Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İYUK. MADDE 31

     
 
2577 S.lı İdari Yargılama Usulü Kanunu MADDE 31
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER:
1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.59) "“işlemler, elektronik işlemler ile ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrasında” Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hakim tarafından re'sen yapılır.

2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 4  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 24-10-2019 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İYUK. MADDE 31 İçtihatları

3. kişinin davada taraf olma isteğini kapsayan dilekçesi davalıya gönderildiğine göre mahkemece, 3. kişiye dair istemin kabulü veya reddi yolunda bir karar verilmesi gerekir; böyle bir karar verilmeden davanın karara bağlanması usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 10537 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-02-2011)

Taraflardan birinin yöntemine uygun biçimde düzenleyeceği dilekçe ile davanın ihbarını istemesi halinde davaya bakmakta olan mahkemeye düşen görev, bu konudaki dilekçeyi doğrudan doğruya davanın ihbar edileceği kişi ya da kuruluşa göndermekten ibarettir. Mahkemenin bu konuda ayrıca bir karar alması gerekmediği gibi ihbar isteminin hukuken haklı olup olmadığını inceleyip bu istemin kabulü ya da reddi yolunda bir karar vermesi de usul ve yasaya uygun değildir.
(Şerh No: 10536 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-02-2011)

Yargılama devam ederken müdahale talebinde bulunulmuş olmasına rağmen müdahale talebi hakkında herhangi bir karar verilmeden davanın esası hakkında karar verilmiş olması, usule aykırı olmakla bozma nedenidir.
(Şerh No: 10535 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-02-2011)

Kararın sonucu ile ilgisi bulunduğu kabul edilerek davaya davalı idare yanında katılmasına karar verilen şirkete, kararda yer verilmemesi; adı geçen müdahilin kararın kendisine tebliği ile karardan bilgi sahibi olmasını engellediğinden ve dolayısıyla davalı idare ile birlikte hareket ederek kararı temyiz etmek hakkından mahrum bırakılmış olması sonucunu doğuracağından bozma nedenidir.
(Şerh No: 10534 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-02-2011)

Bu Maddeye Not Girin

İYUK. MADDE 31 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İYUK. MADDE 31 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İYUK. MADDE 31 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İYUK. MADDE 31 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03572702 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.