Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/ 9591 Esas 2006/ 12233 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İLAMLAR ) KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEZ. ŞAHSIN ( KİŞİNİN ) HUKUKU DEYİMİ, GENİŞ OLARAK YORUMLANMALI VE TÜZEL KİŞİLERİN ORGANLARI İLE İLGİLİ İLAMLARIN DA KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEĞİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKİR.
(Karar Tarihi : 08.06.2006)
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İcra takibine dayanak yapılan ilamın borçlu olan Harb-İş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulunca ilam alacaklısı hakkında alınan 6 ay görevden uzaklaştırılması ile ilgili 09.12.2005 gün ve 6 sayılı kararın İş Mahkemesince iptaline karar verilmesinden sonra ilam alacaklısı bu mahkeme kararına dayanarak ilamlı icra takibine geçmiş ve yeniden göreve başlatılması için borçlu tarafa örnek 4-5 nolu icra emri tebliğ ettirmiştir. Kişiler hukukuna (MK.nun m. 8-494) ilişkin hükümler (ilamlar) kesinleşmedikçe icra edilemez. (HUMK.nun m. 443 IV) (Prof. Dr. B. K. İcra İflas El Kitabı 2004 baskı sf:791) Şahsın (kişinin) hukuku deyimi, geniş olarak yorumlanmalı ve tüzel kişilerin organları ile ilgili ilamların da kesinleşmeden icra edilemeyeceğinin kabul edilmesi gerekir. Bu nedenlerle dayanak ilam kesinleşmeden takibe konu edildiğinden Mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 08.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : Şahsın hukukuna ilişkin ilamların kesinleşmeden icra konulamayacağı, bu ifadede belirtilen "Şahıs" ifadesinin tüzel kişileri de kapsayacağı hususu Yargıtay kararı ile hükme bağlanmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 443 :(MÜLGA MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/20) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehtap ALTINTAŞ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 17-08-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02505302 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.