Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Av.K. MADDE 34

     
 
1136 S.lı Avukatlık Kanunu MADDE 34
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/21 md.)
       Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.
 10  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 09-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

Av.K. MADDE 34 İçtihatları

Şikayetli avukatın haciz ihbarnamesine vekil sıfatı ile itirazda bulunan şikayetçi avukat meslektaşı hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla sanık sıfatıyla İcra Ceza Mahkemesi’nde dava açması Avukatlık Yasası’nın 34, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 6. maddesine aykırıdır.
(Şerh No: 3706 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 26-01-2010)

Avukata güvenerek davasını veren veya danışmada bulunan kimse, bir şekilde davasında onu karşısında görmemelidir.
(Şerh No: 3664 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 24-01-2010)

Davada daha önceden vekil kılınan meslektaşının muvafakatini almadan ikinci vekil olarak davaya katılmak.
(Şerh No: 3661 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 24-01-2010)

Avukatlık Kanunu 136.maddesine göre: ''Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı kısmında yazılı esaslara uymıyanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarında, davranışın ağırlığına göre, para veya işten çıkarma cezası ve 5 inci maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak hüküm giyme halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.''
(Şerh No: 2397 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 10-12-2009)

İcra takibinin konusu olan borç kapandığı halde borçludan daha fazla para istemek disiplin suçu oluşturur.
(Şerh No: 2396 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 10-12-2009)

1-Karşı taraf asilin şikayetli avukatın bürosuna gelip boşanma davası konusunda anlaşma sağlandığını bildirmesi ve şikayetli avukatın karşı taraf vekili olan meslektaşını telefonla aramasına karşın ulaşamaması halinde hasım tarafla avukatı olmaksızın görüşme yapma suçunun oluşmayacağı 2-Duruşmaya gecikeceğini meslektaşına bildirmeyen ve mahkemeye de mazeret bildirmeyen şikayetçi avukatını 15 dakika bekleyen ama daha fazla beklemeden duruşmayı yaptıran şikayetli avukat için disiplin suçu oluşmay...
(Şerh No: 2395 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 10-12-2009)

Avukatın davayı takipsiz bıraktığının kabulü ile cezalandırılması için kendisine vekaletname çıkarılması yeterli olmayıp, ayrıca davanın takibi için görevlendirilmiş olduğunun da anlaşılması gerekir.
(Şerh No: 2393 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 10-12-2009)

Şikâyetli avukatın, şikâyetçi avukatın bilgi ve izni dışında karşı taraf ile görüşme ve pazarlıklar yaptığı, müdahillerin verecekleri ifade konusunda yönlendirmelerde bulunduğu ve mahkemeye verdiği dilekçelerde Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarını ihlal eder tarzda işlemler yapıp, ifadeler kullanması disiplin suçu oluşturur.
(Şerh No: 2392 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 10-12-2009)

Müvekkilinin talimatı olmaksızın avukat davadan feragat edemez
(Şerh No: 2391 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 10-12-2009)

İlamsız icra takibinde karşı taraftan fazla faiz talep edilmesi, Avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun bir davranış biçimi olmayıp, disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 695 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

Av.K. MADDE 34 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları
TBB’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli TBB Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I-) GENEL KURALLAR 1-) Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır. 2-) Mesleki çalışmasında avukat, bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır. 3-) Avukat, mesleki çal...
(Şerh No: 16081 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-02-2015)

Görev ve kutsallık
Kavram: 1.Yüklenilen görev 2.Görevin kutsallığı 3.Avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güven 4.Meslek kuralları İrdeleme: 1.“Kutsal” sözcüğü, hiçbir anlamıyla, “görev”le ilişkilendirilmemelidir.Görev görevdir. 2.Her mesleğin, her görevin “özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirilmesi”, o mesleğin mensubu olmanın ve görevin gereğidir. 3.Meslekler arasında “unvanın gerektirdiği saygı ve güven”e dayalı bir sıralama yapılamaz. 4.Saygı ve güven uyandırmak kişisel bir özelliktir. 5...
(Şerh No: 3582 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 20-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

Av.K. MADDE 34 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

Av.K. MADDE 34 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

Av.K. MADDE 34 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04472399 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.