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 103 :(Değişik madde: 09/11/1988 - 3494/12 md.)

Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Yakup AYDIN
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 09-03-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01668191 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.