Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KooperatifK. MADDE 98

     
 
1163 S.lı Kooperatifler Kanunu MADDE 98
F ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİNE ATIF:
Bu kanunda aksine açıklama olmıyan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki Anonim şirketlere ait hükümler uygulanır.
 5  İçtihat    (Madde son güncelleme Admin, 31-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KooperatifK. MADDE 98 İçtihatları

Dava, teslim edildiği halde primi ve vergi borcunu ödemediği iddia edilen muhasebeci ile denetleme görevini yapmayan kooperatif müdürü aleyhine açılmıştır. Bu dava, müdür yönüyle bir sorumluluk davasıdır ve 1163 S.K. m.98 atfı ile 6762 sayılı TTK m.341-342'ye göre, böyle bir davanın açılabilmesi için genel kurulca davanın ikamesi yolunda karar alınması ve davanın denetçiler tarafından açılması gerekir. Yukarıda açıklanan yasa hükümleri yerine getirilmeden ve menfaat çatışması sonucunu doğuran...
(Şerh No: 14963 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2013)

Dava dilekçesinde davalıların TTK. 336. maddelerinin 5. bendinde açıklanan kasıt ve ihmali iddiasında bulunulmamıştır. Diğer yandan, kooperatif yöneticilerine karşı tazminat davası açılabilmesi için davacı ortağın öncelikle kooperatiften daire veya tazminat alma olanağının kalmadığının sabit hale gelmesi gerekmektedir. Kooperatife karşı böyle bir talep hakkı bulunduğu sürece yöneticilere karşı henüz dava açma hakki doğmayacağında davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kısm...
(Şerh No: 13527 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2012)

1- Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu: Kural olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 98. maddesinin yollaması gereğince uygulanması gereken TTK'nın 336. maddesine göre genel olarak yönetim kurulu üyeleri kooperatif adına yapmış oldukları sözleşme ve işlemlerden ötürü şahsen sorumlu değillerdir. Aynı maddede 5 bent halinde açıklanan durumlar, bu genel kuralın istisnaları olarak gösterilmiştir. Buna göre zarar gören kooperatif üyeleri, kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görev...
(Şerh No: 13525 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2012)

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin davanın zamanaşımı süresinin belirlenmesinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 98. maddesi yollamasıyla TTK.nun 309. maddesi hükmü uygulanır. Buna göre; sorumlu olan kimselere karşı tazminat isteme hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zararı doğuran eylemin meydana geldiği tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, bu eylem cezayı gerektirirse ve Ceza Kanunu'na g...
(Şerh No: 13474 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2012)

1163 Sayılı Yasanın 98.maddesinin yollaması ile Türk Ticaret Yasasının 321/3. maddesine göre ananonim şirket adına düzenlenecek belgenin geçerli olması için sözleşmede aksine hüküm olmadıkça temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasının olması yeterlidir.
(Şerh No: 3205 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 09-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

KooperatifK. MADDE 98 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KooperatifK. MADDE 98 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KooperatifK. MADDE 98 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KooperatifK. MADDE 98 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03597212 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.