Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 443

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 443
(MÜLGA MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/20) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
 9  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 20-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 443 İçtihatları

İlam; basın yolu ile kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat alacağına ilişkindir. Tarafların şahsı ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyen ilamlar, diğer edaya ilişkin ilamlar gibi kesinleşmeden icraya konulması mümkündür. Şikayetin reddine karar verilmelidir.
(Şerh No: 16500 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-07-2016)

Takibe dayanak ilamda, şahsın hukuku babında düzenlenen M.K'nun 24 vd. maddelerine göre kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminata hükmedilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Aile ve kişiler hukukuna (M.K. 8-494 md.) dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez (H.U.M.K. 443/4 md.). Bu durumda Mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.
(Şerh No: 16501 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-07-2016)

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamaz.
(Şerh No: 11685 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-06-2011)

Aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez.Nafaka Hükümleri istinadır.Nafaka Hükümleri kesinleşmeden icraya konabilir.
(Şerh No: 9841 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-02-2011)

KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İLAMLAR ) KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEZ. ŞAHSIN ( KİŞİNİN ) HUKUKU DEYİMİ, GENİŞ OLARAK YORUMLANMALI VE TÜZEL KİŞİLERİN ORGANLARI İLE İLGİLİ İLAMLARIN DA KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEĞİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKİR.
(Şerh No: 6356 - Ekleyen: Av.Mehtap ALTINTAŞ - Tarih : 17-08-2010)

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davalarında taşınmazın idare adına tesciline de karar verilmiş olması taşınmazın aynının çekişmeli olduğu anlamına gelmez. Tazminata ilişkin ilamın infazı için kesinleşme gerekmez.
(Şerh No: 6000 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-06-2010)

Takip dayanağı ilamın boşanmaya ilişkin bölümünün kesinleşmiş olması karşısında, ilamda yer alan, ancak kesinleşmeyen maddi ve manevi tazminat ile tedbir nafakası vs kalemlerin kesinleşmeleri beklenmeden takibe konulmalarında hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.
(Şerh No: 5999 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-06-2010)

Gayrimenkulün aynına ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra olunamaz. Bedele hükmedildiği hallerde de; dava konusu ayni hakka ilişkin mülkiyet ihtilaflı ise, bu kabil kararlar dahi kesinleşmedikçe icraya konulamaz.
(Şerh No: 4355 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2010)

Birden çok talebi havi davada verilen kararda; istemlerden bazıları kesinleşmeden icraya konulamayacak ve bazıları da kararın kesinleşmesine gerek olmadan icra edilebilecek ise; kararın, kesinleşmeden icraya konulamayacak kısmı (fer'ileriyle birlikte) ayrılarak diğer kısımlar hakkında -karar kesinleşmeden- icra takibi başlatılması mümkün ve yasaldır.
(Şerh No: 4354 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 443 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklik öncesi hali
Madde 443 - Temyizi dâva icrayı tehir etmez. Ancak müstedi indettemyiz haksız çıktığı takdirde mahkûmun bihi eda ve teslim edeceğine dair kefaleti kaviye göstermek veyahut mahkumunbih olan nutuk ve eşyayı bir mevkii resmiye depozito etmek veya hasmı tarafından emval ve emlâkı haczedilmiş olmak şartiyle Mahkemei Temyiz talep üzerine müstacelen icranın tahirine karar verebilir. Müstedi Devlet ise veya müzahareti adliyeye nail olup da dâvanın ve hükmün mahiyetine ve ahvali saireye nazaran icranı...
(Şerh No: 3066 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 05-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 443 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 443 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 443 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03661203 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.